Hojnost v životě člověka

datum 15. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé,
zdravím Vás v měsíci září s tématem "HOJNOSTI".

Hojnost v našem životě pramení z lásky a podstaty bytí tedy s podstaty sám, sama sebe. Uvědoměním si sebe, svoji lásky duše k sobě, bohu, druhým lidem, životu na zemi uzdravujeme svoji sílu a své vnitřní nastavení v tématu lásky, hojnosti naší duše a tvůrce, který skrze slova a lásku k sobě a k životu může tvořit a přetvářet pocit nedostatku, sevření, úzkosti, strachu, neklidu a disharmonie do energie hojnosti a životní síly.

K rozpuštění podvědomých blokací uvnitř sebe, nesouladu se svoji duší a její podstatou, přidávám krátkou modlitbu pro každý den.

Modlitba k uzdravení svojí vnitřní síly a lásky:
Dráha duše, miluji Tě nadevše.
Dovol mi dnes poznat svoji lásku.
Dovol mi cítit sebe samu, sebe sám.
Drahé mé božství, otevři můj božský záměr a jeho silou mne přijmi v duchu lásky a božství.
Jsem vědomá bytost a v přítomném okamžiku znovu cítím pramen a zdroj lásky odkud čerpám sílu ducha mého božství.
V sobě a ve svém nevědomí uvolňují podvědomé bloky, vzorce chování, přesvědčení a omezení, které mi nedovolují cítit, prožívat a naplnit pohár lásky, energie hojnosti v materiálním, duchovním, spirituálním přijímání svojí energie a síly.
Prožívám, žiji a vědomě se napojuji na vesmírné energie hojnosti, které mne oživují, propojují a dodávají sílu uvnitř sebe k otevření se většímu příjmu lásky, pravdy, životní energie a její esence.
S každým nádechem se stávám více otevřenou bytostí přijímání svojí podstaty a pravdy.
Tak se staň.

Tato modlitba je pro všechny, kteří se chtějí připojit k prozkoumání tématu hojnosti a uzdravení svojí životní síly uvnitř sebe.

S hojností se tedy můžeme propojovat každým dnem a vstupovat do této síly a energie vědomě v propojení a modlitbě s vděčností za toto spojení. S propojováním se v duchu modlitby svého srdce můžeme uzdravovat svoji lásku a propouštět tak nevědomé blokace, které nás vedou do životních situací a traumat v pocitu nedostatku a disharmonie.

Uvědoměním si těchto blokací a laskavým přijímáním léčivé esence a životní síly se můžeme stávat více spokojenými, mírumilovnými lidmi v odevzdání programů spojených s nedostatkem, hladověním, bídou a utrpením z minulých dob a přeprogramovat tak svoji mysl a otevírat se nové energii uvnitř svého srdce a vědomí "JÁ JSEM".

Každým rozhodnutím stávat se láskou a podstatou sebe samé, samého měníme svoji životní cestu a tvoříme záměr své duše a svého posla. K tvoření a osvobození nás vede téma hojnosti v propojení se svojí láskou a silou uvnitř sebe.

V uvolnění přichází síla uzdravení a poznání sebe. V přijetí se stáváme energií radosti, životního poslání a vědomého tvůrce, který je v pravdě, v síle a odvaze měnit sebe a nacházet svůj úkol a životní záměr.

Odměnou se stává pocit nasycení, ukotvení a otevření hojnosti ve svém srdci k zažehnutí jiskry a ukotvení podstaty této energie, která proudí a mění úhly pohledu a vědomí do pocitů lásky, odevzdání v důvěře se záměrem hojnosti a jejího přijímání.

Modlitba a afirmace pro přijímání hojnosti:
Drahý bože, vesmírný zdroji uvolňuji se k přijímání svojí podstaty a hojnosti, cítím hojnost ve svém srdci, těle a vědomí. Znovu se rozpomínám na svůj záměr, pro který jsem byl stvořen a poslán na tuto zemi.
Stávám se Tebou bože, zdroji mého stvoření a poslání. Vesmírná sílo božské inteligence sestup do mého vědomí, podvědomí, těla, srdce a otevři moji lásku, pocit svobody a zdravého způsobu vnímání sebe.
Jsem zrozen a narozen pro blaho, hojnost a přijímám tuto energii do svého srdce. Dýchám a cítím jak otevírám hojnost a svoji podstatu k tvoření a nasycení celého svého bytí a vědomí života země.

Milí přátelé, tento channeling byl napsán k tématu tvoření hojnosti. Připojuji se k této vnitřní spirituální práci v modlitbě a ukotvení energie hojnosti a jejího přijímání.

Děkuji za Váš čas v prozkoumávání tohoto tématu.

S láskou a přáním hojnosti.
Vivien.

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico