Gregg Braden - PURE HUMAN - ČISTÉ LIDSKÉ BYTÍ

datum 2. 10. 2022

...A PUSŤME SE KONEČNĚ DO TOHO!!

Motto: „Věda hovoří jasně: Nejsme takoví, jak nám bylo řečeno!“

Celodenní seminář Gregga Bradena se koná dne 29.10.2022 od 9:00 hodin v Congress Hall Top Hotelu Praha v Praze.

Veškeré informace a prodej vstupenekwww.greggbraden.cz

page1image58365008 page1image58362720

KDO JE GREGG BRADEN?

Gregg Braden je dle New York Times pětinásobným nejprodávanějším autorem, výzkumníkem, pedagogem, lektorem a mezinárodně
uznávaným autorem, který je proslulý jako průkopník vznikajícího paradigmatu propojujícího vědu, sociální politiku a lidský potenciál.

Výsledkem jeho výzkumu byl v roce 2003 objev inteligentní informace zakódované v lidském genomu a v roce 2010 aplikace fraktálního času k předvídání budoucích výskytů minulých událostí. A toto se týká především dnešní chaotické doby!

Od roku 1979 do roku 1990 pracoval Gregg jako řešitel problémů v dobách krize pro společnosti z žebříčku Fortune 500. I dnes pokračuje v řešení problémů, když spojuje moderní vědu a moudrost naší minulosti, aby odhalil vyřešení problémů v našich reálných životech.

Gregg je členem vizionářských organizací a think tanků, včetně Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS), řídícího výboru pro globální soudržnost a Evolutionary Leadership Organization

Greggova práce vedla k 15 filmovým titulům, 12 oceněným knihám, které vyšly ve více než 40 jazycích, a v roce 2020 byl nominován na prestižní Templetonovu cenu, kterou založil sir John Templeton, aby ocenil žijící osobnosti, které "využily sílu vědy ke zkoumání nejhlubších otázek vesmíru a místa a účelu lidstva v něm".

Své objevy prezentoval ve více než 34 zemích na šesti kontinentech a byl pozván, aby přednášel v OSN, ve společnostech z žebříčku Fortune 500 a v americké armádě.

page2image58201168

Gregg je členem vědeckých a vizionářských organizací včetně Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS), iniciativy Global Coherence Institute of HeartMath, Arlingtonského institutu a také původním signatářem Fudžiho deklarace z roku 2017, mezinárodní výzvy ke kolektivnímu katalyzování včasné změny v běhu lidských dějin. .

Gregg získal v roce 2019 Waldenovu cenu (Walden Award) za vizionářské myšlení.

CO VÁM SEMINÁŘ PŘINESE

V každém z nás se skrývají dřímající schopnosti a mimořádný potenciál, který daleko přesahuje to, co se v minulosti považovalo za možné. Klíčem k nejvyšším projevům naší lidskosti je odemknutí osobního kódu k našim pokročilým neuronovým sítím, buněčným membránám a emoční inteligenci, který nám umožňuje vyniknout v každodenním životě a prospívat v dobách nejistoty. Program je určen právě k tomu, aby prolomil omezená přesvědčení založená na strachu z minulého naprogramování.

Různorodé oblasti studia, od lidské evoluce a genetiky až po nově vznikající vědu o neurokardiologii a inteligenci srdce, odhalily nové objevy a nový lidský příběh o sebeposílení a mimořádném potenciálu. Tyto objevy doplňuje rostoucí množství důkazů potvrzujících, že jsme vysoce vyspělou "měkkou" technologií neuronů a buněk se schopností samoléčení a regenerace tkání v našem těle; přístupu k pokročilým stavům odolnosti, imunitní reakce, paměti a poznání a mnoha dalším.

Své léčivé a regenerační schopnosti probouzíme pomocí specifických vzorců - přesných kódů myšlení, cítění, emocí, dechu a soustředění. Tyto kódy se pro nás zachovaly v našich nejstarších a nejváženějších duchovních a domorodých tradicích a nyní jsou potvrzeny nejlepšími vědeckými poznatky moderního světa.

V tomto celodenním semináři Gregg:

Poskytne vám plán a techniky čistě lidského myšlení a života, které zahrnují vědecké objevy k probuzení vašich tajemných nadlidských potenciálů.

Naučí vás, jak získat přístup a naprogramovat mnohočetné operační systémy vašeho těla, abyste mohli sami regulovat biologii svého imunitního systému, kmenových buněk a enzymů dlouhověkosti a další, na vyžádání, prostřednictvím přístupu k vašim vrozeným epigenetickým kódům.

Připojte se ke Greggu Bradenovi na této poutavé jednodenní akci, kde se s vámi podělí o objevy, které nás katapultují za hranice konvenčního myšlení, pokud jde o nás - náš původ, limity a především mimořádné schopnosti, které máme k dispozici v každodenním životě.

V tomto citlivě podaném, svižném, vysoce názorném a zážitkovém semináři se Gregg opírá o nejnovější vědecké objevy a důkazy sdílené v jeho nových knihách v kombinaci s časem ověřenými strategiemi ze starověkých a domorodých tradic a podělí se s vámi o klíče k přístupu k mimořádným stavům fyzického, emocionálního, psychologického a duchovního zdraví a uzdravení.

Připojte se ke Greggovi a mezinárodní komunitě průkopníků založených na srdci ze všech oblastí života a objevte, co to znamená být čistým člověkem

JAKÉ JSOU HLAVNÍ BODY SEMINÁŘE

• Gregg Braden Vám poskytne plán a techniky čistě lidského myšlení a života, které zahrnují vědecké objevy k probuzení vašich tajemných nadlidských potenciálů. Budeme provádět přímo na semináři.

• Gregg Vás naučí, jak získat přístup a naprogramovat mnohočetné operační systémy vašeho těla, abyste mohli sami regulovat biologii svého imunitního systému, kmenových buněk a enzymů dlouhověkosti a další, prostřednictvím přístupu k vašim vrozeným epigenetickým kódům.

• Gregg se podělí o objevy, které nás katapultují za hranice konvenčního myšlení, pokud jde o nás – náš původ, limity a především mimořádné schopnosti, které máme k dispozici v každodenním životě.

KDY A KDE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ

Gregg přijede poprvé do České republiky a to 29.10.2022. Jeho celodenníseminář se uskuteční od 9:00 hodin v Kongresové hale TOP Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov.

Multimediální podpora:

Mirami Media: https://www.facebook.com/miramimediacz/

Semináře: https://www.facebook.com/bruceliptonpraha/

www.greggbraden.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě