V komentoch sa pýtate, čo hovorím na enormný nárast dnešných energií (11.11.). Sama za seba by som povedala, že je to rejuvenizácia mentálna rýchlosťou poriadne rozbehnutého lamborghini . Čo sa týka dnešných informácií – 11.11. sa aktivuje brána, ktorej energie sme dnes už cítili. Zhrnula by som to do pár bodov.

1./ Procesu pomáha energia archanjela Natanaela, ktorý je najbližšie energiám
Boha.
2./ Komunikácia s nefyzickým svetlom po nelineárnych súradniciach /srdcom/.
3./ Božská esencia, ktorou je ľudský emocionálny prejav.
4./ Myšlienka a jej nemateriálne vzorce.
5./ Brána milosti, rozpúšťajúca tvrdé „škrupiny“ zablokovaného emocionálna…..či už na základe prežitých situácií, alebo z dôvodu predsudkov, ktoré dehonestovali dôležitosť ľudských citov. Čo je emocionálne blokovanie v zmysle evolučného rastu, pretože emócia je gro nového vedomia. Preto je dôležité, aby sa teplom Slnka /vibrácie/ v duši rozpustila /pretrhla, zneviditeľnila/ „blana“ /bloky súvisiace s negatívnymi myšlienkami/. Energie, ktoré na nás začínajú pôsobiť sú komplexné. To znamená, že sa týkajú nielen zmyslového, ale i mimozmyslového vnímania. Myslenie posúvajú do nadštandartného pohľadu, ktorého platformou je nefyzicky preciťovaná láska. Jedná sa o extrahovanie prvotnej myšlienky /neokorenenej negativitou, strachom,…/nad hladinu materiálnych vibrácií. Je to dematerializácia falošných „výhonkov“ myšlienok, ktoré nami manipulovali, boli závažím, ktoré sme so sebou niesli. Mohli by sme povedať, že sa vracia späť rozum a cit už nie po starých súradniciach, kedy sme sa točili v jednom kruhu. Iným uhlom pohľadu začíname vnímať, všímať si, rozumieť, Čím sa mení naše myslenie. Energie nám otvárajú oči i uvedomovaním si nezmyselných presvedčení, že človek prišiel na Zem, aby trpel a utrpením sa očisťoval. Sme božské prítomno na planéte. Sme Bohom milovaní. Bohom, ktorý nehodnotí, neprikazuje, netrestá, sledujúc každý náš ďaľší krok smerom ku svetlu. To znamená – k sebe. Jeho múdrosť je v nás a my ju znovu objavujeme. Každý svojím tempom. Zmenou myslenia sa obraciame chrbtom k minulosti. Prebieha bunečná aktivácia zapečatených kódov z čias, kedy nebolo u človeka potrebné okresávať negativitu, strach. Kedy boli spontánne prejavené emócie radosti, smiechu ….neustále v ľudskom živote prítomné. Vrúcnosťou citu roztápame a na popol meníme emocionálnu vyprahnutosť. Čo je nesmierne dôležité.
Ilona

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=45204

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png