Tvořte v sobě mír a obejměte svého ďábla

Silné obsazení Lva – Slunce, Černá Luna, Merkur a Jupiter, zvýrazněné kvadraturami ze Štíra – zesiluje téma Lva. Být ve svém středu, být nástrojem Boha a konat skrze lásku. Pokud Lev toto neumí, dostává se do ega, kde se zviditelňuje touha po moci, sebestřednosti, sobectví, pýchy, dokazování a ovládání. Objevuje se mocenský princip a panovačnost. Vystoupí na povrch naše slabosti a temnota.

Lev symbolizuje vládnoucí osoby, které budou podléhat mnohým pokušením. Vše závisí, nakolik mají zvládnutou svoji moc. Proto se dají očekávat politické rozepře mezi prezidenty a objevuje se nebezpečí, že pokud vyhraje ego, bude vyhrožování válečným konfliktem. Převážně to budou slovní přestřelky. Právě v době od 6.8. do 14.8. bude tato tendence nejsilnější, krizové období je od 8.8. do 10.8.

V této době se Slunce dostává do konjunkce s Černou Lunou a budou se dít osudové situace a různá pokušení, která člověka budou zkoušet, nakolik je ovládán egem, sobectvím, sebestředností, potřebou dokazovat a vládnout. Týká se to každého z nás, ale jen osoby, které mají moc, nám to budou odzrcadlovat ve veřejném životě. Nám se to bude dít v našich životech, v rodinách.

Kvadratura od Saturna na Slunce ukazuje na komplikace, překážky a zastavování. V této době pokud nebudete respektovat pravidla a řád, hned za to zaplatíte. V této době nám nic neprojde.

Saturn sice přináší omezení a těžkosti, ale díky tomu můžete prožít skrze pokoru a skromnost nalezení svého středu. Nebo propadnete vzdoru a začnete bojovat s Osudem. Přijměte sebe i se svou temnotou, obejměte svého ďábla.

Příznivý aspekt od Urana na konjunkci dává možnost udělat to jinak. Tak aby nás nepřeválcovalo ego. To, jestli se nám to podaří v nás, v našich životech, se pak zviditelní na úrovni prezidentů.

Tvořím ve svém životě mír nebo mám zapotřebí mít stále navrch, bojovat a dokazovat si, že mám pravdu? Spolupracuji s druhým, podporuji ho nebo se jen snažím získat energii, převahu, hodnotu na úkor druhého?

Úplněk nastává 10. 8. Zviditelní se stres, strach a tíha života. Velmi jednoduše propadneme smutkům a pocitu, že na zemi není bezpečno, že necítíme zakořenění a smysl bytí. Máte pocit, že se vše točí stále dokola, opakuje a nebere to konce, a jste tam, kde už jste jednou byli?

Tak to je a jediná cesta je osvobození od programů ega a prožít si, že jste čisté vědomí, jste všechno a nic. Jste světlo i tma.

Tak se zkuste dívat na vše jak na dramatickou hru, kde vaše malé já má roli. Buďte divákem svého života.

Neberte se tak vážně a opatrně na dramatizování situací. Silné obsazení Lva podporuje, že se ze všeho udělá drama.

Pojďme využít tvůrčí energii Lva, tvořte světlo, lásku, radost, lehkost, legraci! Vždyť je na nás, co vytvoříme. A umět se zasmát sám sobě je osvobozující.

Tvořte ve svém nitru mír, světlo, lásku, radost a posílejte ji celému světu.

S láskou Petra Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.
 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png