Horoskop duben 2020

datum 1. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nejvýznamnější konstelace duben 2020

Konstelace specificky ovlivňující dění v našem státě jsou v tomto měsíci poněkud chaotické. Především Neptun pohybující se znamení Ryb bude po celý měsíc v orbisu působnosti ( v kvadrátu ) na Marse republiky ve znamení Střelce, což naznačuje možnost odhalení korupce v policii, v armádě a při dopravních stavbách. Vyloučit nelze další prodlužování staveb významných dálničních úseků či obchvatů měst, nastat mohou ekologické havárie, které poškodí vodní zdroje našeho státu. Ve druhé půli dubna v květnu se pak Jupiter z pohledu geocentrického na své pouti ekliptikou ve znamení Kozoroha zastavuje v kvadrátu na Venuši republiky nacházející se ve znamení Vah, a to může předznamenávat nehospodárné chování vysokých úředníků se státními financemi. ( Tohle jsem psal a odeslal 25.2. k uveřejnění v dubnové Regeneraci – následujících pár vět je dodatek z 28.3.) Z těchto náročných Neptunových a Jupiterových vlivů lze usoudit, že naše ekonomika bude dostávat ze všech stran těžké rány, extrémně vzroste zadluženost našeho státu i mnohých jednotlivců. Neptun jako pán virů nás vskutku potrápí nejen ekonomicky a následky Covidu – 19 budou velmi náročné jak pro zdraví tělesné tak pro zdraví duševní. Světlo na konci tunelu bychom u nás mohli spatřit koncem května a v červnu.

A teď budu citovat sám sebe z článku na říjen 2019, který vyšel v tištěné podobě v Regeneraci 10/2019 a v Magazínu 2000 9/2019, který jsem napsal a odeslal 25.8.2019 ----

„Konec října – speciálně 27. a 28. říjen pak bude ovlivněn extrémně disharmonickými konstelacemi ( Mars kvadrát Saturn a Slunce opozice Uran ), které světu i nám může přinést řádění živlů přírodních ( mimo jiné zemětřesení, prudké bouře a výpadky sítí rozvodných i rozvodných ) a dramatické děje ve společnosti. Bohužel zrovna v těchto dnech budeme slavit 101. solární horoskop ČR, který tentokráte začíná působit 27.10. ve 23.03 hod SEČ ( působit bude následujících 12 měsíců ). A dlužno říci, že to je „astrologický fičák“, který může ukončit období relativní stability a hospodářského růstu a předznamenává minimálně dva kritické roky, za kterých bude panovat daleko větší ekonomická i politická nestabilita.“ --- konec citace

Z mundánních konstelací ( působících na celou planetu ) lze zmínit kvadrát mezi Marsem a Uranem, který se uzavře 7. dubna a může světu přinést plus minus den pády letadel, výbuchy sopek či ataky teroristů. Dále ve třetí dubnové dekádě díky kvadrátům Slunce a Merkura se Saturnem mohou přijít zemětřesení, sesuvy půdy či závaly v dolech.

1. – 2. duben Merkur v trigonu s Jupiterem republiky naznačuje, že by se obchody na našem území měly hýbat. Náš stát může podepsat významné dohody ve sféře ekonomické i politické.

3. – 5. duben Merkur kvadrát Mars republiky, Mars kvadrát Slunce republiky a to nevěstí mnoho dobrého pro dění v našem státě. Můžeme očekávat dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Naše společnost může být pobouřena násilnými trestnými činy, naši sportovci a kriminalisté mohou ze střetnutí se svými protivníky vyjít se šrámy na tělech i na duších. V médiích lze předpokládat ostré přestřelky mezi opozicí a vládnoucí garniturou.

6. - 8. duben se na ekliptice uzavře kvadratura mezi Marsem ve znamení Vodnáře a Uranem ve znamení Býka. Za této dramatické konstelace není radno podnikat cokoliv riskantního, technika se může vymykat zpod kontroly své obsluhy, vyloučit nelze ani výpadky rozvodných či počítačových sítí, kolabovat může internetové bankovnictví. Možná jsou neštěstí v průmyslu i v hromadné dopravě ( a to i v letecké nebo železniční ), vybuchnout může sopka a zkrachovat nějaká významná obchodní společnost či banka.

12. - 13. dubna Mars se ocitne v opozici na Neptuna republiky, Neptun bude v kvadrátu na Marse republiky a to nám kromě odhalení korupce může přinést výbuchy unikajícího plynu či ekologické havárie.

16. - 17. dubna lze očekávat ostré diskuze v médiích i na půdě našeho parlamentu, růst mohou tlaky na odvolání významných úředníků. ( Mars kvadrát Merkur republiky ).

18. - 19. dubna Merkur v harmonických vazbách jak s Venuší tak s Marsem vytváří kvalitu času ideální pro důležitá jednání, pro podpisy významných smluv, obchody by se měly hýbat obchody a lidé by spolu měli důstojně komunikovat.

20. - 21. dubna se ocitne Slunce na počátku znamení Býka v kvadrátu na Saturna ve znamení Vodnáře. Výsledkem pak mohou být potíže bankovního sektoru, obchody mohou váznout a leckde se může třást země.

24. – 25. dubna Merkur v sextilu s Uranem republiky vytváří kvalitu času vhodnou pro koupi výpočetní a komunikační techniky .

27. – 29. dubna Merkur přejde do znamení Býka a ihned po svém vstupu do tohoto zemského znamení bude poněkud přimražen kvadrátem ze strany Saturna ve znamení Vodnáře a díky tomu by mohla poněkud váznout komunikace i obchodní aktivita. Na cestách lze očekávat zpoždění a do potíží se může dostat internetové bankovnictví.

Zdroj: stribrny.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico