HOROSKOP NA OBDOBÍ 22. – 28. 12. 2014

datum 22. 12. 2014

Nohama na Zemi s hlavou v Nebi

22. 12. v 00:10 hodin nastává zimní slunovrat a Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a ve 02:30 hodin nastává novoluní.

Téma novoluní a slunovratu je: stát se zralou autoritou sobě samému. Stát se Mistrem sebe sama.

Plně přijmout zodpovědnost za svůj život. Přestat obviňovat druhé, okolnosti života nebo osud, že jsou původci osobního nezdaru. Pokud tak činíte, jste v odmítání života, nevěříte mu. Je potřeba si uvědomit, že vše, co vám do života vstoupilo, je v pořádku. Kdyby to mělo být jinak, pak by to jinak také bylo! Základním postojem ke spokojenému životu je přijímání a schopnost rozlišovat, jestli to, co mi do života vstupuje, je splácení dluhu, důsledek vašeho rozhodnutí, poučení, výzva, pomoc nebo milost.

Vše, co se děje, je z Lásky k vám. Život vás miluje a on vám jen dává.

Slunce se vstupem do znamení Kozoroha dostává do harmonického aspektu s Černou Lunou v Panně do 28.12. Když napíši, že Vánoce lze nazvat osudové, budete očekávat něco velkého. Nejdříve si vysvětlíme spojení Slunce v Kozorohu s Černou Lunou v Panně. Slunce v Kozorohu přijalo velký úkol, pod kterým se mu „podlomila“ kolena, moc dobře zná tíhu a utrpení lidského bytí. Aby tento úkol unesl, zakázal si prožívat a odpojil se od své duše. Nastoupila velká zodpovědnost, tvrdost, uzavřenost, aby úkol naplnil, nebo sebelítost, a tím svůj úkol odmítl. Během té cesty k naplnění Kozoroh ztratil cit, schopnost prožívat, radovat se a milovat, protože se velmi bál prožívat bolesti a utrpení. Úkolem Kozoroha je navrátit se ke svému citu, prožívání, lásce, navrátit se ke svému lidství a otevřít se lidem. Teprve pak se Kozoroh stane moudrým vládcem, Mistrem, který své dary zodpovědnosti, pracovitosti, ctižádosti, houževnatosti, stability, pevnosti a autority naplní laskavým pochopením vůči sobě, vůči druhým a také vůči světu.

Černá Luna je karma, přírodní zákon, který zasahuje, aby byla nastolena rovnováha. Tím, že Černá Luna je v Panně, která je o přirozenosti obyčejného života, o skromnosti, o čistotě, pořádku, o službě a jasnosti, pak v harmonickém spojení se Sluncem v Kozorohu aktivuje sílu dotknutím se mocné energie v sobě. Můžeme to přirovnat narození Mistra uvnitř nás. Je to právě pochopení, procitnutí a prožití lásky v sobě. Proč osudové? Osudový zásah shůry. Děje se vše tak, aby bylo pochopeno, prozřeno, procítěno – naplnění úkolu Kozoroha. Každý máme v sobě archetyp Kozoroha. Někomu se to bude dít opravdu v okolnostech života, budou přicházet situace, které mají probudit prožití lásky v sobě. Jiným se to bude dít přes prožitky, silné mystické prožívání, vhledy, poznání, sny či nové úkoly. Čím více jsme vnitřně připraveni na příchod světla, Lásky a Kristova vědomí, tím silněji může tato energie vstoupit do nás. Kristovo vědomí může vstoupit pouze do čistoty, otevřenosti, ctnosti, pravdy a lásky. Stejně tak, jak očisťujeme svůj domov před Vánoci, máme očistit své tělo, mysl, duši, aby mohlo přijít narození Světla v nás. A dle naší otevřenosti, čistoty budeme vnímat příchod Kristova vědomí do hmoty, do naší duše, do mysli, do těla. Nastala doba, kdy se Nebe může spojit se Zemí.

Merkur v konjunkci s Plutem, Venuší v kvadratuře na Dračí hlavu a Dračí ocas symbolizuje přerod mysli (smrt a znovuzrození), který vede k novému pohledu na sebe, na svůj život, na svět. Tím začne proudit Dračí síla, která povede ke vzestupu vědomí člověka. Na povrch vyplave z nevědomí vše, co vám brání v postoupení ve svém vývoji. Strachy, negativní postoje, falešná přesvědčení, domněnky. To vše můžete objevit. Radujte se, protože se osvobozujete.

Černá Luna v Panně je v opozici s Neptunem v Rybách (22. 12. 2014 – 1. 2. 2015). Přichází doba strhávání masek, iluzí, domněnek a nepravd. Přijde spousty rozčarování a zklamání. Ale pokud prožíváte zklamání, je to známkou, že jste strhli svůj závoj, mlhu, která vám nedovolovala vidět skutečnost. Neptun symbolizuje (podle úrovně vědomí): alkohol, drogy, závislost, podvody, lži, poblouznění, církev, náboženství, inspiraci, umění, prožívání, jemnohmotný svět, mystické prožitky, duchovní oblast, víru, sny, oddanost, odevzdání se, služba, vyšší oktávu lásky, bezpodmínečnost, milost, Kristovo vědomí, celistvost, blaženost.

Zde bude nastavována karma – rovnováha. Pokud máte něco v odmítání či přeceňování, jste v nějaké závislosti na něčem, na někom, pokud máte iluze, vše vyjde najevo, ukáže se pravda. Již vám to nebude tolerováno. Lidé, kteří jdou duchovní cestou, si prožijí zklamání, pokud jejich cesta není pravdivá, pokud je jen v povrchnosti, a nežije se v realitě, pak se to otočí proti vám. Protože když dojdeme jakémukoliv poznání, musíme ho snést na zem a ukotvit ho do reality, každodenního života, začít ho žít, zakořenit, abychom se příště mohli dostat ještě výše do poznání, které mysl není schopna uchopit – tam jsme jen v prožitku, bez mysli. Právě proto musíme být velmi pevní v realitě, v ukotvení a zvládat svoji každodennost, povinnosti, abychom takové poznání mohli unést.

Jinak vám poznání nebude dáno, neunesli byste ho. Lidé, kteří jsou připraveni, dojdou k probuzení, k jednomu osvícení z 9 úrovní, dle své úrovně poznání.

Z kolektivního hlediska bude sňat jeden závoj, jedna vrstva iluze. Tím se posouváme k vyššímu vědomí, větší svobodě, pravdě a přirozenosti Bytí.

Často si představujeme mega okolnosti a zážitky. To nečekejte. Naběhli byste si na očekávání, a pak byste byli zklamáni. Naše mysl vytváří formy, představy, které musíte následně rozpustit prožitkem a pak zjistíte, že vše je jinak. Neptun působí, že vše zintenzivňuje, zesiluje a zároveň je to vše nekonkrétní, neuchopitelné. Já tak soukromě Neptunu říkám ,,rozpuštění a vypuštění z formy.“ ;-) Neptun je voda, vědomí a záleží, do jaké nádoby, formy toto vědomí, vodu naliji. Pak takový bude mít tvar, vlastnosti a účel.

Můžete cítit zmatek, chaos, nejasnosti, ničemu nebudete rozumět. Je to v pořádku, je to proces, jen to nechte skrze sebe projít jako vlnu, nesnažte se to uchopit myslí, nelze to. Postačí důvěra, víra, že vše, co k vám přichází, je z Lásky k vám a odevzdejte se.

Přeji vám požehnané vánoční svátky, plné Světla, Lásky, Harmonie a Souznění.

Povinnost bez lásky činí mrzutým.

Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.

Pravda bez lásky činí nelítostně kritickým.

Moudrost bez lásky činí vychytralým.

Přívětivost bez lásky činí pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí malicherným.

Čest bez lásky činí ješitným.

Majetek bez lásky činí lakomým.

Víra bez lásky činí fanatickým.

Život bez lásky nedává smysl.

Tomáš Kempenský (14. – 15.století)

….

S hlubokou úctou, vděčností a Láskou.

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico