1/ Dôležitosť viery v seba.
2./ Zrýchlené tempo aktivácie centrálnej čakry /duchovného srdca/ u ľudí, ale i
u fauny /ríša zvierat/.
3./ Intenzívne prepojenie s vibráciami prírody.
4./ Rozpúšťanie /dematerializácia/ pocitov krivdy…odstraňovanie snahy ponižovať, dehonestovať ľudskú dôstojnosť.Nielen z pohľadu jednotlivca, ale i národa – prejavením sily ľudského ducha. Dôsledkom týchto snáh bolo sebapodceňovanie, submisivita, zatrpknutosť, pocit nepochopenia, smútok, depresie, narastajúca nechuť tvoriť, nezáujem o akúkoľvek zmenu – to znamená i globálnu transformáciu vedomia. Takže sme boli dlho ponorení do nevedomosti. Čím je viac nevedomia v národe – čím viac je národ v nevedomosti držaný, tým hlbšie sa vnára do tmy a tým dlhšie mu trvá uvedomenie si, aká je skutočná holá pravda. Sme vo vlnách fotonového pásu a to sú energie slobody, ktoré nám už nedovolia byť submisívni.

 


I keď Slovania nesú lemuriánsku genetickú výbavu. To znamená, že sú mierumilovní, dobroprajní – i keď dlhodobo trvajúcim tlakom trochu „zdeformovaní“ . Preto sú Slovania tak dôležití. A ak si uvedomíme, že Lemuriánci boli tými bytosťami, ktoré priniesli na Zem dobro – je logické, prečo je tak výrazná snaha o „zneviditeľnenie“ Slovanov. Čo sa udialo vibračne /obrovským nárastom energií a zrýchlením tempa/ sa trochu ťažko vysvetľuje. Jednoducho sa jedná o viac stupňovú otočku vedomia – posunom do inej hustoty svetla. Týmto spôsobom sa rekalibrujeme do tých vibrácií, ktoré predstavujú 2. obvodovú sféru Aghartskej Zeme. Prenášame sa….možno s pomocou hviezdnych systémov svetla cez akýsi nesmierne hustý úsek temna. Akoby nad individuálne vnímaným časom v ktorom sa ale súčasne i fyzicky nachádzame /zmyslové vnímanie/. To bol moment /pred cca týždňom/, kedy mi povedali, aby sme si predstavili vertikálnu čiernu čiaru enormnej hustoty, ktorá je hrubá ako malíček našej ruky. A že touto „čiarou“ budeme niekoľko dní prechádzať. Čo je z ľudského i vedeckého pohľadu nepredstaviteľné .
Teraz je okolo nás veľa svetelných bytostí, ktoré nám ruka v ruke s energiami anjelov výrazne pomáhajú s liečením. Vstúpili sme do sféry nelineárnej Zeme /obežná dráha solárnej sústavy okolo Alcyonu/ a v praxi sa bude zviditeľňovať všetko čo vnímame ako zázrak. Inými slovami – zhmotňovanie myšlienkami, pričom je dôležité, aby boli bez očakávania. Obrat vo vedomí, ktorý sa nárastom energií odohráva je v podstate prechod cez lineárne /zmyslove/ vnímané svetlo, kedy sme sa vibračne dostali nad frekvenciu hmoty. Prenikáme do iného svetelného pásma, kde sú už iné fyzikálne zákony, ktorých funkčnosť sa bude v praxi zviditeľňovať. Opatrne s negatívnymi myšlienkami a ich slovným, či vizuálnym prejavom. Vracajú sa rýchlo ako bumerang a zhmotňujú sa. Materializujme si pozitívny obraz.
Boli sme dobrovoľne držaní v zajatí tvorcov zla. Tým i strachu, negativity. Dovolili sme, aby sa s nami dialo všetko čo naše vnútro odmietalo. Výsledok – choré telo i duša. Choré medziľudské vzťahy. Choré spoločenstvo ľudí, ktorí sú z hľadiska transformácie pre Zem dôležití. Vzhľadom na plejádske, lemuriánske gény v sebe nesieme nesmierne veľký potenciál tvorivosti. Uvedomme si, že sme človekom, ktorý nepotrebuje nikam odchádzať…..aby sa našiel…..a aby stretol osobne vnímané šťastie. Sme to my, želiezko v ohni globálnej zmeny. My SLOVANIA.

Ilona

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png