Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.
Máme za sebou Kosmický kříž. Můžete se cítit, že se rozhodovalo bez vás o vás. Mohli jste se jen dívat na děj svého života, na situace, do kterých byste vy sami nevstoupili. Jaký pocit vám z toho zůstal? Vztek, lítost, pocit zneužítí, marnost….? Nebo jste dokázali zůstat otevření, pokorně přijímající s vědomím, že se vše dostává na spravné místo? Pokud jste někdy měli iluze, byla ukázána pravda. Pokud jste litovali svého rozhodnutí v minulosti, bylo vám ukázáno, že vše se událo tak, jak mělo a vaše rozhodnutí bylo správné. Dostali jste dary, o kterých se vám ani nesnilo. Všechno je možné.

Tento týden ještě na začátku působí Slunce v trigonu s Plutem, síla Ducha, vůle, odhodlání.

V druhé polovině týdne se Slunce dostává do opozice se Saturnem a to přinese zpomalení, zastavování a větší potřebu obrátit pozornost do svého nitra, odejít do ticha rozjímání. Ve vnějším světě se objeví překážky a komplikace, které nabádají odejít z vnějšího do vnitřního světa.

Saturn přináší téma trpělivosti, skromnosti, pokory a zralosti. Je potřeba nastolit řád a pravidla. Dalo by se říci, že po kosmickém kříži, který rozbil to staré, přichází čas na nalezení nového řádu svého života, a k tomu je potřeba zpomalení, samota, zralost, moudrost a trpělivost.

Harmonický aspekt Slunce s Jupiterem dodává smysluplnost a optimismus. Tento aspekt pomáhá, aby vliv Saturna byl vnímám jako potřebný proces zpomalení. Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.

Budete konfrontováni s tématem zodpovědnosti, zralosti, respektování řádu, vnímání autorit a schopnost být autoritou. Pokud v této době překročíte hranice společnosti, pravidel, silničních pravidel atd., tak okamžitě budete odhaleni a „zaplatíte“. Porušování pravidel a řádu se v této době opravdu nevyplatí, okamžitě vám bude nastavena hranice a přijde důsledek.

Stále zůstává vliv T-kvadratury – opozice Marse s Uranem a kvadratura s Plutem. Touha po moci, zbrklost, napětí a nervozita je stále držena v nitru. Máte vnitřně rozkmitáno a stále čekáte, co se ještě stane? Tato pozice působí do 19. 5., kdy je Mars stále retrográdní a nelze najít řešení. Je zde velká nerozhodnost a velký rozpor. Do této doby se v nitru stále tlakuje vztek, agresivita nebo lítost a apatie. K řešení dojde až po 20. 5., kdy se Mars rozhodne.

Venuše v Beranu o víkendu přichází do konjunkce s Uranem, v opozoci s Marsem, do kvadratury s Jupiterem a Plutem (9. – 18. 5.). Víkend a především neděle bude velmi emotivní a v oblasti lásky se objevuje velmi bouřlivé období s velkými zvraty. Rozchody budou vyústěním neudržetilných rozporů a nedorozumění. Opozice Venuše a Marse zvyšuje napětí a nedorozumění mezi mužem a ženou. Zároveň je to o přitažlivosti. Láska a nenávist jsou jen dvě strany jedné mince.

Tam, kde člověk drží vztah za každou cenu, nastane poslední kapka, kdy pohár přeteče a řekne se „dost“. Vztahy, které se mají naplnit, mohou zahořet nečekanou vášní a posunem vpřed.

Navazovat nové vztahy je velmi snadné, rychlé, náhlé a jako blesk z čistého nebe. Otázkou je, jestli budou dlouhodobé.

Ať je to tak nebo onak, procházíme revolucí a chaosem v oblasti našich citů, hodnot a financí.

Harmonický aspekt Jupitera se Sluncem zaručuje, že ať se děje cokoliv, vede vás to k vývoji a ke zmoudření.

Přeji krásné dny. Petra Nel Smolová

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png