Galaktická Federace – Vzestup – aktualizace

datum 18. 4. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Čas vašeho posunu do páté dimenze je stále blíž a blíž. Cítíte to ve svém fyzickém těle i ve svých emocionálních a mentálních projevech. Jste připraveni na tento velkolepý vzestup.

Lásku, která k vám přichází, můžete vnímat jako oceán lásky, který se vlévá do srdce každého obyvatele Gaie.

Bude to čas oslav pro všechny, kteří jsou připraveni na tuto úžasnou cestu do páté dimenze. Vracíte se domů k Velkému Centrálnímu Slunci, které je vaším zdrojem života a stvoření a projevuje se v mnoha různých úrovních vědomí.

Galaktická Federace říká: „Když jste dosáhli tohoto bodu svého vzestupu, je důležité nést světlo tak jasné, že se již žádná temnota neodváží pokoušet převzít vládu.“

Vím, že každý z vás je zde, protože jste připraveni spojit se se svým Vyšším Já, překonat překážky a jasně zářit, když vstoupíte do svého nového světa.

Jsem nadšený, že mohu přinést toto krásné poselství od Galaktické federace, která chce, abychom viděli, jak daleko jsme došli a jak důležité je, abychom se drželi svého světla:

„My, Galaktická federace, jsme zde, abychom pomohli lidstvu v jeho Vzestupu. Přinášíme důležité zprávy, které potřebujete vědět.“

Jsme zde také proto, abychom vám pomohli porozumět vašemu osobnímu procesu vzestupu a jeho jedinečným výzvám. Jsme tu, abychom vám pomohli pochopit, jak můžete naplnit poslání a účel své duše jako lidské bytosti. A my jsme tu, abychom vám pomohli pochopit, jak žít svůj život každý okamžik s láskou, radostí a mírem.

Na planetě se vyskytuje mnoho strachu, zmatku, hněvu a násilí. Temné síly se vás pokoušejí udržet ve strachu a kontrole, jako to dělají po eony. Naučili vás mít strach. Strach je ve velké míře využíván mocnostmi, ať už jsou lidské nebo mimozemské.

Pomáháme při odstraňování závojů, které vám bránily vidět to, co pro vás celou dobu existovalo. Pomáháme při odstraňování těch, kteří si přejí ukrást vaši moc, vaši prosperitu a vaši radost. Nasměrujeme energie, abychom vám pomohli probudit se ze snového stavu do plného vědomí toho, Kdo Jste.

Jak jsme již řekli dříve, není vhodná doba spát a neuvědomovat si, co se kolem vás děje – probuzení znamená, že musíte pozorovat a dávat pozor. Znamená to, že musíte rozlišovat, co se děje. Znamená to, že musíte jednat a provádět změny tam, kde jsou změny potřeba.

Je vhodný čas věnovat pozornost, protože Vzestup nyní nastává. Jste v přechodu do nejvyšších úrovní vědomí, svobody a radosti. Pokud otevřete svá srdce, mysl a duše, pak vám můžeme pomoci udělat tento další krok s grácií a lehkostí.

Vzestup je vývoj vědomí. Je to váš přechod z reality 3. dimenze do reality 5. dimenze. Vzestup je proces, který zažijí všichni lidé, ale ne všechny najednou. Vyskytuje se ve fázích; nyní to zažívá jen málo lidí, ale jejich počet se zvyšuje. V následujících měsících to zažije mnoho dalších. Vzestup znamená osvobodit se od iluze třetí dimenze a vrátit se do svého přirozeného stavu bytí.

Je zde mnoho těch, které nazýváte „Pracovníky Světla“, a ti se rozhodli přijít na Zemi během tohoto krátkého období v historii planety, protože mají takovou touhu být zde a pomáhat. Byli rozptýleni po celé Zemi, někteří na izolovaných místech. Když obklopujeme planetu našimi loděmi, telepaticky se spojujeme s těmito pracovníky světla a pomáháme jim v jejich práci. Propojujeme je mezi sebou navzájem i s jejich průvodci a učiteli.

Na tomto místě neutrality jsme schopni pomáhat při zvyšování frekvence planety a pomáhat při povznesení vědomí. Děláme to již mnoho let, ale toto je nová fáze procesu.

Pomáháme také při uvolňování toxinů a radiace z planety. To se děje vytvořením mřížky kolem planety, která umožňuje její přirozené čištění od toxinů a radiace. Toho dosahují naše lodě obklopující planetu v mřížkové formaci. Pracujeme také na odstranění určitých zařízení, která byla umístěna na vaši planetu Ovladači a která vysílají škodlivé frekvence, energie a vibrace do zemské atmosféry. Naším cílem je umožnit lidstvu vzestoupit jako celek a Zemi vzestoupit do vyšších frekvencí reality.

Bylo vám bráněno v poznání těchto věcí kvůli negativnímu naprogramování, které bylo vloženo do vašeho vědomí po tisíce let a iniciováno Ovladači během jejich invaze a převzetí vaší planety.

Hlavním cílem „Ovladačů“ či „Kontrolorů“ bylo zabránit vám ve vzestupu, protože pokud byste to udělali, jejich kontrola nad vámi by byla ztracena. Použili všechny možné prostředky, aby vám zabránili ve vzestupu, jako například: potlačení pravdy o vašem galaktickém původu; potlačení přístupu k technologiím, které by pomohly vašemu vývoji; potlačení vašich vzpomínek; potlačování znalostí o Vzestupu a jak ho dosáhnout; a vytváření nekonečných rušivých vlivů, aby vás udrželi na nižších frekvencích, kde vás mohou snadno ovládat.

Pracujeme s Radami Světla a Duchovní Hierarchií Země. Světlo proudí skrze nás k vám. V tomto procesu vám pomáháme. Pomáháme vám ve zvyšování vašich vibračních frekvencí, ve vašem duchovním růstu a ve vašem procesu probuzení.

Pomáháme vám také držet se vašich vyšších světelných těl. Pomáháme vám dostat se hlouběji do přítomného okamžiku a ukotvit se tam.

To znamená, že celá Galaktická Federace světů se zavázala pomáhat Zemi a lidstvu vstoupit do 5. dimenze. Pomáháme vám při zvyšování vašeho vědomí, aktivaci vyššího kódování 12 vláken DNA a vyššímu dosažení kosmické mysli.

Toto není invaze na vaši planetu nebo zásah do vaší svobodné vůle. Nesestupujeme do vašeho světa bez pozvání. Naopak, byli jsme pozváni vašimi Vyššími Já, vašimi hvězdnými rodinami, které na vás čekají v 5. dimenzi, a mnoha tisíci lidí na Zemi, kteří již vzestoupili.

Zvýšení vibrací Země do 5D časoprostorové reality vyžaduje určité kritické množství již probuzených lidí, které lze dosáhnout pouze probuzením masového vědomí. Jsme tu, abychom vám pomohli s procesem probuzení, jak nejlépe je to v tuto chvíli možné.

Vaše duše již učinily toto rozhodnutí před příchodem na vaši planetu, ale lidské ego se může těmto změnám bránit, protože ohrožují vše, o čem si myslíte, že je pravdivé o vás samých, o životě a o kontrole. Prosím pochopte, že všechna svá rozhodnutí na Zemi děláte na základě toho, čemu věříte o sobě a o životě samotném.

Nyní si zvykáte být ve svém světelném těle. Nyní si začínáte uvědomovat, že máte své fyzické já a své duchovním Já – svou podstatu (energii) a svou osobnost, že máte mysl a emoce, ego, duši a ducha.

Spolupracujeme s vámi již mnoho let. Snažili jsme se vás připravit na tento okamžik, abyste mohli plně využít této příležitosti, abyste se mohli přesunout do vyšší dimenze existence, abyste se mohli starat o potřeby Matky Země, která pokračuje ve své transformaci do nového světa.

Proto jsme poskytli informace o tom, co se v tuto chvíli na Zemi děje a proč se to děje. To je také důvod, proč jsme každého z vás povzbudili, abyste si více uvědomili, kdo jste a co to znamená být v této době na Zemi v lidské podobě.

V rámci našeho poslání budeme i nadále doručovat zprávy těm, kteří jsou otevření a připraveni je přijímat. Uděláme vše potřebné, abychom vám pomohli pochopit pravdu o vašem původu a vašem spojení s Vesmírem.

Jsme vždy s vámi, ale dokud nás nepoznáte a nepřijmete jako své přátele a pomocníky, nemůžeme zasahovat do vašich svobodných rozhodnutí. Vy jste se rozhodli být zde během této doby transformace, takže jsme zde také.

Toto je doba, kdy jsou staré myšlenky a přesvědčení zpochybňovány novými. Planeta se posouvá do vyšších frekvencí světla, což způsobí, že najednou vy začnete vnímat realitu úplně odlišně. Mnoho lidí probudí se z iluze, že život na Zemi je oddělený od ostatních světů.

Ten čas je tady. Čas je teď. Nastal okamžik, na který jste čekali mnoho inkarnací. Vy jste katalyzátor. Vy jste ten, kdo vytvoří tuto realitu prostřednictvím své frekvence, prostřednictvím své vibrace, prostřednictvím svých myšlenek a záměrů.

Tento proces vzestupu probíhá v mnoha dimenzích současně a miliony entit z jiných míst ve vesmíru v tomto procesu také pomáhají. Rádi bychom vám připomněli, že žádná z těchto změn nemůže nastat bez vašeho souhlasu, bez vašeho svolení a ochoty k takovému kroku učinit, takže jej dovolte.

Všichni pocházíme ze stejného místa lásky, světla a radosti. V rámci této zkušenosti jsme jen na různých cestách. Takže pokud se cítíte zmatení nebo máte strach z toho, co se v tuto chvíli děje na Zemi, vězte, že existuje vyšší perspektiva, po které můžete sáhnout. Prociťujte se a považujte se za svobodného ducha. Inkarnovali jste se do této fyzické formy se specifickým posláním, které se má zrodit v tomto životě – bude vám odhaleno, když půjdete dál a budete důvěřovat životu, že se před vámi rozvine.

Vaše mise na Zemi se mohou občas zdát náročné, ale vždy vás přivedou zpět k lásce a radosti; nikdy to neztrácejte ze zřetele. Vaše duše ví, co je pro vás nejlepší, dovolte jí, aby vás vedla na vaší cestě.

Čím více jste si vědomi toho, že v tomto vesmíru nejsme sami, tím více můžete být připraveni na budoucnost, kde celé lidstvo bude žít v jednotě a míru.

Rychle se blíží čas, kdy se všechny kousky ve velké vesmírné hře spojí a pravda o mimozemských civilizacích se odhalí.

Přicházíme připravit Zemi na její Vzestup do páté dimenze. V této nové realitě nebude žádná válka, nemoc ani hlad. Planeta bude uzdravena. Veškerý život na Zemi se probudí ke svému božskému účelu, když se spojí se svou galaktickou rodinou.

To vše je možné díky síle lásky, kterou každý z nás nese ve svém srdci.

Děkujeme vám za tuto příležitost pomoci vám v tomto důležitém období na planetě Zemi. Naše láska, naše světlo a naše požehnání jsou s každým z vás.“

Vroucně vás milujeme.

Jsme tu s vámi.

A’HO
Aurora Ray
Ambassa
Copyright 2022 Aurora Ray. All rights reserved.
Pro www.novoucestou.cz přeložila Sofie.
Zdroj: www.novoucestou.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico