Nejvýznamnějším dnem měsíce března 2015 a možná i celého roku 2015 je pátek 20. března. Nejprve dochází k úplnému zatmění Slunce na konci znamení Ryb se středem v 10.36 hod SEČ, které bude v případě dobrého počasí viditelné přibližně ze 75 procent i na našem území a pak ve 23.45 hod nastává astrologický Nový rok, jelikož Slunce na své pouti ekliptikou vstoupí do znamení Berana a celá planeta dostane nový impulz. Zatmění Slunce přinese nutnost velkých obětí a utahování opasků zejména v Rusku ( dochází k němu přímo na Mediu Coeli ) , na Blízkém východě a na východě Afriky. Zde mohou v následujícím roce očekávat neblahé děje v přírodě i ve společnosti. Přijít může nedostatek vodních srážek, sociální situací a nábožensky motivované nepokoje či válečné konflikty. Horoskop Nového roku pak naznačuje, že to bude rok ohnivý, ve kterém se urychlí globální oteplování, bude méně pršet a dají se předpokládat boje o vodní zdroje. Novoroční horoskop je snad nejsilnější pro Čínu, které se pomalu ale jistě stane ekonomicky a politicky jedním z nejvýznamnějších hráčů ve světovém dění a zdatně sekundovat jí bude Indie, jejíž ekonomika by měla nabírat dech. Evropa včetně naší republiky bude zřejmě stagnovat, Spojené státy americké by na tom měly být také vcelku slušně. Nejvíce práce budou mít díky Saturnu ve znamení Střelce zřejmě ortopedové a pravděpodobně se výrazně prodlouží čekací doby na výměnu kyčelních a kolenních kloubů.

 

 

 

Nejvýznamnější konstelace březen 2015

 

2. až 4. března budou dění u nás i ve světě ovlivňovat dosti ohnivé konstelace, kdy se na ekliptice vytvoří velký ohnivý trigon mezi Lunou s Jupiterem ve Lvu, Saturnem ve Střelci a Venuší s Marsem a s Uranem v Beranu. V důsledku toho by mohlo panovat neobvykle teplé počasí s ohledem na tuto dobu, lidé by měli být optimističtí a veselí, je to ideální konstelace pro zahajování nových, dynamických projektů. Lakonicky řečeno pro tyto dny platí – Štěstí přeje odvážným ! Trigon mezi Jupiterem ve Lvu a Uranem v Beranu pak může světu přinést převratné vynálezy a světlo světa mohou spatřit technické novinky, které posunou lidstvo vpřed.

 

5. března v 19.05 hod nastává úplněk ( opozice mezi Sluncem ve znamení Ryb a Lunou ve znamení Panny ) a dá se tudíž předpokládat, že u mnohých zvítězí prudší emoce nad zdravým rozumem. Proměnlivé budou nejen nálady a citlivějších jedinců, ale i počasí.

 

 

7. – 13. března se opět na ekliptice vytvoří velmi ohnivá konstelace přející sportu a aktivnímu odpočinku. Mnoha lidem se budou „zapalovat“ lýtka jelikož ekliptikou bude postupovat poněkud emočně výbušná konstelace – trojkonjunkce Venuše, Marse a Urana ve žhavém znamení Berana. Neobvykle horko může být nejen nám v Evropě, ale zejména Američanům, jelikož tato konstelace vytvoří opozici na Saturna v horoskopu USA a kvadraturu na Slunce v horoskopu USA. Výsledkem pak mohou být velmi dramatické děje v přírodě i ve společnosti, a to prakticky celou první polovinu března. Američany mohou postihnout výbuchy sopek, zemětřesení, tsunami, rozsáhlé požáry, sociální nepokoje, teroristické konflikty a mohou být vtaženi do válečných střetů. Na ekliptice budou zároveň tělesa ve vodních i v ohnivých znameních, což může vést k extrémním projevům živlů přírodních i ve společnosti. Náboženští extrémisté se pokusí rozdmýchat doutnající válečné konflikty.

 

15. – 16. března bude Merkur v Rybách v kvadrátu se Saturnem ve Střelci, což poněkud zhorší komunikaci mezi jedinci i mezi státy s rozdílnou kulturou a s rozdílným náboženstvím.

 

17. až 19. března se seskupí postupně ve vodním znamení Ryb Slunce, Luna, Merkur a Neptun, což by mohlo přinést chladné a vlhké počasí. Pozitivně vzato by lidé v těchto dnech měli být soucitnější a obětavější než jindy, schopní vnímat utrpení bližního svého a ochotní mu pomáhat. Tu a tam však může lidstvo pozlobit vodní živel v různém skupenství.

 

20. březen je z astrologického hlediska mimořádně zajímavým a významným dnem. Nejprve v 10.36 hod nastává novoluní za úplného zatmění Slunce a pak ve 23.45 hod SEČ přechází Slunce na své pouti ekliptikou do znamení Berana a nastává tak astrologický Nový rok.

 

21. – 22. března je zde opět ohnivé astrologické klima, kdy bude 6 z 10 těles Sluneční soustavy, které bere astrologie v potaz zejména, v ohnivých znameních. A to opět přeje aktivními odpočinku a zahajování nových a odvážných projektů.

 

23. a 24. března by mělo panovat důstojné klima ve společnosti i v přírodě v důsledku vyvážených a harmonických konstelací, jsou to dny ideální pro důležitá jedná a rozhodování v zásadních otázkách.

 

24. až 28. března budou dění v naší republice ovlivňovat méně příznivé konstelace, které by mohly přinést potíže našeho státu v mezinárodních vztazích i v ekonomické sféře.

 

30. března bude na ekliptice opět 6 těles v ohnivých znameních a 31. března dokonce 7 ! Díky tomu opět lze očekávat teplejší klima ve společnost i v přírodě, jsou to dny vhodné pro zahajování nových a odvážných projektů, pro navazování nových partnerských a obchodních kontaktů.

 

Autor: Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, 257 531 155, skype: My status zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz

WWW.STRIBRNY.CZ

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png