Nejvýznamnější konstelace listopad 2016

 

V hlavní roli na pomyslné astrologické šachovnici budou ne náhodou v měsíci ” Dušiček” planeta mystiků, duchovně založených lidí a umělců – Neptun pohybující ve znamení, kde je extrémně silný – ve znamení Ryb a Slunce procházející na své pouti ekliptikou až do 21. listopadu do 22.22 hod SEČ znamení Štíra. Toto spojení dá mnoha doposud materialisticky založeným jedincům pochopit, že nejsme bezduché biologické stroje, které z nás činí současná materialistická věda, nýbrž že jsme všichni děti Boží mající ve svém těle nesmrtelnou duši, která nepodléhá fyzikálním zákonům… Konstelace mundánní ( působící na celou planetu ) jsou v tomto měsíci vcelku harmonické přející meditacím, rozjímáním a regeneraci rozhašených vztahů mezi jednotlivci i mezi státy či mezi národy. Na straně druhé znamení Štíra je plné extrémů, mnohdy buď miluje nebo nenávidí, takže tu a tam zklamaný partner může náhle zavrhnout svého souputníka a ze spřátelených států se mohou stát oponenti stojící každý na jiné straně barikády. Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice přinesou pravděpodobně častější mlhy a vlhčí počasí. Mohou se provalit další případy neetického chování našich čelních představitelů a náš stát může prohrát mezinárodní soudy a arbitráže, které budou stát daňové poplatníky nemalé peníze. ( Tranzitující Jupiter ve znamení Vah v kvadrátu na svou pozici v horoskopu naší republiky ve znamení Raka ).

 

1. listopadu vytvoří Slunce ve znamení Štíra trigon s Neptunem ve znamení Ryb a zároveň bude v kvadrátu s Neptunem republiky. Na našem území sice může být vlhko a mlhavo, nicméně kvalita času je ideální pro návštěvy kulturních zařízení či pro setkání s přáteli nad sklenkou dobrého moku. Brány k vyšším duchovním stavům při meditacích budou pootevřeny.

 

4. – 5. listopadu vytvoří Venuše pohybující se znamením Střelce harmonickou vazbu s Uranem ve znamení Berana. Tato konstelace přeje pokusům o oživení vztahů stávajících nebo pro navazování nových partnerství. Tvůrčí jedinci budou líbáni múzami a mohou vytvořit díla nadčasové hodnoty.

 

8. -10. listopadu se ocitne Merkur pohybující se ve znamení štíra v napětí s Lunou, s Uranem a se Saturnem republiky. Výsledkem mohou být výpadky rozvodných a počítačových sítí, do potíží se může dostat letecká i železniční doprava. Ostré půtky mezi vládnoucí garniturou a opozicí budou ventilovány jak na půdě parlamentu tak v médiích.

 

14. listopadu ve 14.52 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem ve znamení Štíra a Lunou ve znamení Býka. Dá se očekávat, že citliví jedinci budou vydráždění a unáhleně reagující na podněty. Vzhledem k tomu, že Slunce ve znamení Štíra bude v napětí s Lunou a s Uranem republiky, mohou přijít zvraty počasí i zvraty v obchodních jednáních našeho státu.

 

18. listopadu vytvoří Merkur ve znamení Střelce kvadraturu s Neptunem ve znamení Ryb, a to je konstelace, za které není radno riskovat při investicích a kupovat věci trvalejší hodnoty.

 

22. – 23. listopadu Merkur dostihne na své pouti ekliptikou Saturna a vytvoří harmonickou vazbu s Jupiterem ve znamení Vah a díky tomu by lidé měli spolu uvolněně a přátelsky komunikovat a dá se říci, že to, co bude v těchto dnech započato, by mělo mít velmi pozitivní vliv na průběh budoucích událostí.

 

24. – 26. listopadu ( a v podstatě v celé druhé půli listopadu ) stoupne riziko, že nás stát bude obviňován z nedodržování úmluv a podepsaných dohod, váznout může přijímání zákonů a mnozí vysoce postavení státní úředníci a politici mohou zneužívat svého postavení k osobnímu obohacení. Následně mohou být obvinění z korupčního chování a z porušování pravidel při zacházení se svěřeným majetkem.

 

29. listopadu nastává novoluní ve znamení Střelce.

 

30. listopadu vytvoří Slunce ve znamení Střelce kvadraturu s Neptunem ve znamení Ryb a toto napětí mezi ohněm a vodou opět může přinést mlhavé počasí či proměnlivé nálady citlivých jedinců.

 

 

Více na www.stribrny.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png