Některé ženy dovolí ubližovat si až do té míry, že připustí ztratit samy sebe. Jsou oddaní druhým lidem svojí křehkostí, nedůvěrou v sebe, celkovou nestabilitou. Patří k nim často ženy v manželství, jejichž výchova postrádala mužskou část. V dospělosti hledají oporu muže, jež by jim poskytl životní jistoty. Ve skutečnosti hledají chybějící část v nich samotných. Málokdy se podaří bez chybějícího základu, aby žena byla úspěšná i na rovině materiální. Tato žena doslova připustila „ kráčet po kolenou“, aby si zajistila přízeň vyvoleného muže svého života. Věří, že jejich manželství určitě ustojí přicházející lekce. Dělá přece pro to vše. Svým vystupováním ponižuje samu sebe jako ženu a stává se snadnou obětí manipulátora, který sílí ve své roli. Je otázkou kolik příležitostí ke změně uvidí svým zaslepeným zrakem. V této roli zůstává mnoho žen i celý život. Stala se z ní otrokyně svých slabostí. Odevzdala svoji sílu do rukou muže a její hranice téměř neexistují – jsou dobyté. Přesto najde odvahu se vzepřít a začít znovuobjevovat svobodu, projevit trpělivost na cestě k sebeúctě, lásce k sobě, milovat svoje tělo, uctívat svůj chrám ženství. Stát se ženou plnou něhy, kdy srdce muže roztaje a ztratí se v její divoké a přirozené vnitřní síle. Posiluje ho a dává muži objevit něco nepoznaného a svobodného. Tou je obrazně žena pádící na koni, vědomá si svého ženství, křehká, vnitřně silná, něžná, okouzlující. Muži intuitivně touží po ženskosti, hledají něhu, která otevírá jejich vnitřní svět. Dostává se jim možnosti projevit v sobě tolik potlačovaný cit. Byli naučeni od svých rodičů, že musejí být tvrdí k sobě a nedávat najevo city. Dnešní „supermuž s egem“ nemůže připustit lidskou slabost a pevným vnějším krunýřem dává najevo svoji sílu. Frekvence vesmíru se postará o proto, že najde protiklad svých nedospělých částí v sobě. Stane se tak v podobě ženy jemné, nejisté, bez sebelásky, úcty k sobě, s převrácenými hodnotami života. Tento muž stojí pevně na svých nohou, ale stabilita je pouze ve vnějším světě. Stačí brnknout na strunu vnitřního postoje k sobě samému a sesune se v něm lavina slabostí. Ty neprojevuje ve vztahu k sobě, ale protějšek mu umožňuje „realizovat“ se v roli manipulátora nebo agresora a to je výživou pro jeho ego. Žena, která „je nedorostlým dítětem“ není naplněná a její život je jedno velké utrpení. Vše hledá pouze v iluzích tužeb po lepším životě a zjišťuje, že jsou pro její život nedostačující. Nachází chybu v protistraně a cítí se v roli oběti. Po jisté době zjistí, že to, co změní její strádající život v naplněný a šťastný je pouze změna v přístupu k sobě. Posílením svých hranic se možná vztahy zbortí. Změna a konec je vždy začátkem něčeho nového. Pokud ve vztahu muž nepotlačuje a neschovává svoje nevyřešené věci pod pokličku tlakového hrnce, začne prohlubovat svůj vnitřní svět a iniciativa vychází z jeho strany, prostředky k posunu se vždy najdou. Potom existuje naděje a podpora vzájemného růstu. Partneři se učí respektu k potřebám druhého, ponechávají protějšek růst svobodně svým tempem a sdílí svoje zkušenosti. Mají pochopení k nezdarům a radují se společně z úspěchů. Jediná společná cesta sdílení života je hlavně nechat druhého svobodně dýchat ve svém vnitřním prostoru a respektovat jeho hranice.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png