Hloubka kořenů lidského ducha. Temnota, tma a světlo.

datum 7. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jsme ve fázi, kdy na světlo vychází mnoho temnoty, manipulace a podvodů. Světlo si žádá své místo na zemi skrze lidské bytosti. Náš vnitřní postoj je mocí, kterou nám nikdo nevezme a o kterou se můžeme opřít. Vnímejme svět kolem nás a věnujme pozornost jen lásce, soucítění a pokoře. Naše vědomí je mocné.

Doba čtení 1,5 min.

Cesty k sobě


V dnešní době, která se dá nazvat i dobou osvícení, kdy do temnoty začal
svítit paprsek světla a odkrývá pravdy tohoto světa si člověk začíná
uvědomovat hloubku života jeho kořenů od dob dávných a minulých ve všech
režimech, náboženstvích a časech.

Dnešní doba nás možná vede znovu věřit v lásku prostřednictvím našeho
osvíceného vědomí, pokory, jednoty a především pochopení lásky a její
hodnoty na tomto světě bez hranic v jednotě toho pravého a čistého vědomí.
Toto vědomí v nás probouzí mnohá uvědomění v otázkách hodnoty a smyslu
života, zdraví, sebedůvěry, hojnosti a lásky našeho srdce.
Vyvěrá na povrch také zlo prostřednictvím vyvolaných válek za účelem
oslabit v podobě strachu, emoční bouře a chaosu, které přichází s
odhalováním podvodů, zločinů, zneužití lidské hodnoty jako je důvěra, víra
a lidství.

Můžeme slýchat, že svět se zbláznil a my s ním. Ano odklonil se od lásky, víry
a základní lidské hodnoty a to je právo svobody a života bez omezení.
Lidstvo se probouzí a začíná vidět a vzpomínat si na temnotu v bezmoci
temné noci lidského práva a sebevyjádření.

Bezpodmínečná láska a manipulační moc jsou dvě rozdílné stránky lidského
ducha. Lidstvo se odklonilo od svojí duše a přírodních zdrojů, zákonů
života v duchu boje o moc a materiální hodnoty v odevzdání hodnoty svoji
vlastní.

Společnost se může znovu uzdravit, ne snahou hledáním viníka a obětí, ale
v duchu soucítění, spolupráce, odpuštění, poučení se z chyb nevědomosti a
sobeckosti lidského ega. Emoční bouře, strach a oslabení jsou příčinou k
dalším útokům na nevinnost člověka v podobě oslabení a dalších násilných
zneužíti ve jménu moci.
Když člověk přijme svoji existenci, příjme tím i ostatní bez předsudků.
Ostatní ať se děje z vůle božské ti co vědomé, nevědomě škodí budou sami
stát před svým soudem lidství a jeho bohem.

Ať je každý den oslavou a požehnáním s uvědoměním, že život člověka netrvá
věčně, ale je věčnou cestou duše v její nesmrtelnosti.

S láskou přátelé a v naději.

Vivien Šimáčková

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico