HOROSKOP NA OBDOBÍ 14. 3. - 20. 3. 2016 EXISTUJE TO, ČEMU VĚNUJETE POZORNOST

datum 15. 3. 2016
Silné obsazení Ryb planetami Slunce, Merkur, Venuše, Neptun a Chiron ukazuje na těžko uchopitelné dění. Ryby jsou k pochopení nejtěžším znamením, protože mají několik vrstev, které jsou především pro rozum nesrozumitelné. Energii Ryb lze pouze prožít, aby došlo k uvědomění, a toto uvědomění nedokážete lidskými slovy vysvětlit druhým. Dějí se v nás hluboké posuny na všech úrovních, kterým nerozumíme nebo o nich ani nevíme, nebo spíše neví o nich rozum. Proto se objevují nepochopitelné emoce, které nevíte, proč cítíte a co je spustilo. Prožijte je a přijměte s důvěrou, že je to v pořádku a něčemu to slouží. Navracíte své vědomí do oceánu vědomí - celistvosti, které přináší rozpuštění forem, vašich forem, vašich postojů, vašich představ a vašich očekávání.

Poslední dny Ryb jsou intenzivní a potřebujeme více ticha a klidu. Merkur v kvadratuře se Saturnem ukazuje na příliš snadné propadání strachu, na silný vliv mysli. Negativní myšlenky se vynořují z ničeho nic, bez jakýchkoliv příčin. Smutky, prázdnota, bezcílnost, marnost, strachy z neznáma a nejistoty vás mohou provázet v první polovině týdne. Uvědomte si, že vy jste ten, kdo rozhoduje, čemu dáte pozornost a co budete prožívat. Vy si volíte z té nekonečné škály prožitků, které jsou součástí oceánu celistvosti vědomí. Nakolik se necháte ovládat myslí a emocemi, které se objeví a dožadují se pozornosti, je na vás. „Ano, jsou tady, patří ke mně a já si mohu vybrat, co chci prožívat.“ Vědomé volení – rozhodnutí svého prožívání, jde skrze poznání své síly, která je spojená s uvědoměním: „Já jsem tvořitel svého prožívání.“ Vystoupení z oběti a bezmoci, nenechat se vláčet myslí a emocemi. Existuje pouze to, čemu věnuji pozornost. Pozitivní aspekt Pluta k Merkuru dává možnost použít vědomě sílu svého vědomí.

Venuše vstoupila do Ryb a v druhé polovině týden vytváří konjunkci s Neptunem (do 27. 3.). Láska a vyšší oktáva lásky - Neptun se dostává do jednoty a možného překročení vnitřního a vnějšího rozporu mezi muži a ženami. V partnerství se zviditelňuje napětí a nedorozumění, jak jsem již popisovala v předminulém týdnu. Stále toto napětí trvá a právě konjunkcí s Neptunem, může dojít k prožitku bezpodmínečné lásky a smíření se, především sám se sebou.

Milé ženy, přestaňte být nazlobené na muže, ve skutečnosti se zlobíte na svého vnitřního muže, se kterým jste v rozporu a nevědomý strach z něho, vás vede do útoku nebo útěku. Když si uvědomíte, že v této chvíli proti muži používáte svého vnitřního muže, protože nejste respektována. Když stojí muž proti muži,  způsobí se jen boj. Tím to pochopením se uvolní místo pro ženskou energii a jinou reakci vůči muži.

Mužům se zviditelňuje jejich „neschopnost“, otevřít se citům. Stejně jako ženy, tak i muži bojují - naopak se svou vnitřní ženou. Bojí se citů a své emocionality, proto se uzavřeli do strachu a bezcitnosti a nejsou schopni vnímat ženské emocionální požadavky. V té chvíli by mužům pomohlo si uvědomit, že stačí jen se ženou být, být s ní, jen pro ni. Být presentní. Tím přijmou svou vnitřní ženu, svou emocionalitu.

Retrográdní Jupiter v Panně se dostává do kvadratury se Saturnem ve Střelci (do 10. 7.). Zvětšuje se strach ze ztráty svobody, pochybnosti o tom, co je pravda a čemu vlastně věřit. Pochybnosti jsou na každém rohu.

Zveličuje se rozpor mezi přijímáním a dáváním, bohatství a chudobou, plýtváním a skrblením. Rozhazuje ten, kdo nemá. Strach je používán k vykoupení svobody. Ano, dochází tady k vydírání. Pokud podlehnete strachu, ztratíte bohatství a stále budete platit, dokud budete mít strach. Pluto v harmonii s Jupiterem (do 9. 8.) ukazuje na sílu pravdy, jasnosti a „čisté“ hry. Ten, kdo zůstane ve své víře a nepodlehne strachu, zvítězí a ještě mu bude přidáno.

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. 2016 v 6 hodin (Praha), nastává Nový přírodní a astrologický rok. Slunce vstupuje do znamení Berana. Největší energetický rozdíl je mezi znamením Ryb a Berana. Přesun Slunce do nového znamení můžete citelně vnímat. Beran je nový počátek, plný odvahy, energie, radosti a těšení se na nové možnosti. A počátek letošního Berana je opravdu radostný a požehnaný. Máme se v příštích dvou týdnu na co těšit.

Přeji vám klidný a moudrý týden. Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico