Zdroj: Pixabay.com

Součástí globální transformace je změna úhlu pohledu každého z nás a vůči sobě navzájem. Podpora tolerance, soucitu a vzájemného vnímání je klíč k pochopení. Vnímejme druhé a zároveň i sebe.

Doba čtení 0,5 min.

Cesty k sobě


A tak jsme možná pochopili , že situace se netýká jen určitého území,
národnosti, mentality, ale zasahuje do všech částí země bez ohledu na
pleť, vyznání, kulturu, životní úroveň …že jsme si všichni rovni a
soucítíme a spolupracujeme a tím se možná i změní úhly pohledu a tolerance
na návštěvníky jednotlivých zemí z úhlu pohledu jejich obyvatel a opačně s
novým rozměrem vnímání jeden druhého prostřednictvím soucitu vstřícnosti a
pochopení, že jsme součástí jednoho velkého celku celé naší planety v
otevřenosti a vzájemné spolupráci v duchu pochopení rozdílnosti mentalit a
přesto v duchu soucítění se záměrem prosperity a lidské svobody života na
celé zemi.

S láskou přátelé a v naději.

Vivien Šimáčková

Zdroj: www.tantra-vivien.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě