Horoskop na období 21. 7. – 31. 7. 2014

datum 22. 7. 2014

VÝVOJ
Slunce 22. 7. ve 23:50 hodin vstupuje do znamení Lva.

Slunce se dostává do blízké konjunkce s Jupiterem a v úterý v noci se přemístí do stejného znamení, čímž konjunkce zesílí. Slunce konjunkce s Jupiterem je požehnání, štěstí, naděje, optimismus, oduševnělost, moudrost, duchovní růst a především expanze a vývoj. Je zde symbolizovaný potřebný vývoj, posun vpřed. Bohužel kvadratura od Marse ve Vahách ukazuje, že tento vývoj blokuje nedostatek vůle, nerozhodnost ega, neochota se rozhodnout, strach zvolit si směr, a tím vzniká plýtvání energie.

Duše na Zemi přichází právě pro vývoj, potřebu poznávat, sbírat zkušenosti, aby mohlo dojít k přetvoření stávajícího a tím pádem k vývoji. Pokud se ale nevyužije poznání, zkušenosti, pak tím člověk plýtvá vlastní energií a vesmírnou energií (do 17.8.). A jednou za to vše budete skládat účty.

Nyní nastává doba, kdy má dojít k potřebnému vývoji. Otázkou je, jestli rozpoznáte „pastí“ ega, aby k tomuto vývoji nemohlo dojít. Buďte opatrní na nástrahy ega a na lidi, kteří budou přinášet blokace zvenku. Můžete mít pocit, že se více objevuje nespravedlnost, sobectví, zlo a násílí.

Slunce v konjunkci s Jupiterem v kvadratuře na Marse (15.- 31.7.) symbolizuje náhlá úmrtí, násílí, nehody, hádky a boje. Konjunkce ve Lvu je o otevřeném srdci, tvořivosti, srdečnosti. Bohužel kvadratura od Marse spíše dodává energii, která vede k projevení negativní polarity Lva: sobectví, sebestřednost, ego, které se za každou cenu musí prosadit, bezcitnost a neohleduplnost. Záleží na tom, jaká polarita v člověku vyhraje.

Můžete rozpoznat, kde plýtváte energií, časem, penězi, a máte možnost udělat připadnou změnu. Ten, kdo chce a zůstává spojen se svou pravdou, vírou a nadějí, tak tomu přicházejí bytosti světla, aby mu pomohly probudit a odblokovat to, co již dozrálo a on pak může být puštěn dál.

Prozřetelnost vám způsobí prožitek, který vede k prozření, a tím pádem k osvobození. Stačí se ptát, modlit se a děkovat. Dívejte se na zlo zvenku s láskou, jen tak ho oslabíte. Když věříte ve vyšší moudrost a jste jí plně odevzdáni, tak ona skrze vás pracuje a napomáhá k potřebnému vývoji. Dokážete být ve své pevnosti a postavit se zlu, jak ve svém nitru i ve svém okolí, s otevřeným srdcem, protože vaše srdce patří lásce, světlu, a tím dokážete i zlo přijmout s láskou. Pak můžete zažívat stav svobody, nekonečných možností. Stačí se rozběhnout a roztáhnout křídla…

Novoluní nastává 27.7. v 0:45 hodin ve Lvu, trojkonjunkce Slunce, Luna, Jupiter v kvadratuře s Marsem ve Štíru. Trojkonjunkce je díky Jupiteru velké požehnání, naplnění, hojnost. Neharmonický aspekt od Marse je nebezpečí, že vše bude zneužito, zveličeno. Dalo by se to nazvat: nechtěné početí.

Zneužití daru egem. Řekla bych, že toto novoluní bude něčím bouřlivé, ve velkém napětí a nebezpečí propadnutí nižším energiím.

Sabiánský symbol novoluní: Formálně oblečený starší muž stojí u trofejí, které si přivezl z lovecké výpravy.

Klíčová myšlenka: Mužská vůle přemoci svou animální přirozenost a udělat dojem na sobě rovné tím, že jim předvede svou zběhlost při provádění starých tradičných rituálů moci.

Jde o to „dokázat si něco“, sám před sebou i před ostatními.

Protože novoluní nastává krátce po půlnoci, energie bude pociťována především v sobotu. Buďte velmi opatrní na cestách, v kontaktu s lidmi a vyhněte se nějakému rozhodování. Buďte v bdělosti a stále se propojujte se světlem. Budou se objevovat různá pokušení.

V tomto období je „nebezpečí“ nechtěných otěhotněních. Budou sem přicházet duše, které nejsou rodiči vítané a ty následně projdou bojem o život. Tak jak uvnitř v nitru se budeme snažit udržet „právo“ na život v míru a štěstí.

Proto rozdávejte kolem sebe optimismus, nadějí, útěchu, lásku. Všechny bytosti světla jsou nám ku pomoci. Žádejte o propojení, prozření, staňte se nástrojem světla. Tím využijete konjunkci Slunce a Jupitera a dostanete se k potřebné expanzi, a tím se vám otevřou nové možnosti.

Slunečný týden.

Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico