HOROSKOP NA OBDOBÍ 3.11. – 9. 11. 2014

datum 3. 11. 2014
Čtyři tváře Boha

Slunce prochází znamením Štíra do 22. 11. do 10 hodin 45 minut. Štír je jednou ze čtyř tváří Boha, která je vodní. Každá tvář boží, každý hlavní bod nebeské klenby: Lev – ohnivá tvář, Býk – zemská tvář, Vodnář – vzdušná tvář; obsahuje tři aspekty neprojeveného božství, a tak vznikají čtyři krát tři projevy, dvanáct znamení zvěrokruhu. Můžeme říci, že vše v lidském projevení má 4 tváře. Teprve až se staneme Bytím, uvidíme tyto 4 tváře vcelku, v pravdě a tím nahlížíme na Život stejně jako Stvořitel.

Představte si, že před vámi je napsané písmeno třeba B. Jak ho vidíte, kam směřují jeho bříška? A když se stanem Bytím (jste v jednotě s tím, co se projevuje), tak se stanete písmenem B, na sobě máte napsáno B. Kam směřují bříška ? Na druhou stranu, do leva. A takový je rozdíl mezi lidským a božským bytím.

V době Štíra dochází k velkému obratu: procházíme smrtí a znuvuzrozením. Nechat zemřít to lidské, nízké a přerodit se v Orla. Svobodného ducha.

Během znamení Štíra „něco“ ve vás zemře, skončí, ať chcete či ne. Dostanete možnost nahradit to vyšší formou. Dostaneme se do kontaktu s těmi nejsilnějšími pudovými složkami. Had přijde pokoušet, aby se Duch propadl do hmoty, aby se mu chtělo jít do hmoty. Aby tam mohl přetransformovat to nejnižší lidské a jako Orel vzlétl do svobody Ducha. Tím produchovněl hmotu, pozvedl nízké do výšin Ducha.

Slunce v konjunkci s Venuší vytváří harmonický aspekt s Chironem. Chiron je náš vnitřní léčitel a duchovní učitel (skrze naši Achillovu patu), který přináší iniciaci, zasvěcení, produchovnění. Odhalí příčinu bolesti, iluze, zapomnění a skrze poznání otevírá vyšší dimenzi.

Na jedné straně je silně rozvibrováno produchovnění, vynesení z nevědomí; to, co vám brání být svobodnější. To, že to nebude vždy příjemné, je jasné, protože lidé prožívají bolestně to, z čeho se Božství „raduje“, protože se člověk k němu přibližuje.

Lidé prožívají a vidí vše opačně než Božství, proto když začnete poznávat sám sebe a své okolnosti života, je vše opačně.

Když jste ve svém středu, vidíte skutečnost. Když jste venku, vidíte vše jako v zrcadle.

Proto se radujte, když se z vašeho nevědomí uvolňuje bolest, iluze. Dostáváte se více ke svému středu.

Mars se dostává do konjunkce s Plutem – nastává mocenský aspekt, kdy energie, vůle a čin dostávají mocnou sílu, která může vést k zesílení pudu sebezáchovy, touze po moci, ovládání a mít kontrolu nad druhými. Zvětšuje se popudlivost, egoismus a agresivita. Tím, že tato konjunkce je v Kozorohu, je tady velká ctižádostivost, koncentrace, ale taky bezcitnost.

Tato konjunkce se dostává do kvadratury s Uranem: nečekané změny, zvraty, výbuchy, boj, agrese, technické poruchy, nehody a úrazy. Uran vytváří neurvalost. Tak silná je konjunkce Pluta a Marse. Vše je tak napnuté, vytočené do maxima, že stačí nepatrný pohyb, který rozpoutá „peklo“.

Ať už kolem nás, ale především uvnitř nás. To, co se bude dít uvnitř nás, bude ten spouštěcí mechanismus, aby se „peklo“ projevilo ve vnějším světě.

Procházíme zkouškou, jak máme v sobě zvládnuté své pudy, temnotu, vášně, mocenský princip, vztek, násilí a rebelství.

Můžete se setkat uvnitř sebe se svým Strážcem Prahu a skrze něho projdete jen s neochvějnou láskou. Dívejte se mu do očí a vysílejte „Miluje tě“. Jedině tak projdete a zažijete nebeský klid.

Může to znít děsivě, ale z pohledu Bytí procházíme velkou výzvou a milostí, protože ten, kdo toto období projde bez propadnutí do nízké přirozenosti, projde iniciací.

Merkur se v tomto týdnu dostává do harmonie s Černou Lunou. Mysl a slovo má silnější působení než kdy jindy. Záleží, jak jich využijete. Čím naplníte mysl a jak budete komunikovat….

Úplněk nastává 6. 11. Luna v Býku a Slunce ve Štíru. ,,Početí očekávající nevěsty souhvězdí Býka doplňuje a uspokojuje hnací sílu Štíra.“ A to vše se dostává do kvadratury s Jupiterem ve Lvu.

Bude chybět střízlivost, skromnost. Zveličená nespokojenost může být tím nepatrným pokušením. Důvod: získat dobrý pocit, chtít jen to „štěstí“, spokojenost, jít lehčí a snadnější cestou, něco obejít a oklamat. Snadné podlehnutí iluzi a tím větší pád do hmoty.

Opatrně na stavění se nad Boha.

Takto náročné období bude trvat až do konce Štíra 22. 11.

S Láskou Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico