HARMONICKÁ KONVERGENCE 2020–2028

datum 3. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com
KIN 137 A ZLATÝ ÚHEL: BOD OBRATU V ČASOPROSTORU
NS1.33.10.27 KIN 137 7Země
"Zlatý úhel (137,5°) nastane, když rozdělíte kruh na dva úhly (přesněji řečeno na kruhové výseče), takže poměr velkého úhlu k malému úhlu je Zlatý Poměr." Je to jako převzít definici čáry Zlatého Poměru a stočit ji do kruhu - zelená je červená, zatímco červená je modrá. Výsledný úhel (označený na obrázku) je Zlatý úhel, a pokud uděláte výpočet, zjistíte, že úhel je přibližně roven 137,5 stupňů. “
"Zlatý úhel je velmi důležitý, pokud jste rostlina." Podívejte se, pokud jste rostlina, máte listy roztažené po celém stonku a chcete, aby nasákly co nejvíce slunce. Když tedy vypěstujete nový list, nechcete, aby blokoval vaše ostatní listy. Chcete to oddělit o nějaký úhel. Ale vy jste rostlina, takže nemáte mozek, takže si to chcete usnadnit použitím stejného úhlu pokaždé, když vypěstujete nový list. Jak se ukázalo, nejlepším způsobem, jak minimalizovat překrytí vašich listů, je použití Zlatého úhlu. “
Tento úhel je dnes pro náš výzkum obzvláště zajímavý, protože slouží jako analogová frekvence KIN 137, 7Earth, což je číslo, které kóduje „Ducha, který přebývá ve středu (7) Země“, definovaného Jose Arguellesem jako Lord „7 Země “nebo Lord„ Ah Vuc Ti Cab “, umístěný také na 7. centrálním mystickém sloupci kalendáře Tzolkin.
Afirmace KIN 137 7Země uvádí:
Já přijímám (vedu), abych se vyvíjel
Inspirující Synchronicita
Pečetím navigace Matrixu
s rezonančním tónem naladění
Jsem veden silou (mocí) Univerzální Vody
7 Země pak představuje SRDCE opičího vlnového kouzla (Monkey Wavespell), které začalo před 7 dny v SRDCI matice kalendáře Tzolkin.
Dnes je pak skvělá příležitost orientovat se v nejdůležitějších synchronicitách a fraktálních harmonických vztazích této frekvence prostřednictvím struktury časoprostoru:
SYNCHRONIZACE ZLATÉHO ÚHLU V SRDCI TZOLKINU A STŘEDU ZEMĚ
φ • Čísla 13 a 7 jsou také dokonale zakódována ve Fibonacciho spirále a struktuře Wavesell. Jak to? Fibonacciho sekvence přítomná všude v přírodě je také začleněna do struktury Wavespell: V průběhu prvních 13 Fibonacciho čísel [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ] si můžeme povšimnout, že číslo 13 odpovídá 7. pozici. To znovu potvrzuje posvátný geometrický vztah mezi 7 a 13 jako základní elegantní matematický princip za Kosmologií Času [4:7::7:13].
φ • Astrofyzici vypočítali na základě nejlepších dostupných informací, že věk (našeho) vesmíru je 13,7 miliardy let.
φ • Čísla 13, 20 a 7 jsou KLÍČOVÁ ČÍSLA zakódovaná v přirozené časové frekvenci 13:20. (20-13 = 7 a 20+13 = 33)
φ • Rozdíl mezi 13 a 20 je 7. Sedm je počet stvoření (7 hudebních not, 7 barev duhy, 7 dní v týdnu)
φ • V posvátné geometrii číslo 7 odpovídá dokončení 1. etapy stvoření: Semeno Života (představované 7 kruhy)
φ • V posvátné geometrii číslo 13 odpovídá Plodu Života (představováno 13 kruhy)
Pokud jde o počet Tzolkinů, právě procházíme 7. centrálním (středním) sloupcem Matice 13:20 a právě jsme dokončili 33. Harmonic (KIN 129-132) umístěnou v SRDCI Matice 260 dnů.
Aktuální 13denní Wavespell of the Monkey (KIN 130-143) označil vstup do „Zrcadlové Poloviny“ kalendáře Tzolkin a také zahájil počet fraktálů s číslem 13 u kořene, který přechází z KIN 130 do KIN 139:
130-131-132-133-134-135-136-137-138-139
DLOUHODOBÁ HOLOGRAFICKÁ SYNCHRONIZACE: 13 BAKTUNS 8 TUNS. 8 UINALS. 13 DAYS
φ • Zítřek bude odpovídat KIN 138 8 Mirror, také blízké aproximaci Zlatého Úhlu 137,5 stupňů.
φ • Čísla 8 a 13 odpovídají 6. a 7. pozici ve Fibonacciho spirále.
φ • Ve starověkém Mayském Dlouhém Počtu (Long Count) se tento den synchronizuje s vigesimální značkou 13.0.8.8.13
13 BAKTUNŮ ZAZNAMENANÉ HISTORIE A 7 BAKTUNŮ NOOSFÉRY
Po 13-BAKTUNU „Mapy Zaznamenané Historie“ (-3113 do roku 2012) následoval vstup do NOVÉ FRAKTÁLNÍ Matice 260-KATUN obsahující 7 BAKTUNŮ Noosféry (2012-4772).
Společně tyto 2 cykly (13 BAKTUNŮ a 7 BAKTUNŮ) vytvářejí PERFEKTNÍ HOLOGRAM 20-BAKTUNŮ ekvivalentní 1 PIKTUNU.
V tento den dokončíme 2880000 DNÍ (1440000 x 2) od Nulové Zóny Mayského Dlouhého Počtu (Ground Zero of Maya Long Count) (LC 0.0.0.0.0)
Dokončení tohoto cyklu 20 BAKTUNŮ bude odpovídat značce Long Count Marker 1.0.0.0.0.0, která posune úroveň Vigesimal Count o CELOU úroveň nahoru (z 5 pozičních značek na 6 pozičních značek)
NYNÍ se zdá důležité mít na paměti, že:
φ • Po překročení Horizontu Událostí 21. prosince 2012, 22. prosince 2012 jsme zahájili zcela nový cyklus Baktunů 144 000 dní (14. Baktun od začátku Velkého Cyklu Historie) a vstoupili také do zcela nového 7200denního KATUNU, který je kódován KIN 1 1Dragon.
φ • Tento KATUN 1 označuje ZAČÁTEK NOVÉHO 144 000denního cyklu Baktunů, který se řídí číslem 13 v tradičním Mayském Dlouhém Počtu. Jednoduše řečeno: Číslo 13 funguje jako „Nositel Baktunu“ celého tohoto 144 000denního cyklu, který započal 22. prosince, značka Dlouhého Počtu (Long Count) 13.0.0.0.0.1.
Proto od roku 2012 do roku 2021 provádíme PŘECHOD Z:
Celého 144 000denního cyklu
kódováno číslem 12 v kořenovém adresáři
[13. Baktun]
NA:
Celý 144 000denní cyklus
kódovaný číslem 13 v kořenovém adresáři
[14. Baktun]
Tento KATUN kódovaný KIN 1 byl spuštěn 22. prosince 2012 na Long Count Marker 13.0.0.0.1 (ALPHA Gateway) a skončí při (OMEGA Point) v 2032-09-07 na Long Count Marker 13.1.0.0.0 . Tento den bude odpovídat KIN 122 (5Wind) také umístěnému v 7. sloupci matice kalendáře Tzolkin.
KIN 140 a 141 rovněž označily dokončení 33. let Harmonické Konvergence z roku 1987 a jsou fraktálními analogiemi KATUN 140 a KATUN 141 současného cyklu 260-KATUN. KATUN 140 proto označuje dokončení PRVNÍHO PIKTUNSKÉHO cyklu 20 BAKTUNŮ, každý z nich dlouhý 144 000 dní (LC 1.0.0.0.0.0) v roce 4772.
#GoldenAngle ★ #137 ★ #SpiritOfTheEarth#GoldenSpiral#GoldenMean#GoldenProportion ★ #Phi ★ #13 #7 ★ #Phi#Synchronicity#Navigation#Evolution
Sdíleno v energiích radosti a vděčnosti za dokonalost Božské numerologie,
Mikai.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico