Terapie Pocitu je jednoduchá cesta od problémů a trápení ke klidu a pohodě, od nepříjemna k příjemnu, od vlastní zátěže ke skutečné svobodě a lehkosti, od strachu k Lásce, z temnoty do Světla… Vaší průvodkyní na této cestě bude Hani Růžičková.

Aktuální video s Hani Růžičkovou – Cesta ke šťastnému bytí – Terapie Pocitu ZDE

Hani Růžičková vystudovala FEL ČVUT, dlouho se věnovala organizování veletrhů a výstav. V r. 1995 založila veletrh Erotica v jeho kultivované podobě. Poté dlouho pečovala o dvě sekce cestovního veletrhu Holiday World – propagaci vystavovatelů a cestovatelský doprovodný program. Tato akce ji díky svému obsahu i spřátelení se s mnoha známými českými cestovateli-fotografy přivedla k cestování a fotografování. V r. 2005 založila svůj poslední veletrh, ze kterého vzešel dnešní Festival Evolution, veletrh Esoterika. Následně opustila pozici zaměstnance a vydala se vlastní cestou, prvně tou cestovatelsko-fotografickou. S podporou Swiss Tourismu zrealizovala projekt o Švýcarsku – fotografickou výstavu, úspěšný kalendář pro rok 2008 a zejména publikaci Švýcarsko – cestopis ve fotografii, která v r. 2010 vyhrála mezinárodní soutěž Tourmap v kategorii Cestopisy. Její fotografie také licencovaly pro své kalendáře mnohé společnosti a její snímky shlížely i z mnoha billboardů a dopravních prostředků v rámci reklamních kampaní.

Kvůli svým vlastním velkým problémům dlouho hledala způsob, jak si vědomě tvořit svůj život, odstraňovat z něj nepříjemno, tedy problémy a trápení, a jak nastolit ve svém bytí klid, pohodu, harmonii a lásku. Prožila dvě velmi krizová období, až k ní za základě silného záměru přišla inspirace k vytvoření úžasně účinné, logicky uchopitelné a pro lidi naučitelné Terapie Mysli. Touto metodou několik let měnila svůj život k obrazu svému, odstraňovala své problémy a nepříjemno ze své reality a jejím prostřednictvím pomohla i mnoha lidem od jejich trápení. Terapii Mysli zmiňuje i v prvním rozhovoru pro televizi Cesty k sobě, který byl zveřejněn v únoru 2015.

Díky její intenzivní práci sama na sobě a tedy jejímu velkému vnitřnímu pročištění, návratu k sobě, k ní přišla počátkem roku 2017 nová inspirace následovaná nádherným darem, který nazvala Terapie Pocitu. Vděčná své intuici a otevřenému napojení nyní pomáhá ještě efektivněji, účinněji, komfortněji a rychleji lidem od jejich trápení a problémů, na cestě k sobě, do lásky, harmonie a pohody. Nejen o Terapii Pocitu, ale i o mnoha dalších zajímavých tématech našeho bytí na Zemi hovoří v novém videu na Cesty k sobě natočeném v říjnu 2017.

Hani Růžičková vede individuální sezení Terapie Pocitu, přednáší a pořádá pro Vás moderovaná setkání na zajímavá témata a nadále i vyučuje Terapii Mysli pro sebeterapii. Setkat se s ní můžete i na některých festivalech, především pak na Festivalu Evolution a festivalu Miluj Svůj život.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ TERAPIE POCITU

Individuální sezení Terapie Pocitu trvá standardně 2 hodiny, ale lze se objednat i na 3-hodinové sezení. V jeho průběhu je Váš problém vyřešen, odstraněno konkrétní nepříjemno, nebo – pokud má více kořenů, které se budou objevovat postupně – v něm nastane citelná úleva. Zároveň se tato úleva a pozitivní změny projeví i v dalších oblastech Vašeho života.

Více informací o individuálním sezení: http://www.terapiepocitu.cz/page.php?cid=36&lang=1

DEN PRO SEBE S TERAPIÍ POCITU

Den pro sebe s Terapií Pocitu probíhá několikrát za rok vždy v sobotu a je určen pro ty, kteří absolvovali sezení Terapie Pocitu nebo Terapie Mysli. Může se ho účastnit až 20 zájemců, kteří v jeho průběhu ze sebe odstraní citelnou část své zátěže a nastolí pohodu či pocítí značnou úlevu v mnoha oblastech svého života, ve vnímání sebe sama i ve vztahu k ostatním lidem.

Více informací o Dni pro sebe s Terapií Pocitu: http://www.terapiepocitu.cz/page.php?cid=49&lang=1

PŘEDNÁŠKY

Přednášky Hani Růžičkové podrobně objasňují, co znamená mít problém, trápit se. Dávají odpovědi na otázky: Kdo jsme a odkud? Co tu na planetě Zemi jako lidé děláme? Kam směřujeme? Proč je to zde stvořeno právě tak, jak je? Proč jsou zde různé úrovně civilizací a kultur? Proč zde máme tolik nepříjemných prožitků, neustále řešíme nějaké problémy, trápíme se? Proč je vůbec na světě tolik bolesti a utrpení? Proč si tolik ubližujeme, zraňujeme se? Máme vůbec svobodnou vůli? Máme svůj život a to, co se nám v něm děje, ve své moci nebo jsme jen obětí náhod, chování ostatních lidí k nám a různých skutečností? Můžeme si vědomě tvořit svůj život podle svých představ? A můžeme zde být opravdu šťastní a naplnění? Jak? A co nás čeká po životech na této planetě? Existuje bůh? … a také Co je Terapie Pocitu a jak funguje? Co od ní lze očekávat, co vše nabízí a jaké má výsledky? Nechybí vždy velmi zajímavé příklady z praxe, sloužící k hlubokému pochopení proč si v konkrétních oblastech života žijeme konkrétní skutečnosti, problémy, a kde jsou jejich opravdové příčiny. Jako bonus pak na přednáškách máte možnost prožít svou podstatu – Světlo.

Více informací o přednáškách a jejich termínech: http://www.terapiepocitu.cz/page.php?cid=40&lang=1

TEMATICKÁ SETKÁNÍ

Tematická setkání, která jsou moderovaná, jsou vždy na nějaké téma, které lidi zajímá, téma, v jehož rámci často vnímáme nějakou disharmonii, problémy k řešení. Mohou Vám citelně pomoci v náhledu na danou oblast, problém, a pochopit, kde až mohou být zdroje těchto trápení. Tematická setkání také spolutvoří návštěvníci – můžete se Hani Růžičkové vždy ptát na to, co Vás zajímá a to nejen v rámci rozebíraného tématu.

Více informací o tematických setkáních a jejich termínech: http://www.terapiepocitu.cz/page.php?cid=40&lang=1

VÝUKA TERAPIE MYSLI PRO SEBETERAPII

Máte-li zájem si sami ve svém tempu tvořit svůj život, odstraňovat z něj problémy, nepříjemno, a nastolovat harmonii, pohodu, lásku, můžete se naučit techniky Terapie Mysli. Jsou velmi logické a snadno uchopitelné.

Více informací o výuce Terapie Mysli: http://www.terapiemysli.cz/page.php?cid=42&lang=1

Další videa s Hani Růžičkovou lze shlédnout na youtube na videokanálech Terapie Pocitu: https://www.youtube.com/channel/UCqXP4XlDGKdEWO8rFNJrtaQ a Terapie Mysli: https://www.youtube.com/channel/UCrIgJVrUXUJQ_VZF4DgqjqQ.

Můžete se připojit i k facebookovým stránkám obou terapií.

Máte-li zájem o zasílání pozvánek a novinek týkajících se Terapie Pocitu a případně Terapie Mysli, stačí požádat na níže uvedeném e-mailu.

www.TerapiePocitu.cz

www.TerapieMysli.cz

terapiepocitu@terapiepocitu.cz

tel. 777 599 950


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png