Indiánská moudrost

datum 15. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Indiánský stařešina, svému vnukovi vyprávěl o životě. „Synu,“ začal svou řeč, „v nitru každého z nás se odehrává bitva dvou vlků.

Indiánský stařešina, svému vnukovi vyprávěl o životě. „Synu,“ začal svou řeč, „v nitru každého z nás se odehrává bitva dvou vlků. První vlk je zlý. Je hněvem, závistí, žárlivostí, smutkem, lítostí, chamtivostí, arogancí, sebevědomím, vinou, rozhořčením, podřadností, lží, falešnou pýchou, nadřazeností a egem. Druhý vlk je hodný. Je radostí, mírem, láskou, nadějí, vyrovnaností, pokorou, laskavostí, empatií, štědrostí, pravdou, soucitem a vírou. Stejný boj probíhá také v tobě i v každém dalším člověku,“ ukončil své vyprávění děd. Vnuk se na chvilku zamyslel a zeptal se: „Který vlk zvítězí?“ Stařec odvětil: „Ten, kterého krmíš.“

Zdroj: Facebook Jiří Havel

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico