Hnutí meditace pro Zemi (EMM)

datum 16. 11. 2021
Zdroj: www.earthmeditationmovement.org/resource

Hnutí Meditace pro Zemi je iniciativa, která chce hluboce ovlivnit a zlepšit spojení mezi lidstvem a planetou Zemí - nyní i pro budoucí generace.

Cíl je jednoduchý a zároveň ambiciózní: chceme sladit mysl a srdce jednoho milionu lidí na celém světě, kteří alespoň jednou v průběhu 36 měsíců, počínaje Dnem Země 1. června 2021, provedou krátkou, ale mocnou meditaci pro Zemi.

Náš základní tým se skládá ze sedmi jednotlivců, kterým hluboce záleží na naší planetě a kteří za tímto účelem spojili své síly a talent.

Každý člen přináší do hnutí jedinečné dovednosti a každý má hluboký vhled do různých oblastí života a společnosti.

Naše kulturní zázemí lze nejlépe popsat jako kosmopolitní. Zahrnuje následující národnosti: Německo, Švýcarsko, Řecko, Španělsko, Slovinsko, Severní Makedonie, Česká republika, Rumunsko, Hongkong a Jihoafrická republika.

Naše armáda “bojovníků lásky” a dalších nadšených příznivců čítá více než sto lidí. Ti pomáhají s realizací našeho cíle a přinášejí další dvě desítky národností. Tak se tým Hnutí meditace pro Zemi stává skutečně globálním.

ZEMĚ JE DOMOV

Provozovatelem Hnutí meditace pro Zemi je nezisková organizace EARTH IS HOME (EIH) se sídlem ve Švýcarsku.

Se založením Earth is Home v prosinci 2020 pomáhaly tři matky s velkým srdcem (z rodin hlavních členů týmu).

Cílem EIH je zlepšit spojení mezi lidstvem a planetou Zemí - nyní i pro budoucí generace - a to prostřednictvím vzdělávání a řadou technik, které lze praktikovat samostatně, nebo ve skupině.

Proč jsme zahájili toto hnutí a proč byste se měli přidat

SWAMI KURUNANDHA 2021-06-02

V průběhu naší cesty s hnutím Meditace pro Zemi jsme si uvědomili, že je třeba být aktivní. Nečekat, až se něco stane, ale jít příkladem. Vnímali jsme, že je třeba přijít s něčím univerzálním a jednoduchým. Něco, k čemu se může připojit každý. A právě slovo “spojení” se stalo klíčovým pojmem. Strach, který se na jaře roku 2020 začal po celém světě šířit jako virus, donutil lidi, aby zapomněli na svou vnitřní sílu i na lásku, kterou v sobě nosí. Lidé zapomněli nejen na spojení mezi sebou, ale i na spojení se samotnou Zemí, kde všichni žijeme a dýcháme.

Když jsme prostřednictvím zoomu byli ve spojení s lidmi z celého světa, panoval silný kolektivní pocit, že je třeba něco změnit. Že je třeba něco udělat a že právě my můžeme a měli bychom být tou změnou.

Díky těmto virtuálním setkáním nám to "docvaklo" a uvědomili jsme si, co by mohlo být řešením. Jak už to tak bývá, když po něčem skutečně toužíme, stane se to. Můžeme tomu říkat "náhoda", ale faktem je, že se to děje.

V té době můj duchovní učitel Paramahamsa Vishwananda prováděl denně v živých online přenosech speciální meditaci zvanou "Meditace Země", které se pravidelně  téměř dva měsíce účastnilo více než 1'000 lidí. Nejprve ji vedl z Indie a po návratu do Evropy pak z Německa ze svého hlavního ášramu, kde normálně žiji i já. V té době jsem ale shodou okolností pobýval v Řecku a staral se o matku, která trpěla rakovinou. Díky každodenní meditaci jsme byli všichni propojeni nehledě na to, kde na planetě jsme se zrovna nacházeli.

Meditace Země byla jednoduchá, ale mocná. Plná Lásky a naděje. Náhle bylo vše jasné: Toto je jednoduché řešení, které jsme hledali! Bylo by hezké, kdyby o Meditaci Země vědělo na světě více lidí. A čím více lidí ji bude provádět, tím bude silnější. Prvotní jiskra hnutí byla zažehnuta.

