HOROSKOP NA OBDOBÍ 11. 8. - 21. 8. 2014

datum 11. 8. 2014
Přestaňte hledat lásku u lidí a nalézejte ji u Božské Matky

Do 14. 8. působí Osud, aby se šlo správnou cestou, zviditelňují se programy ega, abychom je mohli vidět a rozpustit. Zároveň prozřetelnost působí silnou silou darů, když jste hluboce oddáni vyššímu. Prozření. Viz předešlý horoskop.

Od 14. 8. se tato energie uvolňuje. 12. 8. Venuše vstupuje do znamení Lva a vytváří konjunkci s Jupiterem. Láska se spojuje s moudrostí, procítěnou v srdci. Přichází léčení skrze lásku. Hojnost, naděje a štěstí se otevírá. Odpuštění především sám sobě.

Přichází na zem hodně pomoci Boží Matky, stačí se otevřít této energii a projde energie – laskavou péčí a něhou budou zahojeny rány. Světelné bytosti vyslány Boží Matkou přijdou k tomu, kdo je otevřený, přijímající a v důvěře. Jak mohu cítit lásku, když odmítám, kopu kolem sebe, strachuji se, vzdoruji a nepřijímám?

Když chcete dojít k osvícení, k osvobození, „musíte“ pochopit – přijmout – odevzdat se matce.

Pokud neprojdete odevzdáním se ženské energii Matky,  nemůžete dojít k celistvosti a být naplněni láskou a harmonií.

Možná namítnete: ,,Jak se ale energii Božské Matky otevřít?“

Omraam: ,,To je prosté, musíte milovat. Když milujete, vytvoří se ve vás harmonie, čímž se otevřou brány a okna a všechna nebeská požehnání do vás vejdou. Ve skutečnosti existují dvě metody pro práci na harmonii. Tou první je myšlenka. Představujete si, že se harmonizujete se všemi bytostmi, které vás obklopují. Druhou metodou je láska. První metoda je dobrá, ale není tak rychlá a účinná. Je k tomu zapotřebí mnoho let, abychom došli k myšlení, že jsme v harmonii se všemi tvory. Kdežto s láskou se harmonie dostaví okamžitě. Jenom řeknete: ,,Miluji vás“, a je to, soulad je tam hned.

Harmonizovat se, to znamená se usmívat, dívat se s láskou, zahrnovat vše láskou, všechny světelné bytosti a říkat jim: ,,Ó, vy obyvatelé nekonečna, miluji vás, rozumím vám, jsem s vámi v harmonii.“ Ještě nemáte tušení, co všechno se dá díky lásce dělat. Spokojujete se s tím, že ji dáváte několika bytostem na zemi a samozřejmě je to správné, můžete posílat myšlenky, pocity, úsměvy lidem, ale je to moc málo a ani není jisté, že z toho budete mít prospěch. Zatímco když pošlete vaši lásku vznešeným bytostem, tak tam, kde by nikdo neřekl, že tam bylo vůbec něco vysláno, ji bytosti zachytí, radují se z ní a stonásobně ji vracejí. To jsou ty pravé prožitky, to je to pravé propojení, spojení s vesmírnou Duší.“

Z knihy: Cesta ticha, Harmonie, podmínka vnitřního ticha.

 

Máte možnost načerpat dostatek energie, harmonie a lásky před dalším náročným obdobím, které nás následně čeká.

S láskou Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico