„Riziko radioaktivní kontaminace potravin v důsledku jaderné katastrofy v japonské Fukušimě už není možné dále ignorovat,“ říká nezávislá francouzská Komise pro výzkum radioaktivity (CRIIRAD). Ta na konci letošního března prokázala v jihovýchodní Francii výskyt radioaktivního jódu v dešťové vodě. Francouzský ústav pro radiační bezpečnost našel současně radioaktivní jód také v mléce. Za normálních okolností není přitom dovoleno, aby se v mléce nebo v dešťové vodě radioaktivní jód (IRSN Jod131) nacházel.

Bezpečnostní opatření jsou nutná
Komise CRIIRAD (Komise de Recherche et d‘ Information sur la Indépendantes Radioactivité) vydala před několika dny na základě dotazů tisíců znepokojených lidí informační leták o nebezpečí radioaktivního jódu v Evropě. Uvádí se v něm, mimo jiné, že by těhotné ženy, kojící matky a malé děti neměly pít čerstvé mléko a žádnou dešťovou vodu. Měly by se také vyhnout konzumaci některých druhů zeleniny a čerstvého sýru. Důvodem je zvýšená úroveň radiace, která má svůj původ v jaderné havárii ve Fukušimě. „Rizika progresivního zatížení určitých skupin obyvatel nemohou být tedy už popsána jen jako zanedbatelná, je čas přijmout určitá opatření,“ konstatuje CRIIRAD. „Nicméně, situace ještě nezašla tak daleko, abychom se museli zavírat v domě anebo polykali jódové tablety,“ dodává.

Problém se týká už celé Evropy
CRIIRAD totiž zdůrazňuje, že zveřejněné informace nejsou omezeny jen na situaci ve Francii, ale platí pro všechny evropské země, protože stupeň radioaktivního zamoření vzduchu je všude stejný – ať už v Belgii, Německu, Itálii nebo ve Švýcarsku. CRIIRAD dále označuje požívaní určitých potravin jako „rizikové chování“. Zvláštní je tvrzení, že člověk by neměl pít dešťovou vodu, pokud je zároveň hlásáno, že stát v dešti je naprosto neškodné. Je pravdou, že vnitřní požití radioaktivních prvků by mohlo být mnohem nebezpečnější, existují ale i jiné úřady (např. Americké úřady pro bezpečnost záření), které považují oboji – jak pití kontaminované vody, tak i koupání v ní za stejně nebezpečné.

Nebezpečí radioaktivní vody
Pití vody by mohlo být bezpečné, pokud má voda svůj původ v podzemních pramenech nebo pochází z potoků či řek. Pochází-li ale pitná voda z jezera, které je napájeno dešťovou vodou, bylo by lépe pít vodu z prodávaných lahví. Kdo zalévá svoji zahradu dešťovou vodou, ten by měl zalévat pouze půdu a ne polévat listy rostlin.

Radioaktivitu nelze smýt
Špenát, saláty, zelí a jiná zelenina s velkým povrchem listů patří mezi ty potraviny, které – když rostou na otevřených polích a byly zalévány dešťovou vodou, mohou být postiženy radioaktivitou a především zatíženy radioaktivním jódem. „Bohužel, mytí zeleniny nepomůže, protože jód 131 je velmi rychle metabolizován do rostlin,“ píše CRIIRAD.

Ozáření se ještě zvýší
Radioaktivní spad z Fukušimy potrvá ještě mnoho týdnů nebo i mnoho měsíců. Ještě není ale jasné, jak se situace ve Fukušimě bude vyvíjet. Provozovatel elektrárny, firma TEPCO a japonské radiační bezpečnostní úřady (NISA) se obávají, že z poškozeného reaktoru bude ještě dále unikat radioaktivita v průběhu minimálně několika dalších týdnů. Jestliže se kromě toho vytvoří další požáry, musí se zabránit explozím a musí být přijata další opatření proti uvolnění dalšího množství radioaktivity do našeho životního prostředí.

Hana Kapoun, astrologie a homeopatie, Švýcarsko
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png