INDIGOVÉ DĚTI

Všimli jste si, že děti, které se poslední dobou rodí, jsou jiné, než jsme byli my? Já si nepamatuji, že by některý z mých spolužáků byl “hyperaktivní” a nebo trpěl “lehkou mozkovou disfunkcí”.
Dnes je výjimka, když některé dítě takto diagnostikováno není. Lékaři to nazývají Aspergerův syndrom a přirovnávají k autismu a předepisují dětem sedativa. Je ale takové dítě ještě nenormální? Přichází věk Vodnáře a s ním celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně. A také bytosti, kteří se na naší planetě inkarnují se těmto změnám musí přizpůsobit. Proto se v posledních letech stále více k nám na Zem inkarnují bytosti, které už jsou na tu “novou dobu” patřičně vybaveni. Jejich duchovní úroveň odpovídá tomu novému, co přijde. Protože v auře každého člověka se odráží tato jeho duchovní úroveň, lze je podle této barvy poznat. Mají ji indigově modrou.

Ale představte si situaci, že vás se vším,co víte a znáte a se všemi vašimi zkušenostmi teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že teď mezi nimi musíte žít. Jak se budete chovat a cítit? Nikdo Vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i Indigové dítě….

INDIGOVÁ BARVA AURY

Kdo neví, co je indigo….je to barva asi jako má inkoust. V auře každého člověka se odráží jeho duchovní vědomí. Podle její základní barvy je tedy možné poznat, na jakém duchovním vývojovém stupni se kdo právě nachází.
Indigová barva je známkou poměrně velmi vysokých duchovních bytostí. Například modrou indigovou barvu vyzařuje u každého člověka šestá čakra, tedy energetické centrum, kterému říkáme “třetí oko”, sídlo naší intuice.

Ale pozor prosím. Nezaměňujte základní barvu aury s odrazem barev jednotlivých čaker! Zatímco základní barva se během života obvykle nemění, okolo každého člověka je ještě velké spektrum barev, které odráží jeho okamžitý psychický i fyzický stav.

Myslím ale, že se význam barvy aury obecně značně přeceňuje.
Vůbec není pro váš život důležité, jakou máte základní barvu své aury. Doba, do které jsme se narodili je taková, že každý z nás by měl na sobě pracovat stejně. Ať je indigo a nebo ne. Protože nás čekají veliké změny. Tak, jak to popisuji na Věk vodnáře. A je opravdu naprosto jedno, jakou máte auru. Tuhle dobu zvládne jen ten, kdo bude uvažovat v souvislostech, utvoří si uvnitř sebe své hodnoty a bude na sobě stále intenzivně pracovat a nebude očekávat, že kdokoli cokoli vyřeší za něj. A toho je schopen každý, kdo se pro to rozhodne, i kdyby jeho aura byla puntíčkovaná.
O indigových dětech píšu na těchto stránkách především proto, abychom je pochopili a vychovávali správným směrem. Mnoho věcí se tím do budoucna urychlí a zjednodušší.
Ale indigoví lidé nejsou “něco víc”, než ostatní. Jen mají za sebou delší cestu a více zkušeností. Lidí mají často tendenci tyhle věci o sobě vědět proto, aby hýčkali své ego. Ale věřte, že i kdybyste měli auru modrou jako švestka, ale nepracovali na sobě, bude vám to k ničemu.
Proto se omlouvám všem, ale na dotazy ohledně barvy aury odpovídat už nebudu. Protože mám pocit, že tím často dělám tomu člověku jen medvědí službu. Doufám, že mé důvody pochopíte. Stejně jako nezáleží na barvě pleti, nezáleží ani na barvě aury, ale na tom, jaký je kdo člověk.

TYPICKÉ ZNAKY INDIGOVÝCH DĚTÍ

– Pohled těchto dětí působí moudře a dospěle a už po narození si svou matku dokáží prohlížet vědomě upřeným pohledem.
– Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod.
– Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné.
Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
– Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe.
– Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem.
– Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou.
– Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami.
– Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
– Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
– Často se utíkají do “svého světa”,o kterém nedokáží s druhými mluvit.
– Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
– Může se stát, že mluví s “neviditelnými”přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí.
– Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
– Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiemi.
– Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
– Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
– V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů.
– Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
– Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
– Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
– Často v sobě spojují “mužské”a “ženské”kvality.
– Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
– Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
– Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách a nebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
– Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými.
– Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich “duše”.
– Mají silnou intuici.
– Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé.
– Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
– Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.
– Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí.
– Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru!

KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI

Poslední dobou se objevují informace o tom, že se objevují také tzv. “křišťálové děti” a “smaragdové děti” ap.
Testovala jsem tuhle problematiku a dospěla jsem k názoru, že Křišťálové děti jsou tytéž děti, jako indigové, rozdíl je pouze v tom, že již vědomě nastoupili na svou cestu, svůj úkol již znají a pracují na něm. Svých schopností tedy již vědomě využívají. Tedy již nehledají, nepochybují, ale přímo tvoří.
Nejsem přílišným příznivcem jakéhokoli “kastování” dětí, které je indigové, které křišťálové ap. Myslím, že to celé pouze rozviřují rodiče, které by rádi měli výjímečné děti.
Můj názor je, že každé dítě je výjimečné. A ať už je nebo není indigové od narození, všichni máme v této době stejný cíl…proto všechny děti je třeba vychovávat jako indigové. Ve všech lidech, kteří jsou právě inkarnováni na naší planetě dřímají schopnosti. Jde jen o to, nakolik tohle připustíme a uvědomíme si, že je jen na nás, zda jich využijem a nebo ne.
Nepřeceňujte tedy zjištění: Mé dítě je indigo! ….Všedchny děti narozené do této doby jsou indigo a pokud se tak nenarodily, není to podstatné. Naší výchovou a prací na sobě mají za úkol dosáhnout stejné úrovně, jako všichni ostatní, kteří v nastávající době mají žít.
Z knihy “Jak pečovat o děťátko”
Autor textu : Kateřina Pokorná
převzato z webu: http://tetakaterina.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě