ILONA REGINA GRIMOVÁ: MODRÝ MĚSÍC (Blue Moon) 31. 7. 2015

datum 30. 7. 2015
Ve dne 31. 7. 2015 budeme svědky úkazu na obloze, kterému se říká Modrý úplněk. Takto bývá označován Měsíc, když zaznamená dvě úpňkové fáze v jednom měsíci, což nastává letos jen v červenci (první byl 2. července). Fáze Měsíce a jeho putování po obloze trvá 29, 5 dní, kdy projde měsíc postupně všemi znamneími zvěrokruhu. Toto se opakuje každý měsíc, ale protože měsíce mají různý počet dní (28, 29, 30 a 31), dochází zde k malému posunu.

Žádný zázrak však nečekejte, nic až tak mimořádného se dít nebu a Luna až tak modrá také nebude. Tento jev se opakuje každých 1-3x roků, kdy naposledy se totéž odehrávalo v roce 2012, taktéž v červenci a taktéž 31.7.

Označení Modrý Měsíc neboli Modrý úplněk vznikl díky omylu z roku 1946 po špatném výkladu (jako ostatně téměř vše, co bylo kdy objeveno, včetně Flemingova penicilínu, aj.) amatérského astronoma Jamese Hugha Pruetta v jednom časopise. Kolem 19. století farmáři a zemědělci, kteří sledovali a pozorovali oblohu nejčastěji začali tento jev označovat jako Modrý Měsíc, neboli Modrý úplněk a publikovali toto označení ve tehdejších ročenkách, ke se to velmi ujalo. V dřívějších dobách byl tento měsíc označován jako „zrádný“. V době 21. století připadá Modrých úpňků celkem 37 – 41x (rozdíl jsou i ty „nepravé“). Co se týče „Modrého měsíce“ a jeho historie, již v době Shakespeara byl tento jev popsán, že přichází „jednou za uherský rok (once in a Blue Moon )“, kdy se označení používá dodnes.

Úplněk je zrození Měsíce, kdy ho máme na obloze možnost v celé své kráse jako zářivou kouli. Jedná se o obrovské napětí ve vesmíru, na Zemi, v lidech, zvířatech, rostlinách i minerálech. Je známo, že rostliny a bylinky sbírané právě za úplňku mají zázračnou moc, zejména pak sbírané o půlnoci. úplňkový den je den magický, mystický, kdy se rodí nejvíce dětí, zyvšuje se kriminalita, zvířata i lidé jsou nervózní a podráždění, operace vykazují komplikace a potíže, rány více krvácí a nehojí se, apod. Proto je dobré v těchto dnech (2 dny před a 2 dny po úplňku) nepodstupovat žádné operace a chirurgické zákroky, nejedná-li se o zákroky život ohrožující. Zdánlivě běžné, banální operace se totiž díky tomu nemusí zdařit a přichází nečekané a zrádné komlikace. Stejně tak i naopak, máte-li jít na nějaký složitý chirurgický zákrok a pro změnu máte dobře zvolené datum operace, vývoj bude kladný a operace velmi zdařilá. Proto pokud budete muset jít na jakoukoliv operaci, vždy se předem poraďte s kvalitním a profesionálním astrologem či astroložkou, neboť tak můžete předejít zbytečným potížím a nepříjemnostem někdy i fatálním. Pokud mohu, tak varuji před astrologickými amatéry, kteří nemají kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, ale pouze jednodenní kurzy, těm se raději nesvěřujte, protože zdraví máte jedno a je důležité, komu je svěříte. Špatně zvolený termín operace, špatné aspekty, planetární konstelace a vliv úplňku má totiž velkou souvislost s tímto tvrzením: „operace se podařila a pacient z neznámých příčin zemřel“. Nepodceňujte proto tato důležitá fakta. Známá americká astroložka a numeroložka Linda Goodmanová zkoumala tyto vlivy a zjistila mnoho souvislostí, které vše výše popsané potvrzovaly. V dřívějších dobách musel mít každý lékař astrologické vzdělání a bylo to bezesporu na místě, škoda, že dnešní medicína již toto nevyžaduje, lidé by byli mnohem zdravější a lékaři by měli rozšířenější obzory.

Na astrologické obloze v den den bude stát Luna ve Vodnáři, proto se tomu říká, že bude úplněk ve Vodnáři. Jedná se znamená opoziční napětí mezi Sluncem a Lunou, které stojí přesně proti sobě, kdy Slunce stojí v protilehlém Lvu. Jedná se o nový cyklus, o novou fázi Měsíce, která má dopad na život na Zemi, na moře, oceány, lidi i zvířata. Stejně jako úplňky a novoluní mají na starosti odlivy a přílivy, totéž se děje v našem organismu, kdy vodní hospodářství v těle je také pozměněno. Úplněk je vhodný pro držení půstů, diet a mnohým redukčních opatření, neboť jak Luna začne v dalších dnech ubývat (couvat), tedy se změnšovat a tentýž vliv se odehrává i v našem těle, kdy kila, tuky, nežádoucí látky a detoxikace jde mnohem snadněji, lépe a přirozeněji z těla ven, jak v jiné dny. Ideální je v tomto čase organismus pročistit, zvýšit příjem ovoce a zeleniny a jíst jeden druh potravin. Co je důležité, je příjem tekutin, na to bychom neměli zapomínat. Zvýšeným příjmem tekutin tak doplníte všechny buňky v těle, aby správně fungovaly a posílíte i výměnu látkovou, krevní oběh i nervový systém, zejména ledviny a močový měchýř, kterými nejlépe odchází škodliviny a toxické látky z těla ven, a kdy jindy je to lepší, jak právě o úplňku.

Vodnář, ve kterém Měsíc stojí je znamení vzdušné, volno myšlenkářské, mající rádo svobodu, nesnášející jakékoliv omezování, zákazy, příkazy a nařízení. Vodnáři jsou velmi jasnozřiví s vynikající intuicí, vynalézavou myslí, jasným rozumem a vysokým intelektem. O Vodnářích se říká, že jak myslí

Vodnáři, tak bude myslet lidstvo za 20 let, dky typickým představitelem těchto vynalézavých a originálních Vondářů byl Jules Verne a zde není zřejmě třeba dalších slov. Proto v tento magický den se bude dařit novým nápadům, vynálezům, objevům, čisté mysli, ale i meditacím, čarování, kouzlení a magii celkově.

Autorka: Ilona Regina Grimová, kartářka, astroložka a numeroložka (Tajemstviastrologie.cz)
Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico