Největší evropská petice za zlepšení života hospodářských zvířat se právě uzavřela. Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové skončila 11. září úderem půlnoci a přesně za jeden rok získala přes 1,5 milionu podpisů. To představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v celé historii hnutí za ochranu zvířat.

Cílem EOI Konec doby klecové je ukončit používání klecí pro hospodářská zvířata v celé EU. Více než 300 milionů slepic, králíků, křepelek, prasnic, hus, kachen a telat se v Unii vězní v různých typech klecí. Většina klecí je holá, přeplněná a všechny klece zvířatům znemožňují volný pohyb a naplňování i těch nejzákladnějších životních potřeb. Klece jsou kruté a zbytečné, protože existují šetrnější a ekonomicky schůdné alternativy.

Toto historicky významné úsilí iniciovala mezinárodní organizace CIWF – Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) a spojila síly se 170 organizacemi pro ochranu zvířat, životního prostředí a práv spotřebitelů z celé Evropy. Společně tyto organizace vytvořily širokou platformu, která sdružila občany ze všech koutů evropského kontinentu. V České republice se do iniciativy zapojilo 10 organizací a podařilo se nasbírat přibližně 50 000 podpisů českých občanů, přičemž konečný součet se stále zvyšuje, jak přicházejí poštou další podepsané petiční formuláře od veřejnosti.


Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR a členka občanského výboru EOI říká: „Jsme nesmírně hrdí na toto společné vítězství. Zatím pouze několik málo evropských iniciativ dosáhlo požadovaného milionu podpisů. Zisk více než 1,5 milionu podpisů znamená, že Evropské instituce nemohou ignorovat jasný důkaz toho, jak důležitá je ochrana hospodářských zvířat pro občany EU.“

Pro dosažení cíle 1 milionu podpisů, což je oficiální počet potřebný pro úspěšnou EOI, koalice během jednoho roku uspořádala mnoho veřejných událostí v celé EU ve spolupráci s řadou poslanců Evropského parlamentu a veřejně známých osobností, zveřejnila nové tajné průzkumy v chovech telat, králíků a prasnic v klecích a představila nový projekt digitální kampaně s názvem Cage Fighter – Bojovník proti klecím, který umožnil lidem vytvořit si vlastní internetovou stránku pro sběr podpisů. Všechny tyto akce a činnosti pomohly sjednotit Evropu proti krutým klecím.


Romana Šonková dodává: „Dnes jsme překročili pomyslnou cílovou čáru významné etapy v největším politickém tlaku v dějinách ochrany hospodářských zvířat. Boj za vysvobození zvířat z klecí však ještě nekončí. Nyní je čas, aby evropské instituce provedly změny, které občané požadují: Krutost klecových velkochovů už nebudeme dále tolerovat.“

KONEC

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil:778 000 288

Poznámky pro redakce:

Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové sdružuje více než 170 organizací z celé EU, které sdílejí stejný cíl zbavit EU jednou provždy všech klecových chovů hospodářských zvířat. Je to poprvé v historii EU, co se tak velký počet organizací spojuje ve společné kampani na ochranu hospodářských zvířat. EOI iniciovala mezinárodní nevládní organizace CIWF – Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství). V ČR jsou v EOI zapojeny tyto organizace (dle abecedy): Hlas zvířat, Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slepice v nouzi, Společnost pro zvířata a Svoboda zvířat. Oficiální registraci EOI naleznete zde.

Evropská občanská iniciativa je oficiální nástroj přímé demokracie EU, na základě níž je možné změnit evropskou legislativu. Každý podpis prochází procesem ověření podle poskytnutých osobních údajů. V ČR je pro ověření vyžadováno číslo občanského průkazu či cestovního pasu. Po obdržení konečného počtu ověřených podpisů, který musí dosáhnout minimálně 1 milionu, Evropská komise iniciativu pečlivě prozkoumá a do 3 měsíců po obdržení iniciativy podnikne tyto legislativou stanovené kroky:

  • Zástupci Komise se setkají s organizátory, aby mohli podrobně vysvětlit požadavky vznesené ve své iniciativě.

  • Komise vydá formální odpověď, v níž uvede, jaké kroky navrhne v reakci na občanskou iniciativu, případně důvody, proč tak neučiní.

  • Iniciativa bude mít v Evropském parlamentu plenární slyšení, po kterém může následovat hlasování.

Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF naleznete zde.

https://www.ciwf.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě