Hledáním sebe samého a analýzou minulosti sami sebe nikdy nenajdeme, ale bez toho hledání to nejde

datum 28. 5. 2022

Vy nepotřebujete porozumět všem zákoutím mysli, nemusíte odhalit všechny projevy ega. Toto věčné zkoumání vás nikdy nevyvede z toho kruhu, z toho ega, jelikož zabývání se tím, věčná analýza, rozbor minulosti, což se děje na mnohých terapiích, je využívání mysli pro ego účely, je samotné projevem ega.

Avšak tato analýza je po nějakou dobu nezbytná, aby člověk si na svém životě ověřil fungování těch vyšších mechanismů, aby si člověk ověřil, že není myslí, emocemi a dokonce ani tělem a vstoupil do pokory = vystoupil z ega.

Takže to analyzování sebe samého, mysli a ega je sice stále ego, avšak pomůže vás utvrdit v tom, že vše venku jste vy, že vše, co máte či nemáte, je odraz vaší příčiny a následku a přiměje vás to soustředit se na to, že jste Vědomí a v tu chvíli z toho ega vystupujete.

Během 2-měsíčního či 1-měsíčního Tréninku mysli lidé bez jakékoliv analýzy a bez zkoumání minulosti přichází na to, co vše je ego a objevují jeho velmi jemné a rafinované niance. A zjišťují, že vlastně celý jejich život byl z velké části postaven na egu. Jelikož zjišťují a sami na sobě prožívají, že ego se skrývá i za postoji, které jsou obecně veřejností nejenže přijatelné, ale dokonce i obdivované. Díky tomu odhalení však u nich ego postupně končí. A pak to utvrzují v realitě, kdy na něj už v těch zhmotněných odporech neskákají a uvnitř sebe tak již nereagují.

Kde je ego odhaleno, tam již nemá moc nebo ne takovou. Jelikož ego může pracovat a tedy ovládat naši figurku jménem tělo s určitých jménem a příjmením jen do doby, dokud je neodhalené. Ego totiž pracuje pouze skrytě. Ego staví v reálu iluze. Kde je objeveno, tam jako by se již v té temné místnosti rozsvítilo a i když tam znovu zhasnete, už víte, co tam je.

A když takto během Tréninku mysli lidé na sobě objevují různé projevy ega, o kterých neměli ani tušení anebo vůbec netušili, že to je ego, někteří se rozruší, jelikož je napadne, kolik práce mají před sebou. Když odpory (ego) mohou zmírňovat až zcela vymizet pouze v reálné nepříjemné situaci tím, že na ni nebudou vnitřně negativně reagovat, tak je napadne, že to je na dalších tisíce let a je to nekonečné.

Je a není. Náš vývoj je skutečně nekonečný. Avšak tato fáze, stejně jako jakákoliv jiná, kterou jsme již prošli, nekonečná není. Končí ve chvíli, kdy jsme se o těch principech dané rovině vědomí odpovídající již dostatečně přesvědčili a naše víra v ně se stala věděním, žijeme je.

A stačí jakoby pomyslně naplnit ten pohár víry v ty principy, která do poháru přibývá kapku po kapce, co my se postupně přesvědčujeme o tom, že ty principy fungují nebo že na nich něco je. Až tím přidáváním kapek do toho poháru ten pohár naplníme = překročíme určitou kritickou mez a my ty principy začneme žít. Byť se nám někdy zadaří se dle nich chovat a jindy ne, nebudeme pochybovat, že fungují. A to je onen kritický bod a znamením obsáhnutí dané roviny fungování a vstup do nového cyklu, kde jsou dané principy zase více podrobně vyučovány a žity.

No a toto právě popsané platí i pro princip zmírňování odporů. Není třeba se setkat se všemi našimi zhmotněnými odpory prostřednictvím nepříjemné situace, abychom na ni vnitřně nereagovali negací a tím odpor rozpustili. Jde jen o to, abychom si to takto zkusili a prožili u dostatečného množství případů, abychom tomu plně uvěřili. Pak odpadají ostatní odpory, není třeba být jejich zhmotnění již vystaveni. Jelikož v této rovině nás již není co učit, jelikož učení této roviny jsme již obsáhli. Už jsme principům této roviny uvěřili = už jsme se dostatečně přesvědčili o tom, že tyto principy fungují a jejich aplikace má okamžitý a praktický dopad v našich životech. A jsme jakoby vyzvednuti. Avšak nenechte se mýlit. Ono to není tak, že by se nám ty ostatní odpory, kde jsme ještě nedokázaly reagovat bez negace, nezhmotňovali. Ano, budou se zhmotňovat jeden po druhém. Avšak tím, že jsme již dozráli do toho kritického bodu a už ty principy žijeme, ty zhmotněné odpory ani nepostřehneme, jelikož už na ně nebudeme vůbec uvnitř reagovat. Jelikož už jsme principům v té fázi plně uvěřili a stali se jimi, už je žijeme.

S láskou Peťa

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě