Vzkaz od Petra Chobota v mp3

http://petr-chobot.eu/cs/hnuti-evolution-mind-102/a/
 

Programové cíle

 1. Odstranit ze života každého člověka bolest, nemoc a životní omezení v maximální možné míře a maximálně efektivně
 2. Vytvářet ty nejlepší podmínky pro rozvoj lidského vědomí včetně dosahování a porozumění jeho transpersonálních oblastí
 3. Maximálně omezit prostor pro ekonomickou, politickou a náboženskou manipulaci a jiné zneužívání lidských bytostí
 4. Cíleně přispívat k odstraňování cenzury znemožňující racionální veřejnou diskuzi na tabuizovaná témata vědy, jako je mimosmyslové vnímání, život po životě, mimozemské aktivity na Zemi, alternativní zdroje energie atd.
 5. Anulovat veškeré snahy o destabilizaci současné lidské civilizace ze strany diktátorských režimů, globálních gangsterů a nezodpovědných sociálních experimentátorů
 6. Posilňovat v každém člověku systematicky touhu po poznávání a osvobození se z nevědomosti, která je tím nejhorším otroctvím a největším rizikem pro každého jedince, lidskou civilizaci a v současné době i pro celou biosféru planety Země
 7. Vytvářet systematicky a efektivně podmínky pro všeobecné prosazení takového modelu lidské společnosti po celém povrchu planety Země v rámci, kterého mohou lidské bytosti prožívat své životy důstojně a naplňovat je neomezeným studiem, sebezdokonalováním – a to v dokonalém vzájemném respektu a láskyplné hravosti
 8. Vyslat svými konkrétními činy jasné poselství planetě Zemi o tom, že jsme na ni nezapomněli a nenecháme ji dále ničit, znečišťovat její moře a drancovat její povrch včetně jejích lesů a pralesů
 9. Pracovat na maximálním odstranění všech škodlivých vlivů, které destruují lidské zdraví a na zpřístupnění a rozvíjení technik, technologií a prostředků zaměřených na efektivní léčení chorob a jejich prevenci – včetně eliminace možného embarga na ně ze strany jakýchkoliv zájmových skupin
 10. Maximálně přispět k všeobecnému odhalování univerzálního duchovního základu, ze kterého mohou všichni lidé bez rozdílu čerpat sílu k odstraňování rizikové antipatie, která by jim mohla být vštípena jakýmikoliv ideologickými nebo náboženskými systémy
 11. Přispívat k prohlubování všech schopností lidského vědomí – včetně rozvoje intuice a kritického myšlení – a iniciovat jeho kvalitativní vzestup, který by ve věku chemických, nukleárních a bakteriologických zbraní stále víc zmenšoval riziko autodestrukce lidstva a zničení života na planetě Zemi
 12. Zasadit se o maximální rozvoj citlivosti člověka k jiným životním formám na Zemi a také o prosazování respektu k jiným vysoce inteligentním živým formám, jako jsou velryby, delfíni, primáti, hlavonožci atd.
 13. Postavit se proti jakýmkoli pokusům nebo snahám omezit svobodu slova, právo na informace, shromažďování a proti plíživému nahrazování skutečné demokracie totalitou jakéhokoliv druhu
 14. Nekompromisně se postavit se proti beztrestnému šíření, prosazování nebo vnucování jakékoli ideologie – teokratické nebo jakékoli jiné – která pohrdá životem, lidmi, svobodou, rovností lidí na základě jejich pohlaví, svobodnou sexualitou, demokracií, svobodou slova, veřejného vyjadřování atd.
 15. Odhalovat jakékoli skupiny, které z osobních, finančních nebo jiných zájmů kolaborují s jakoukoli životu a demokracii nebezpečnou ideologií, umožňují její šíření nebo mu jakkoli napomáhají
 16. Nekompromisně prosazovat skutečnou přímou demokracii a tím efektivně odstraňovat riziko vlády jakýchkoliv nekontrolovatelných skupin nebo tzv. elit bez jasné osobní a politické zodpovědnosti
 17. Odhalovat a odstraňovat nezodpovědné hry „elit“ či zájmových skupin s veřejností a zamezovat nepřípustné veřejné manipulaci nebo utajování pravdy např. metodou tzv. politické korektnosti, mediální manipulací nebo jinými zákeřnými metodami
 18. Úplně zastavit nebezpečné sociální experimenty agresivně prosazované neomarxistickými architekty tzv. multikulturní společnosti v Evropě a kdekoli jinde
 19. Usilovat o maximální spravedlnost v přístupu k planetárním a finančním zdrojům na Zemi – ovšem inteligentně, nepoliticky a už vůbec ne „marxistickým“ způsobem
 20. Usilovat o veřejný přístup ke klíčovým informacím, který může být záměrně omezován určitými zájmovými skupinami, např. v rámci jejich globálních dezinformačních her
 21. Podporovat maximálně rozvoj vědy, zdravotnictví a školství
 22. Vyvíjet maximálně spravedlivý sociální systém zaměřený na lidi, kteří skutečně potřebují pomoc a zaslouží si ji svým vkladem do společnosti
 23. Maximálně chránit dítě a rodinu a poskytovat jim všestrannou pomoc a podporu
 24. Zvrátit jakékoli snahy o relativizaci klíčových hodnot evropské demokracie jako je rovnoprávnost, osobní svoboda, svoboda slova a vyjadřování, etický přístup k životu atd. – které byly těžce získány během staletí nelehkého vývoje a nesmí být už nikdy ztraceny
 25. Bránit vysokou životní úroveň a dále ji zvyšovat – tím zajistit co nejlepší fungování sociálního systému, zdravotnictví, školství atd. – tedy vytvářet takové prostředí, ve kterém má člověk možnost nejefektivněji rozvíjet své kapacity a schopnosti a díky tomu pak také účinně řešit problémy lidstva a Zemi

 

Více na: http://evolutionmind.eu/

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě