ILONA PÁLUŠOVÁ – STRUČNÉ INFORMÁCIE – 6. 10.2014

datum 10. 10. 2014
1/ Dôležitosť viery v seba.
2./ Zrýchlené tempo aktivácie centrálnej čakry /duchovného srdca/ u ľudí, ale i
u fauny /ríša zvierat/.
3./ Intenzívne prepojenie s vibráciami prírody.
4./ Rozpúšťanie /dematerializácia/ pocitov krivdy…odstraňovanie snahy ponižovať, dehonestovať ľudskú dôstojnosť.Nielen z pohľadu jednotlivca, ale i národa – prejavením sily ľudského ducha. Dôsledkom týchto snáh bolo sebapodceňovanie, submisivita, zatrpknutosť, pocit nepochopenia, smútok, depresie, narastajúca nechuť tvoriť, nezáujem o akúkoľvek zmenu – to znamená i globálnu transformáciu vedomia. Takže sme boli dlho ponorení do nevedomosti. Čím je viac nevedomia v národe – čím viac je národ v nevedomosti držaný, tým hlbšie sa vnára do tmy a tým dlhšie mu trvá uvedomenie si, aká je skutočná holá pravda. Sme vo vlnách fotonového pásu a to sú energie slobody, ktoré nám už nedovolia byť submisívni.

 


I keď Slovania nesú lemuriánsku genetickú výbavu. To znamená, že sú mierumilovní, dobroprajní – i keď dlhodobo trvajúcim tlakom trochu „zdeformovaní“ . Preto sú Slovania tak dôležití. A ak si uvedomíme, že Lemuriánci boli tými bytosťami, ktoré priniesli na Zem dobro – je logické, prečo je tak výrazná snaha o „zneviditeľnenie“ Slovanov. Čo sa udialo vibračne /obrovským nárastom energií a zrýchlením tempa/ sa trochu ťažko vysvetľuje. Jednoducho sa jedná o viac stupňovú otočku vedomia – posunom do inej hustoty svetla. Týmto spôsobom sa rekalibrujeme do tých vibrácií, ktoré predstavujú 2. obvodovú sféru Aghartskej Zeme. Prenášame sa….možno s pomocou hviezdnych systémov svetla cez akýsi nesmierne hustý úsek temna. Akoby nad individuálne vnímaným časom v ktorom sa ale súčasne i fyzicky nachádzame /zmyslové vnímanie/. To bol moment /pred cca týždňom/, kedy mi povedali, aby sme si predstavili vertikálnu čiernu čiaru enormnej hustoty, ktorá je hrubá ako malíček našej ruky. A že touto „čiarou“ budeme niekoľko dní prechádzať. Čo je z ľudského i vedeckého pohľadu nepredstaviteľné .
Teraz je okolo nás veľa svetelných bytostí, ktoré nám ruka v ruke s energiami anjelov výrazne pomáhajú s liečením. Vstúpili sme do sféry nelineárnej Zeme /obežná dráha solárnej sústavy okolo Alcyonu/ a v praxi sa bude zviditeľňovať všetko čo vnímame ako zázrak. Inými slovami – zhmotňovanie myšlienkami, pričom je dôležité, aby boli bez očakávania. Obrat vo vedomí, ktorý sa nárastom energií odohráva je v podstate prechod cez lineárne /zmyslove/ vnímané svetlo, kedy sme sa vibračne dostali nad frekvenciu hmoty. Prenikáme do iného svetelného pásma, kde sú už iné fyzikálne zákony, ktorých funkčnosť sa bude v praxi zviditeľňovať. Opatrne s negatívnymi myšlienkami a ich slovným, či vizuálnym prejavom. Vracajú sa rýchlo ako bumerang a zhmotňujú sa. Materializujme si pozitívny obraz.
Boli sme dobrovoľne držaní v zajatí tvorcov zla. Tým i strachu, negativity. Dovolili sme, aby sa s nami dialo všetko čo naše vnútro odmietalo. Výsledok – choré telo i duša. Choré medziľudské vzťahy. Choré spoločenstvo ľudí, ktorí sú z hľadiska transformácie pre Zem dôležití. Vzhľadom na plejádske, lemuriánske gény v sebe nesieme nesmierne veľký potenciál tvorivosti. Uvedomme si, že sme človekom, ktorý nepotrebuje nikam odchádzať…..aby sa našiel…..a aby stretol osobne vnímané šťastie. Sme to my, želiezko v ohni globálnej zmeny. My SLOVANIA.

Ilona

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico