Venuše opustila konjunkci Urana, Marse a Mínusový uzel v Beranu, tím zůstává silně jiskřivá energie, která vede ke zrychlení, riskování, potřebě se více prosazovat. Tato konjunkce podporuje rychlé až zbrklé rozhodování, které vzniká napětím, potřebou se pohnout z místa a opustit staré. Jsme vedeni k osvobození se od minulosti a jít si svou cestou. Nejdříve si musíte uvědomit, kým jste a kam směřujete. Tato konjunkce je v kvadratuře s Plutem, což přináší destruktivní vliv. Pozor na strachy – podceňování se nebo přeceňování se, kdy se objevuje mocenský princip, který chce ovládat. Objeví se větší prudkost, konflikty a hádky. Vůle, hmota, ego prochází změnou, „přecvaknutím“… Opatrně na cestách a při sportech, tento aspekt předznamenává větší výskyt nehod, úrazů a technických poruch. Uděje se to tehdy, pokud je ve vás tak velké napětí, které se pak musí uvolnit až přes hmotu. Třesk… Dovolte si své napětí pustit třeba křikem, fyzickou prací.

Příznivý aspekt od Jupitera na konjunkci „dohlíží“, aby tato energie nebyla zneužita do agrese a byla využita k růstu a vývoji. Jupiter v harmonii s Marsem a Uranem přináší „početí“ nového, příliv energie, nadšení, optimismu a fyzické odolnosti. Rozšiřuje se vědomí, poznání a otevírají se nové cesty…

13. 3. Merkur vstupuje do znamení a vytváří kvadraturu na Saturna ve Střelci (do 19. 3.). Mysl má sklon vidět vše pesimisticky, a tím snadněji se podléhá strachům. Když se vezme v potaz Slunce, které prochází poslední dekádou Ryb, která symbolizuje rozpuštění, pak je tu navrácení všeho do oceánu vědomí, tedy ztráta individuality, konkrétní a jasné formy. Můžeme mít pocit, že procházíme smrtí. Ve spojení s jiskřivou konjunkcí v Beranu jde o osvobození se od starých zvyklostí svého já. Staré já umírá, aby se mohlo projevit pravé Já. Rozhodnout se, jaká je správná cesta pravého Já. Proto se mohou objevovat nové vlastnosti, reakce, které jste před tím nevnímali. Budete si jisti více sami sebou, snadněji se dostanete do kontaktu se svou pravdou.

Trpělivý týden. S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png