Sedíme spolu s klientem, který od dvou let řeší své zdraví. Se svou nemocí prošel všemi orgánovými systémy, nemocnicemi, léčiteli… a udělal kus práce. Nemoc se však vrací, tentokrát v jiné podobě. Vstupuje do dialogu s bytostí své nemocnosti. Po překonání mírné rezistence začíná… a zaznívá hlas vnitřního kritika:

„Moc a bezmoc. Jsi srab! Musíš to dokázat! Měl ses naučit zdravému sebevědomí a namísto toho jsi vybudovat přebujelé ego! Pořád něco dokazuješ – kontroluješ a je ti to úplně k ničemu!“

Pozornost přesunujeme do práce s mandalou Human Designu. V jeho designu je propsána velká životní síla, která je propojena s intuicí, silné téma osobní integrace a puzení k transformaci, tlak hlavy pochopit a logicky uchopit neuchopitelné. A také velká citlivost na emoce a na způsob, jakým se snažíme zajistit materiální stránku života. V této citlivosti jsme vždy zároveň nejvíce zranitelní, zde se tvoří ty nejsilnější kompenzační vzorce chování. Ve světě plném tlaku na naši jedinečnost je to způsob, jak v něm přežít. Protože nás ochránily, máme tendenci je používat znovu…a znovu…a znovu….až se stanou naší součástí natolik, že si je ani neuvědomujeme. Jenže…pak nám začnou život spíš komplikovat. I tyto komplikace patří k cestě naší duše, tvoří naši moudrost. A v každém životě přijde čas, kdy je opustit. A Human Design nám dává návod, jak to udělat.

Jak to fungovalo v tomto konkrétním příběhu klienta?

Téma jeho posvátného zranění je v bráně 21 – téma kontroly. Značné množství energie padá do černé díry dokazování sobě i ostatním, že pro ostatní přinášíme něco hodnotného ze sebe a snahou se ujistit, že to všichni vidí. Kontrola je hluboce nevědomá a o to větší má sílu.

Na zemi je mandala Human designu. Nejdříve mluvíme o Solar-Plexu souvisejícího s emocionálním prožíváním. Ve spojení s otevřeným centrem Ega a posvátným zranění vystupuje na povrch vzorec a spirála nemoci. Na mandale se klient přesunuje do místa své síly, hluboce integrační a transformační kvality. Díváme se znovu na témata otevřenosti a na možnost je žít jinak. Jak energii vloženou do kontroly a dokazování využít pro svou kreativitu? Díváme se na potenciál darů a talentů a mluvíme o způsobu, jak je žít. Čistě, k jeho spokojenosti, pocitu vnitřní vyrovnanosti a plné síle.

Znovu se vracíme do práce se symbolem nemoci. Najednou tam není rezistence – nechuť. Cítím, jako kdyby se místnost naplnila láskou…jako kdyby mezi bytostí nemoci a klientem byl hluboký láskyplný vztah. Ptám se, zda ji může nechat jít, ale sama cítím, že to najednou je těžké – byli spolu tolik let, posunuli se o tak velký kus k uvědomění. Hledáme způsob, jak se to může stát či proměnit a zatím tomu necháváme čas….cesta se najde…řešení se objeví… jeho životní síla si ho přitáhne. Největší zranění a slabé místo v mapě se může začít transformovat v největší dar.

Co to vlastně je Human Design?

Stručně a krátce je to metoda, která vám připomene, jak jste jedineční, co máte skrze sebe přinést do světa a kde můžete mít tendenci ztrácet hlavu či energii…nebo obojí. Pojmenuje specifickým jazykem to, co velmi pravděpodobně cítíte ve svém nitru a tak přinese porozumění tomu, jak fungujete…na naprosto praktické úrovni. Popíše vám, jakým způsobem se vaše energie rozhoduje a jaká strategie pohybu v proudu životní síly je pro vás vhodná. Díky ní se můžete propojit se svým záměrem duše, zakoušet život určitým způsobem a přinést světu něco, co nikdo jiný nepřinese. Protože váš design, vaše životní zkušenost je naprosto unikátní a neopakovatelná.

Nezměrnost a tajemství jedinečnosti

Jen pro příklad – Human design je syntézou několika zdrojů a jeden z nich je I´ting. Ten obsahuje 64 hexagramů. Každý hexagram (brána – genový klíč) má 6 linek, 6 barev, 6 tónů, 5 základen….to jest 1080 kombinací. Do vašeho nastavení je propsáno 28 bran a některé tvoří spojení, což vytváří další úroveň kvantové inteligence. Spolu s vaším aurickým typem, profilem, otevřeností a definicí jednotlivých center, kombinací tak zvaných proměnných atd. vytváří skutečně jedinečný mix – Vás.

Když jsem začala Human design studovat, bláhově jsem si myslela, že za rok mu budu rozumět. Dnes, po 5 letech intenzivního studia a práce s Human Designem vím, že do hloubky mu nebudu rozumět nikdy. Čím dál víc vím, tím hlubší úctu mám nad rozměrem vesmíru v každém z nás. A mohu lidi lépe a lépe vést k prožitku jejich vlastní jedinečnosti. K úctě a lásce pro sebe samé, k odvaze žít svou jedinečnost, protože často jde proti proudu normality. A také k tomu, aby ji objevovali svým vlastním, specifickým způsobem a aby postupně odkládali vše, co jim v tom brání.

Od klientů často slyším „Vlastně jsem to tak vždy cítil, jen jsem to neuměl popsat a nevěděl, že to není moje slabost, ale síla. Teď vím, že to je pro mě správně!“ (pozn: mužský rod používám pro zjednodušení).

Human Design není dogma

Jeho cílem intelektuální a především energetické pochopení toho, jak funguji. Pomáhá mi více vědomě objevovat mé jedinečné nastavení a dává mi odvahu ho žít. Představuje pro mě jeden velmi podstatný dílek puzzle celého obrazu mé duše. Mou touhou je vidět každého, s kým pracuji, jak vykvete do své plné krásy. A protože jsem založena především prožitkově a prakticky, nejraději pracuji s aplikací poznatků do každodenního života. Proto často Human design kombinuji s koučinkem, kreativními a prožitkovými technikami, prací s energetickým polem a tím, co jsem za své životy posbírala. Každý konzultant Human Designu je jiný, od každého dostanete ve svém základu podobné, ale jinak podané informace. Každý máme svou trajektorii životní cesty a na ní se máme potkat s těmi, se kterými se můžeme posunout. S těmi, kteří jsou v té mé, se těším na viděnou.. ať už na blízko či na dálku!

Blanka Junová

http://www.cestajedinecnosti.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě