Navrací se Svatý grál, který vstupuje do jádra buňky

Poslední týden Kosmického kříže ovlivňuje silné novoluní, prstencové zatměni Slunce, trigon Slunce s Plutem a trigon Jupitera se Saturnem.

Novoluní nastává v Býku 29. 4. v 8 hodin 15 minut. Zároveň nastává prstencové zatmění Slunce (z naší země není pozorovatelné).

Sabiánský symbol novoluní : Ozdobený vánoční stromeček

Klíčová myšlenka: V těžkých vnějších okolnostech je potřeba probudit a udržet si vnitřní pocit štěstí.

Luna je symbolika ženství, přijímání, duše, citů, emocí, matky, dětí, mateřství, minulosti, paměti duše, poslední reinkarnace, nevědomí, tajemství… To vše se dostane na povrch, před Slunce.

Návrat minulosti do přítomnosti, kde nastává možnost přepsat minulost, udělat to jinak. Existuje pouze to, co si pamatujeme.

Z nevědomí se uvolní to, co vám brání opustit starý život. Vědomí, abyste mohli udělat kvantový skok.

Vynesení pocitů do vědomí, přiznání si svých citů, bolestí a především tajemství.

Ženství je v plné síle a ve schopnosti projevení se ve své přirozenosti, nespoutanosti vnějškem a v naprostém souladu s novým plozením. Tím, že novoluní a zatmění je v Býku, které je spojené s živlem země, plodností, hmotou, tělem, penězi, smysly, hojností a plnosti života, tak je potřeba nové „zasadit“ do hmoty, začít pracovat na novém životě. Novoluní symbolizuje spojení ženského a mužského principu, početí. Co bude počato, to záleží na vás. Tím, že novoluní nastává v Býku, tak je to především trvalé, pevné, života schopné, stabilní a neměnné.

Skrze ženskou energii počalo nové vědomí, které se má projevit, zhmotnit, zviditelnit. Skrze ženu, ať fyzickou či vnitřní, se muž dostává k propojení se se svou duší, pocity, tajemstvím, naplněním svého života. Uvědomují si to muži?
4. Filipojakubská noc, dřívě Beltine – oslava jara, plodnosti země a otevírání zemských- přírodních pokladů. Ve spojení s prstencovým zatměním je tato doba zesílena a 1.máj – lásky čas – nevyjímaje. I v nás se otevíraji naše poklady.

Tento týden je tak mocný, že se otevřou až staletí „zamčená“ tajemství a dary.

Přichází Nová víra.

„Při jarní rovnodennosti byla počata Nová víra, proto byla letošní rovnodennost tak silná a radostná. Nyní je zjištěno těhotenství ve hmotě.“

Je potřeba ještě hodně péče, starostlivosti a ohleduplnosti. Přistupujte tak i k sobě.

Tento proces je ve spojení s lety předešlými. Jak lidé, tak i Země má 7 energetických „pláštů“. Duchem bylo již prostoupeno mentální tělo – mysl, což značí nové vědomí; astrální tělo – srdce, které je spojeno s prožíváním a v tomto roce má být prostoupena hmota – fyzické tělo. Čím blíže je Energetický „plášť“ k hmotě, tím je plášť hustší a hůře prostupný.

Poslední fáze proměny vždy prochází hmotou, tělem, činem, aby byla hmota produchovněna a tím zjemněna její hustota. Když odlehčíme hmotu, může dojít k opuštění těžkých lidských prožitků. A my se blíže dostaneme k prvotnímu záměru stvoření: Ráj na Zemi.

Nemohu napsat všechny souvislosti, protože tyto souvislosti jsou nekonečné…

Silné harmonické spojení Pluta se Sluncen (do 10. 5.) přináší sílu Ducha, tvoření, schopnosti zhmotňovat. Budete mít pocit, že je vše možné uskutečnit. Projde vámi mocná síla, která podpoří naplnění vlastní cesty, rozzáření svého božství v sobě. Protože se setkáme s tak mocnou silou, bude každému dáno jen tolik, kolik moci unese a pozitivně využije.

V době působení Kosmického kříže tato síla přichází, aby člověk měl schopnosti naplnit a vykonat to, co si jeho osud žádá! Ucítíte tak silné vedení, že se naplní jasnost, co a jak máte udělat.

Udělejte to, ať to navenek vypadá jakkoliv bláznivě, naslouchejte vedení. Velmi silné jsou do 30. 4. myšlenky, slovo, které se můžou ihned projevit.

Harmonický aspekt mezi Jupiterm a Saturnem symbolizuje harmonii mezi přijímáním a dáváním.

Tento aspekt symbolizuje stavění pevných a trvalých základů jak v citech, v duši, ve víře, tak ve hmotě.

Přichází růst a expanze, která přichází skrze zralost a moudrost. Objeví se vždy něco, o co se můžete opřít, načerpat stabilitu a důvěru.

A jak je to s láskou, když nastává ten lásky čas? Venuše prochází znamením Ryb, navrací se do celistvosti, do naplnění skrze romantiku, oddanost a tiché odevzdání. Skutečná láska je klidná, tichá, něžná a laskavá. Skoro ani nevíte, že u vás je, protože si myslíme, že láska je hromobití, vášen, ohňostroj….to je jen Erós. Ne, láska je pochopení, podpora, podání ruky, když to potřebujete, soucítění a objetí….

V této době se ji můžete dotknout, procítit, prožít.

3. 5. Venuše vstupuje do nového zrození, do počátku, do projevení. Vstupuje do Berana a tady se symbolicky s radostí a vášní může projevit, aby srdce zahořelo láskou k životu.

Požehnaný týden. S láskou Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png