HARMONICKÉ KONVERGENCE ROKU 2023 A DÁL

datum 13. 1. 2023
Zdroj: Pixabay.com

Jak pokračujeme společně sjednoceni, dochází k harmonickému sbližování pro lidstvo.

Pro pochopení tohoto konceptu pochopte, že energie proudí, my jsme energie v proudu.

Dochází k monumentální harmonické konvergenci Zdrojové energie, světlo proudící přes naši fyzičnost a naše nervové dráhy se přepojují, vytvářejí se nové nervové dráhy, aby přinesly nevyužité síly, které jsou dostupné, když je v průběhu času asimilujeme.

Když v sobě sbližujeme obě strany mužské a ženské energie, přeměňujeme se ve vyšší vibrace a frekvence světla.

V naší fyzičnosti platí, že máme mysl a volbu.

Kolik svobodné vůle máme?

Podvědomá mysl má různý stupeň programů, zážitků z lidské zkušenosti, které se rozhodneme ztělesnit a prosvětlit a odstranit tak zbytečné bariéry z podvědomí, abychom ztělesnili plnou konvergenci energie, která se formuje prostřednictvím naší fyzičnosti a našich nervových drah.

Naše kódovácí otisk šablony DNA se také transformuje a metamorfuje, stejně jako se vytváří a reformuje více řetězců DNA skrze celé věky.

Jak morfujeme, otevíráme další cesty pro neuro-vysílače, abychom se dále otevřeli energetické inteligenci toho, co již máme v sobě.

Toto je fenomenální metamorfóza v naší fyzické přeměně, konvergování v jednu jednotnou cítící bytost uvnitř nás samých, která nikdy nevyžaduje nic jiného než my sami.

Stáváme se krystalickou diamantovou strukturou ztělesňující světelné kódy, abychom dále probouzelo a ztělesňovali buněčnou moudrost, znalosti věků a záznamy z akášické kroniky, které držíme v samotné esenci našeho plánu DNA.

Také přeměna v energii čistého zdroje ztělesňující vše, čím jsme byli a čím již jsme.

Toto je vývojový proces, ale jak transendujeme staré fyzické tělo, transformujeme se do čistého božského stavu bytí.

To je to, co se děje, takže můžeme říci, že když spojujeme svoji mysl s naším energetickým srdcem a duší, možnosti pro to, co jsme schopni vytvořit jsou nekonečné a fenomenální, jakmile integrujeme a spojíme všechna svá těla dohromady jako jedno, emocionální, mentální, fyzické, duchovní a energetické.

Všichni se nacházíme v různých fázích vědomí a tento proces pokračuje pro nás všechny a rozvíjí se ve vlastním inteligentním načasování, v závislosti na tom, co se zde kdo rozhodl zažít jak ve fyzickém, tak v duchovním kontextu lidské zkušenosti.

Posílám vám všem bezpodmínečnou lásku, zatímco pokračujeme v probouzení do skutečné vibrace bezpodmínečné lásky a míru pro celé lidstvo.

V Božské vzpomínce na to, kdo jsme.

Všechny vás miluji.

ZDROJ: Seraph Knight

Sdíleno v umožnění si přijímat vlny milosti a lásky a vysílat požehnání a chválu všemu stvoření,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě