„Přední učitel cesty osvícení“ Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D.  Ve svých knihách a přednáškách často upozorňoval na cestu odevzdání se Boží lásce a nelpění na vlastním egu.

Známý je zejména mapou vědomí, která popisuje stoupající úrovně lidského vědomí, od velmi nízkých hladin psychopatických zločinců až po vysoké duchovní stavy. Jeho práce je prodchnuta vstřícností k lidem a jejich údělu, dobromyslností a humorem. Jak řekl: „Humor překlenuje propast mezi vnitřním vnímáním světa a pravou skutečností.

Vytváří tak ostrý kontrast mezi tím, co si myslíme, čemu věříme, a mezi podstatou reality, která leží za vším. Humor odhaluje bludy, které si ego vybudovalo, aby se udrželo v existenci. Humor přichází s novými pohledy na svět a novými možnostmi, a přináší nám tak vysvobození a volnost.

Duchovnost je oddaností pravdě a lásce, takže humor se stává služebníkem pomáhajícím při uskutečňování duchovního záměru.

Snižuje hodnotu klamu, neboť dává do kontrastu pravdu a lež tak, že je postaví hned vedle sebe. Základní záměr humoru je vlastně docela vážný a směřuje k osvobození od iluze, strachu, nenávisti a viny. Demaskuje ego, čímž snižuje jeho vládu.

Vede pozornost od „já“ směrem k „Já“.

David R. Hawkins byl mezinárodně uznávaným psychiatrem, který se po zážitku osvícení stal duchovním učitelem a badatelem, zabývajícím se fenoménem vědomí.

Mezi jeho knihy patří Moc versus Síla, Postupování po úrovních vědomí, Pravda proti lži a falši, Vševidoucí Já (chystají se vydání v češtině).

V sedmdesátých letech byl společně s držitelem Nobelovy ceny Linem Paulingem spoluautorem knihy Ortomolekulární psychiatrie, která znamenala revoluci na poli psychiatrie. Přednášel ve Westminsterském opatství, na Oxfordském fóru, University of Argentina, University of Notre Dame a na Stanfordově a Harvardově univerzitě. Pracoval také jako poradce v katolických, protestantských a buddhistických klášterech.

Dílo Dr. Davida R. Hawkinse a záměr vydání v českém jazyce v našem nakladatelství https://www.pravda.je/

Power vs. Force – 1994 (Moc versus Síla) – vyšlo 2009 a 2017 – PRAGMA

Eye of the I – 2001   ( Vševidoucí Já ) – vychází 2018

Reality & Subjectivity –  2003 ( Realita a subjektivita)

Transcending the Levels of  Consciousness – 2005  (Vzestup po úrovních vědomí) – vyšlo 2017

Truth vs. Falsehood – 2005  ( Pravda versus nepravda) – vychází 2018

Discovering the presence of God – 2006 ( Objevování Boží přítomnosti)

Reality Spirituality & Modern Man – 2008 (Realita, duchovnost a moderní člověk)

Healing & Recovery – 2009 (Léčení a uzdravení)

Dissolving the ego Realizing the Self – 2011 (Rozpouštění ega, realizace Já)

Along the Path to Enlightenment  – 2011  (Po cestě k osvícení)

Letting go – 2012 ( Nelpění)

Success Is For You – 2016 (Úspěch je pro Vás)

Obdržel Huxleyovu cenu, rytířský titul od Svrchovaného špitálního řádu sv. Jana z Jeruzaléma, byl nominován na Templetonovu cenu a na Východě honorován titulem

Všechny dosud vydané knihy naleznete zde: https://www.pravda.je/

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png