Gregg Braden v Praze

datum 14. 1. 2020

V každém z nás se ukrývá výjimečný a neskutečný potenciál, který dalece přesahuje to, čemu věříme, že je možné!

GREGG BRADEN je dle New York Times pětinásobným nejprodávanějším autorem, výzkumníkem, pedagogem, lektorem a mezinárodně uznávaným vizionářem, který překlenuje moderní vědu, spiritualitu a rozvíjí lidský potenciál. Přednášel v OSN a v mezinárodních společnostech, je pravidelně zván do prestižních televizních pořadů a talk show a je motivátorem rozvoje lidského potenciálu. Jeho výzkum vedl k 12 oceněným knihám, které byly vydány ve více než 40 jazycích. V dubnu se s ním můžete setkat v Praze.

Propojujete vědu a spiritualitu – kde mají tyto oblasti styčnou plochu?

Dá se říci, že věda je moderním jazykem spirituality. Podle mého názoru je základem duchovnosti porozumění vztahům: vztahu k našemu tělu, k Zemi, ostatním lidem, vesmíru, k minulosti, budoucnosti a také k neviditelným silám, které ovlivňují naše životy. Jazyk moderní vědy odhaluje tajemství těchto vztahů a popisuje fyzikální síly (dynamické elektromagnetické a kvantové) takovým způsobem, který lze pochopit a aplikovat v našem každodenním životě.

Kdo nebo co je podle vás Bůh? Otec, kvantové pole, láska…? Jak zažíváte tuto nepředstavitelnou a jistě obrovskou sílu? 

Pravdou je, že s jistotou nevíme, kdo nebo co je Bůh. Vědci, kteří se tímto tématem zabývají, mají své teorie; náboženští vůdci zase své představy a každý z nás má velmi osobní víru nebo přesvědčení. Pro ty, kteří věří, že Bůh existuje, může být společným tématem, které propojuje vědu, náboženství a náš osobní systém víry, myšlenka, že Bůh je univerzální síla, která existuje všude a která v našem světě hraje velmi významnou roli – ovlivňuje uzdravení, vztahy a události našeho života.

Jako vědec ale nemohu s vědeckou jistotou a přesností říci, kdo nebo co je Bůh. Můj osobní pocit nebo dojem je, že náš život je výsledkem dávného zásahu síly, která je mnohem vědomější a inteligentnější, než jsme my dnes (existují samozřejmě výjimky). Naším cílem a záměrem je nakonec dosáhnout této úrovně vědomí a inteligence a spojit se s tím, kdo (nebo co) je zodpovědný(é) za naši existenci. Náš každodenní život nám nabízí mnoho příležitostí probudit naše smysly a objevit takové schopnosti, které právě k takovému probuzení vedou.

Jsme opravdu tvůrci své reality? Stačí si přát a naše přání jsou splněna?

Vědecké výzkumy ukazují, že realitu ovlivňujeme, a to takovými způsoby, kterým teprve začínáme rozumět. Profesor John Wheeler, kolega a přítel Alberta Einsteina, to vyjádřil krásně, když řekl, že spíše než abychom byli tvůrci, „žijeme v propojeném a vzájemně se ovlivňujícím vesmíru“. Účastníme se toku a podílíme se na výsledku událostí našeho života (nemám teď na mysli kontrolu a manipulaci) prostřednictvím síly naší pozornosti (našich myšlenek, pocitů, přesvědčení a emocí).

Vžijme se do pocitu, jako by naše modlitba již byla vyslyšena – takto vytváříme kvantovou šablonu toho, po čem toužíme.

Pátý mód či způsob modlitby (viz knihy Gregga Bradena) toto propojení popisuje a nabádá nás, abychom se vžili do pocitu, jako by naše modlitba již byla vyslyšena, naše tělo uzdraveno, naše hojnost již existovala a naše vztahy již byly naplněny…atd. Takto vlastně plníme kvantové zrcadlo reality předlohou našich snů.

Jste autorem knihy Ztracené tajemství modlitby (Secrets of lost mode of prayer) – jaký je „správný” způsob modlitby?

Neexistuje správný a špatný způsob. Naše modlitby jsou vlastně nástroje, které nám umožňují spojení s naším vnitřním světem (který zahrnuje i naši podvědomou mysl) a také se světem kolem nás. Modlíme se různými způsoby a za různým účelem. Abychom věděli, který nástroj použít, musíme nejprve porozumět našemu vztahu k sobě a okolnímu světu.

Vědci, kteří se zabývají způsoby modlitby, obvykle rozlišují čtyři druhy modlitby: chválu, díkuvzdání, prosbu a přímluvu. Existuje další, pátý mód či způsob, který je často používán domorodým obyvatelstvem, a tím je modlitba založená na pocitu. Zažíváme pocity splněného výsledku (přání) a děkujeme jako by naše modlitba byla již vyslyšena. Takto vytváříme kvantovou předlohu (šablonu) toho, po čem toužíme.

Jak mohu změnit omezený systém víry a přesvědčení o sobě samé?

Vědění představuje moc a sílu – pokud máme k dispozici jasná fakta, naše volby a potenciál jsou pak také jasné. Významná změna v našem životě začíná se změnou toho, čemu věříme, že je vůbec možné. K tomu, abychom mohli naše větší možnosti přijmout, používáme formulace založené na srdci, které zpřístupní určitým neuronům v srdci a mozku komunikovat s naším podvědomím a našimi nevědomými přesvědčeními. V dubnu se naučíme techniky a důkladně si tento proces vyzkoušíme.

Ano, v dubnu se poprvé chystáte do Prahy, kde povedete seminář „Lidský potenciál“ – na co se účastníci semináře mohou těšit? Léčení? Spojení s intuicí? Nové informace?

Nové objevy – od lidské evoluce a genetiky až po nový vědní obor neurokardiologii (propojení mozku a srdce) – převrátily 150 let starý způsob vnímání toho, jak smýšlíme o sobě, našem původu a našem potenciálu. Věda to říká jasně – v každém z nás se ukrývá neskutečný a výjimečný potenciál, který dalece přesahuje to, čemu jsme v minulosti věřili, že je možné.

Dubnový seminář je pozvánkou na multimediální prožitek, který za prvé umožní sdílet nové objevy, poznatky a výzkumy a za druhé se naučit techniky, které umožní přístup k hlubokým stavům přímého vědění a vhledu – k intuici, naučíte se vytvořit hluboké stavy emočního a fyzického léčení, naučíte se zmírnit a léčit porušení DNA (což vede k nemocem a stárnutí) a aplikovat tyto objevy ve vztazích v osobním životě, v byznys světě, při životních rozhodnutích, k léčení podstaty směrem zvnitřku ven. A mnoho dalšího!

Rozhovor časopisu Sféra s Greggen Bradenem

Vše o semináři www.greggbraden.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico