Globální transformace

datum 5. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Součástí globální transformace je změna úhlu pohledu každého z nás a vůči sobě navzájem. Podpora tolerance, soucitu a vzájemného vnímání je klíč k pochopení. Vnímejme druhé a zároveň i sebe.

Doba čtení 0,5 min.

Cesty k sobě


A tak jsme možná pochopili , že situace se netýká jen určitého území,
národnosti, mentality, ale zasahuje do všech částí země bez ohledu na
pleť, vyznání, kulturu, životní úroveň ...že jsme si všichni rovni a
soucítíme a spolupracujeme a tím se možná i změní úhly pohledu a tolerance
na návštěvníky jednotlivých zemí z úhlu pohledu jejich obyvatel a opačně s
novým rozměrem vnímání jeden druhého prostřednictvím soucitu vstřícnosti a
pochopení, že jsme součástí jednoho velkého celku celé naší planety v
otevřenosti a vzájemné spolupráci v duchu pochopení rozdílnosti mentalit a
přesto v duchu soucítění se záměrem prosperity a lidské svobody života na
celé zemi.

S láskou přátelé a v naději.

Vivien Šimáčková

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico