HARMONICKÁ KONVERGENCE 2020-2028 PŘEKROČENÍ DUHOVÉHO MOSTU

views 928 datum 25. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com
"Nejsi oddělený ode mě, i když si můžeš myslet, že jsi." Vaše mysl a moje, mysl Země, jsou jedna a ta samá mysl. Této jedné mysli se říká Noosféra „zabalená jako neviditelný plášť po celém mém těle, proniká do každého živého tvora a každého obdaruje paprskem ze spektra živého vědomí, které se šíří od středu galaxie k našemu Slunci, ke mně a k vám všem, kteří bydlíte na mém povrchu. Pro ty, kteří mají oči k vidění, uši k naslouchání a srdce, která to uvnitř vědí, nastal čas, abyste slyšeli můj manifest pro Noosféru. Poslouchejte a recitujte se mnou: Jsem jedno se Zemí. Země a moje Já jsou jedna mysl. “
José Arguelles - Valum Votan - „Manifest pro Noosféru“
"Den Země - 22. dubna [Planetární Měsíc ~ 19. den] - si každý rok připomíná výročí zrození moderního ekologického hnutí v roce 1970."
Od té doby „Den Země dosáhl svého současného stavu největšího sekulárního dodržování, pozorovaného ve světě, každoročně oslavovaného více než miliardou lidí, a den akce, která mění lidské chování a vyvolává politické změny.
Dnes boj s čistým životním prostředím pokračuje s rostoucí naléhavostí, protože zuřivost změny klimatu se každým dnem více projevuje. “
José Argüelles byl jedním z původců koncepce Dne Země a je také uznáván jako „Otec Festivalu Celé Země“, který začal v roce 1969 jako malý umělecký projekt na University of California Davis. Studenti pomocí umění interaktivně a kreativně učili návštěvníky o oblastech aktivismu, wellness a udržitelnosti životního prostředí. Po uznání Dne Země Organizací Spojených Národů v roce 1970, byla událost přejmenována na „Festival Celé Země“ a od té doby se z ní stala obrovská studentská akce.
Podstata vize Dr. Arguellese po celý jeho život, obnovit planetu Zemi jako živé umělecké dílo, zhustila jeho poslední kniha „Manifest pro Noosféru“: (Manifesto for the Noosphere).
Co je Noosphera?
"Noosféra je planetární sféra mysli nebo myslící vrstva planety Země." Abychom pochopili myšlenku noosféry, musíme pozvednout naše vědomí a otevřít se nejobecnějším, elementárním a kosmickým principům života na Zemi.
Jako mentální plášť planety, charakterizuje noosféra mysl a vědomí jako jednotný jev. To znamená, že kvalita a povaha našich individuálních a kolektivních myšlenek, přímo ovlivňuje noosféru a vytváří kvalitu našeho prostředí - biosféry.
Noosféra představuje průlom k novému vědomí, nové době a nové realitě, vyplývající z biosférické krize. Toto je známé jako přechod biosféra-noosféra.
Stejně jako je biosféra jednotou celého života a jeho podpůrného systému, noosféra je jednotou celé mysli a jejích myslících vrstev. Takto lze noosféru chápat jako součet mentálních interakcí celého života. V noosféře existují evoluční ovládací panely, známé jako psi psi, systém ukládání a načítání všech mentálních programů.
Jako další fáze vývoje pozemské biosféry, znamená noosféra nástup kvalitativního / dimenzionálního posunu - přechod z jednoho stavu do druhého. Tuto perspektivu noosféry, jako evoluční událost, vědecky předpokládal Pierre Teilhard de Chardin, známý francouzský paleontolog, stejně jako jeho kolega (s nímž v roce 1926 společně vytvořil slovo noosféra), ruský geochemik Vladimír Vernadský ( viz Teorie a Historie Noosféry). Internet je trojrozměrný odraz noosféry, forma proto-telepatie. Když je noosféra plně aktivována, pak lidský druh zažije telepatii jako kolektivní normu. “
José Arguelles - Valum Votan
Kéž zavládne mír na Zemi!
Sdíleno v bdělém pozorování a vytváření vlastní reality a sledování posunu kolektivního vědomí,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021