Manipulátoři moc dobře vědí, jak a kde koho tnout do živého. Existují i manipulátoři, kteří se vyloženě specializují na určité způsoby zraňování jiných.

Dotaz: Mám takový pocit, že mnou všichni manipulují…

Maminka stále útočí na moji lítost, takže jsem už kolikrát odřekla rande, protože ona má nemocné srdce a raději zůstanu s ní…

Vedoucí v v zaměstnání říká, že jsem ze všech nejzodpovědnější, že jenom já dělám práci naplno a doopravdy, dává mě všem za příklad. V důsledku toho mám ale spoustu práce navíc…

Chodila jsem s jedním mužem, který náš vztah postupně nastavil tak, že jsem přijížděla k němu, uklízela celý byt, někdy i vařila, pak si se mnou užíval v posteli, načež jsem odcházela domů. Říkal, že se o něj umím postarat a mám pro něj porozumění…

Na má přání či touhy ovšem nebral žádný ohled. A když jsem se s ním chtěla rozejít, snažil se ve mně vyvolat pocit viny a dlouho tím náš vztah uměle prodlužoval…

Mám se pokládat za slabocha? Co mám dělat, abych se nenechala manipulovat?

Alena, 26 let, Brno.

Podstata manipulace

Když si člověk přečte tento dopis pozorně, musí si záhy uvědomit, že na vztahu manipulátora a jeho oběti se aktivně podílejí oba

Manipulátor nachází zranitelná místa oběti a tlačí na ně.

  • Maminka na lítost.
  • Vedoucí na hrdost a touhu být nejlepší.
  • Partner nejprve na přání být ideální ženou a později na pocit viny.

Zkuste si teď představit, že všechny tyto pocity, všechna tato vaše přání žádným zranitelným místem nejsou.

Jistě, zcela nepochybně jste schopna soucitu, dokážete však také správně vyhodnotit situaci a rozhodnout: buď teď maminka opravdu potřebuje vaši přítomnost, nebo prostě jen žárlí na váš osobní život.

Ano, bezpochyby jste velmi zodpovědná, avšak rozhodně neusilujete dostat se na vrchol za každou cenu. Takže když vás nebudou chválit a nebudou vám lichotit, nevezmete na svá bedra cizí pracovní povinnosti.

Pokud netoužíte být naprosto dokonalou partnerkou, pokud vámi necloumá vášnivá touha po vdavkách, určitě se nedáte využívat a řídit člověkem, kterému o nic jiného než o využívání ani nejde.

A netrpíte-li či si nedáte vsugerovat pocity viny, nezůstanete s mužem, se kterým se prostě necítíte dobře.

Manipulátor vždycky u své oběti tlačí na něco, co má pro ni vysokou důležitost. Bývá to velmi dobrý psycholog a moc dobře ví, na které struny vaší duše může podle své libosti brnkat.

Buď lichotí, nebo obviňuje, buď si stěžuje a fňuká, nebo vás vynáší do nebe, hraje to buď na vaši profesionální zodpovědnost nebo silnou touhu – ať už po lepším příjmu a větších penězích, dobrém partnerovi nebo čemkoli jiném.

Dokáže perfektně vycítit, že neumíte říkat ne, rozpozná váš ostych nebo obavy a jde jak se říká přes mrtvoly.

Může vám třeba poskytnout nějakou malou službu, pomoc – a na oplátku žádat neúměrně mnoho. Jestliže máte nízké sebevědomí, budete takovou oplátku pokládat za svoji povinnost a budete se cítit zavázána.

Pokud však nemáte žádná intenzivní, třeba až chorobná přání, nemá čeho se u vás chytit a bolestivě se dotknout.

Co je to vlastně za lidi, tihle manipulátoři?

Jsou to neúplné a vlastně poškozené osobnosti. Jejich vada spočívá v tom, že nevěří, že lásku, přátelství, sympatie nebo pomoc mohou získat jenom tak.

Lidem nedůvěřují. Jsou přesvědčeni, že všechno, co si přejí, musejí lidem sebrat, vzít.

Nikdy nedávají najevo své skutečné city, protože se domnívají, že také všichni ostatní jsou manipulátory a jestliže jim podají prst, budou od nich chtít celou ruku.

Manipulátor podceňuje jak sám sebe, tak všechny ostatní. K lidem se chová jako k věcem, sám se sebou však nezachází o nic lépe a neváží si sám sebe o nic více.

Jeho heslo zní: «Člověk je člověku vlkem».

Zdařilá manipulace mu může přinést i krátkodobé uspokojení, potom však v jeho duši opět zavládnou věčně přítomný strach, hněv, pocity křivdy a nespokojenost se životem jako takovým.

Toto poškození osobnosti má kořeny v dětství. Dnešním manipulátor je včerejším dítětem, obětí rodičovských manipulací.

S takovým dítětem se nejednalo a nezacházelo upřímně. Rodiče využíval jeho závislého postavení, pocitu provinění, strachu a studu a dotlačovali ho k chování, které jim vyhovovalo.

Možná také, že rodiče dítětem manipulovali, aby v rámci svého nedobrého, komplikovaného vztahu vyvíjeli vzájemně tlak jeden na druhého.

Dítě vyrostlo, dospělo a dnes už prostě neumí žít jiným způsobem. I když naučit se tomu je možné.

Jenmže manipulátorovi se nechce. Své jednání vysvětluje trpkou minulou zkušeností, těžkým dětstvím a tak podobně. Vymlouvá se a vlastně ustrne v minulosti.

A jací lidé jsou obětmi manipulátorů?

Behavioristická psychologie pracuje s termínem «haló efekt». Často při pohledu na nějakého neznámého člověka máme na základě nějakých úplně drobných postřehů dojem, že známe celou jeho povahu. Laicky bychom řekli, že dáme na první dojem. Někdy nám k takovému odhadu stačí úplné střípečky prvotní informace, prvního dojmu. Hned odhadneme, že tento člověk je silný a nejspíš také tvrdý, zatímco tamten romantický a ostýchavý a tenhleten je pracovitý a sebevědomý. Pod vlivem prvního dojmu často zpětně posuzujeme jednání a chování konkrétního člověka.

Někdy se můžeme i trefit, jindy je to tak napůl a někdy jsme se svým odhadem úplně vedle.

Manipulátor však velice dobře rozpozná aureolu, která vyhlédnutý objekt jeho manipulace obklopuje, rychle postřehne typické vyzařování oběti, vycítí marnivou záři ješitnosti, lakotu i chamtivost. S velkou bravurou odhadne slabé místo, na které má tlačit. Pokud se specializuje na jistý druh manipulací, záhy najde vhodnou oběť. Například takový «profesionální smolař» nebo «nemocný» mistrně využije něčí soucit a touhu pomáhat, často kořeněné i pocitem vlastní důležitosti.

Manipulátor, který je «všeznalcem», vám naslibuje nesmírné bohatství a nikdy nekončící úspěch v každém podnikání, jenom «musíte dělat, co vám říká».

Existují také manipulátoři v lásce – sukničkáři, gigolové, vydržované ženy, ženy takzvaně osudové a jiní, kteří zneužívají lidskou touhu po lásce a štěstí ve vztahu.

A konečně – najdou se i univerzálové, kteří s přehledem zvládnou prakticky každou roli.

Zdroj: https://www.pronaladu.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png