Postupem času zapadly všechny kousky na své místo: tým, sponzoři, dobrovolníci i ambiciózní cíl: přimět milion lidí, aby během 24 měsíců alespoň jednou provedl Meditaci pro Zemi.

Zdá se to zvláštní, že se "výzva polévání se kbelíkem ledové vody" může stát virální poměrně snadno. Nicméně přimět větší počet lidí k meditaci pro blaho naší planety a lidstva, to už je trochu těžší, ale ne nemožné. Jen je třeba lidem ukázat, že to může být skutečně snadné a příjemné.

Cítili jsme, že tato iniciativa je potřebnější než kdykoli předtím a proto jsme se vznešeného cíle nechtěli jen tak lehce vzdát. Musí existovat způsob, jak ho dosáhnout. A tak kousek po kousku vzniklo hnutí.

Hnutí znamená: že se hýbeme, jednáme, jdeme dál, krok za krokem a inspirujeme ostatní, aby šli s námi. Z jednotlivých meditací od každého člena hnutí se dohromady stává obrovská vlna, která má potenciál ovlivnit kolektivní vědomí. A přesně to právě teď potřebujeme.

Potřebujeme pochopit, že každý člověk může něco změnit. Změna začíná uvnitř nás. Co se děje uvnitř, v naší mysli, se odráží navenek. A proto může mít meditace tak velký dopad. Jestliže se mnoho myslí obrátí k Lásce, výtvoří sílu podobnou laserovému paprsku, který dokáže proříznout jakkoliv silný kolektivní strach.

Toto hnutí nepohání peníze, ale lidé s velkým srdcem. Musíme pracovat jako tým "bojovníků", kterým záleží na blahu lidstva a planety. Proto jsme vymysleli pojem "Bojovník lásky", jež označuje příznivce hnutí, kteří jsou ochotni udělat něco navíc (věnovat 2-3 hodiny týdně). Jeden milion lidí je velké číslo, ale když ho dostatečně rozložíme, stává se proveditelným a příjemným. Svolali jsme počáteční armádu asi 50 Bojovníků lásky, aby nám pomohli oslovit další Bojovníky lásky, kteří se spojí s mnoha novými členy EMM. S pouhými několika stovkami oddaných Bojovníků lásky, kteří pracují v týmech a jsou napojeni na skupiny podporovatelů, můžeme dosáhnout "nemožného": Milion lidí, kteří provádějí Meditaci pro Zemi!

A máme ještě jednu tajnou "zbraň": vlivné osobnosti s velkým srdcem. I takových je mnoho. Někteří z nich jsou již součástí naší rozrůstající se rodiny členů EMM. Další budou následovat. Stejně jako v přírodě, kde společně mnoho včel, nebo mravenců dokáže pohnout i horami, i my věříme v sílu mnoha lidí.

Věda nám dává za pravdu. Existuje mnoho pozoruhodných vědeckých studií, které tvrdí, že kolektivní meditace může mít hluboký dopad.

Přesně o to v našem hnutí jde. Posunout kolektivní vědomí "nahoru" směrem k lásce, naději a důvěře.

Příliš dlouho jsme naši planetu a sebe navzájem považovali za samozřejmost. Chceme tento trend zvrátit a kultivovat vědomí vděčnosti za to, co nám život dal. Jsme-li vděční za to, co máme, přitahujeme více toho stejného a získáváme přístup k vrozenému potenciálu uvnitř nás.

To, v jakém světě budeme žít, závisí na tom, jaký svět si dnes v sobě vytvoříme. Pravidelným prováděním Meditace pro Zemi si vytváříme vizi planety, která je plná Lásky. Pokud věříte, že o takovou vizi stojí za to pečovat, srdečně vás zveme, abyste se k nám připojili a pomohli s budováním největší světové iniciativy Meditace pro Zemi a Vědomí Země, která navždy zlepší vztahy mezi lidmi i náš vztah k Matce Zemi.

Stáhnout si audio nebo text meditace pro Zemi v češtině je možné na https://earthmeditationmovement.org/resource

Více informací o celém projektu najdete na www.earthmeditationmovement.org

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico