Gaia & a její poselství - očista záznamů lůna: prvotní trauma

datum 10. 10. 2019

ZROZENÍ-SMRTI & SKUTEČNÁ HISTORIE VÝVOJE LIDSTVA

Gaia v těchto dnech vynáší na povrch hluboce uložené záznamy, které se dotýkají samotného jádra Stvoření lidského pokolení: genetických mutací, které zapříčinily depolarizaci na Zemi, vychýlení mužů a žen z rovnováhy, pokřivení zemské mřížky a ovlivnění mentálních programů uložených v lidském podvědomí. Vyplavují se záznamy pročišťující téma zrození a smrti: úmrtí matky nebo dítěte po porodu, předčasný odchod matky / dítěte po prvních letech společného soužití, umělé oplodňování mimozemskými civilizacemi, násilné ovlivnění průběhu porodu, interrupce,..

To vše jsou velmi bolestné vzpomínky, hluboce uložené v lidském podvědomí, hluboce ovlivňující vztahy mezi muži a ženami, a tím i celý chod tohoto světa. Je-li v mužích a ženách uložené a nezpracované prvotní trauma zrození-smrti, nedokáží stát plně ve své síle a nechají se snadno vtáhnout do manipulace či jiných negativních situací, kde si nedovolí prožívat svobodu a radost. Záznam násilného zrození a předčasného úmrtí dítěte/matky ovlivňuje také otázku hojnosti, neboť se jedná o základní vitální sílu, která je touto vzpomínkou zablokovaná ve spodních centrech a nedovolí jí volně proudit a zhmotňovat hojnost, která je ve zdravém stavu přirozeným Božským právem každé lidské bytosti.

OBZVLÁŠTĚ VĚDOMÉ ŽENY MOHOU V OBDOBÍ TÉTO OČISTNÉ VLNY, VYVOLANÉ SAMOTNOU GAIOU, POCIŤOVAT SILNÉ ZMĚNY VE SVÉM HORMONÁLNÍM SYSTÉMU, BOLESTIVOU MENSTRUACI, TLAK V PÁNEVNÍ OBLASTI A V BŘIŠE, FYZICKOU SLABOST A ROZBOUŘENÉ EMOCE, KTERÉ SE VYPLAVUJÍ Z JÁDRA TRAUMAT ŽENSKÉ LINIE.

Milé ženy: vězte, že až tímto procesem projdete, vyjdete z něj jako znovuzrozené, odlehčené a dobité novou vitální silou, která pozitivně ovlivní vaše vztahy a život jako takový. Vše, co se nyní odehrává, je řízeným procesem, který je plně pod kontrolou Božské síly Gaii.

Ona očišťuje vaše lůno a tím i sebe, neboť vy ženy jste prvotním odrazem jí samotné. Ve vašem lůně jsou záznamy veškerého Stvoření, všech koloběhů zrození a smrti a jedině skrze jejich vědomé odpuštění může tato léčivá síla prosáknout do vědomí mužů, narovnávat kolektivní mřížku planety a sjednotit vychýlené polarity do rovnováhy.

TATO VLNA SE CITELNĚ DOTÝKÁ I MNOHÝCH VĚDOMÝCH MUŽŮ, KTEŘÍ SAMI V MINULÝCH INKARNACÍCH PROŽILI ŽENSKÉ ŽIVOTY A TRAUMATA. TÝKÁ SE TO TAKÉ MUŽŮ, KTEŘÍ DOSUD NEVSTOUPILI DO MOMENTU SVÉHO PORODU V TOMTO ŽIVOTĚ A NEPŘIJALI TUTO ZKUŠENOST VĚDOMĚ. ODHALENÍ A PŘIJETÍ TOHOTO ZÁZNAMU MUŽŮM UMOŽNÍ VEJÍT DO SVÉ NEJHLUBŠÍ ZRANITELNOSTI, A STÁT SE OPRAVDOVÝMI MUŽI, VYZAŘUJÍCÍMI SVOU MUŽSKOU POLARITU V PLNÉ LE.

Muži, kteří jsou svým vědomím spojeni se svou Zdrojovou, bezpohlavní podstatou, a zároveň vyzařují svou mužskou sílu navenek, neboť v sobě plně přijali bolestné zkušenosti, kdy jako muži kdysi sami zneužili ženy, a kdy v ženských inkarnacích byli sami zneužiti jinými muži. Je-li vitální síla z důvodu prvotního traumatu v mužích zablokovaná, projevuje se dvěma extrémními protipóly: buď tím, že muž maskuje své zranění za agresivní chování a hru na ,,alfa samce", anebo svou nepřijatou agresi - která je ve své podstatě posvátným ohněm konání - schovává za svou ženskou intuici a citlivost, která je sice důležitou součástí vědomého muže, avšak neměla by zastínit vyzařování dominantní mužské polarity.

Tím nejzásadnějším prožitkem, který pomůže jednou provždy odplavit tyto záznamy, je dovolit si nahlédnout, z jakého místa ona bolest pramení. Když jsem sama procházela očistou v tématu předčasného úmrtí po porodu, začala ke mě promlouvat Gaia. Sdělila mi následující poselství, o které se s vámi chci podělit.

GAIA PROMLOUVÁ:

NA ZEMI EXISTUJÍ DVA DRUHY BOLESTI: JEDNA JE PŘIROZENÁ, DRUHÁ JE UMĚLE VYTVOŘENÁ. TA PRVNÍ SLOUŽÍ K RŮSTU DUŠE, K EXPANZI VĚDOMÍ A K POSUNU SKRZE PŘEKRAČOVÁNÍ SVÝCH VNITŘNÍCH OMEZENÍ. TA DRUHÁ JE NEPŘIROZENĚ KRUTÁ, BEZBOŽNĚ HRUBÁ A BEZCITNÁ, NEBOŤ NEVYCHÁZÍ Z PŮVODNÍHO PLÁNU STVOŘENÍ, ALE BYLA SEM IMPLANTOVÁNA ZVENČÍ SKRZE TECHNOKRATICKÉ BYTOSTI, JEŽ NEMAJÍ SCHOPNOST CÍTĚNÍ.

Mnoho zkušeností početí-zrození-smrti je uzamčeno v buněčné paměti pod trýznivým pocitem, že ,,se to nemělo stát", a na určité úrovni tomu tak skutečně je. Je velmi důležité otevřít se i této bolestné úrovni prožitku, přiznat si to, dovolit si to odžít, a teprve poté vnést do této zkušenosti vědomí Zdroje, které cítí, že vše je řízeno Božstvím i tehdy, když se situace od jeho původního řádu odchyluje.

Pravdou však je, že jsem byla původně stvořena jako planeta ztělesňující Ráj na Zemi. Nebylo v mém původním plánu přinášet vám utrpení. Ano, bolest, tu ano, ale ne utrpení. Co je to bolest? To je stav těžkosti, díky kterému poznáváte svou vnitřní sílu, vedoucí vás k lehkosti. Taková bolest, která motivuje a posouvá, podporuje růst duše. Taková bolest je přirozenou součástí lidské zkušenosti a nikterak nezabraňuje tomu, abyste žili váš život v lehkosti a radosti. Samozřejmě, každý ji zažívá individuálně. Pro někoho je intenzivní a pro někoho snesitelná, dle toho, jak zralá duše je, neboť bolest není danost, je to stav vědomí.

JE-LI ČLOVĚK DOSTATEČNĚ PROPOJENÝ S MÝM VĚDOMÍM, ZJISTÍ, ŽE BOLEST JE JEDNODUŠE KVALITOU GRAVITACE: ZEMSKÉ TÍŽE, JEŽ VÁS VTAHUJE DO MÍST, KTERÝM ODPORUJETE. TO JE TO, CO VE SKUTEČNOSTI BOLÍ.

JAKMILE ODPOR POLEVÍ, BOLEST SE PROMĚNÍ VE VNITŘNÍ OHEŇ, PROMĚŇUJÍCÍ STARÉ PROGRAMY UTRPENÍ V NOVOU ŽIVOTNÍ JISKRU. JAKMILE TOTO PROŽIJETE, ZJISTÍTE, ŽE BOLEST NENÍ NESPRAVEDLIVÝM PŘÍKOŘÍM, ALE PEČLIVĚ ZVOLENÝM PLÁNEM VAŠÍ DUŠE, PODPORUJÍCÍM VAŠI EXPANZI VĚDOMÍ A ROZKVĚT DUŠE.

To však platí, pokud jde o přirozenou bolest, posilující prožívání svého protipólu: lehkosti a radosti. Je však velmi důležité ijmout také bolest implantovanou. Je velmi těžké si ji připustit, avšak její přijetí přináší ohromnou úlevu a nové vnitřní nastavení, neboť ona je prvotní příčinou bloků a traumat, které mohou zůstat dlouho aktivní a nezpracované i přesto, že již byly zvědoměny.

Nese-li lidská duše na svých bedrech příliš mnoho traumat v energii implantované bolesti, uchýlí se k pozitivistické strategii mysli, která tvrdí, že ,,vše je v pořádku, i to nejhorší, co se může na Zemi stát, neboť vše je Láska a vše je řízeno Vyšším Plánem Stvoření". Jedná se o program strategie přežití, která člověku slouží do té doby, než je připraven postavit se skutečnosti bez iluzí čelem.

MILOVANÉ DĚTI Z HVĚZD A ZEMĚ, VE VAŠÍ DNA JSOU ULOŽENÉ VZPOMÍNKY NA GENETICKÉ MUTACE, KTERÉ POKŘIVILY ZEMSKOU MŘÍŽKU A OVLIVNILY VÁŠ PŘÍSTUP K EVOLUCI VĚDOMÍ. VŠTÍPILY VÁM, ŽE JEDINĚ SKRZE BOLEST SE LZE NA ZEMI UČIT A RŮST. POMÝLILY VÁŠ PŘÍSTUP K VÝZNAMU BOLESTI.

Je to velice vychytralý program, neboť využívá část pravdy: bolest je na Zemi skutečně potřebná, je přirozenou součástí vývoje duše v poznání věcí takových, jakých jsou. Vede lidskou bytost k prohlédnutí, že bolest ve své podstatě není bolestí, dostane-li se za emoční prožitek až do momentu, kdy tzv. bolest vzniká. To je velká cesta seberealizace a bezpodmínečné Lásky, kterou jste přišli prožít právě sem, aby se mřížka planety znovu navrátila do harmonie. Avšak bolest násilná, tak mocná, že vaši duši donutila zapomenout; utrpení tak nesnesitelné, že vás nutí utéci a zcela zkušenost vytěsnit, namísto vyrovnat se s danou zkušeností a posunout se dál; to už je součást implantátu a pokřivené mřížky Země, která nebyla v původním plánu Stvoření pro můj růst, ani pro ten váš.

Toto narušení v sobě nejsilněji cítí ženy, jakožto nositelky života. V jejich lůně je mnoho záznamů o dávné bolesti. Nejen té, z níž se poučily a vyrostly do své síly a krásy, ale i té, která je vychýlena z přirozenosti. Utrpení, které neunesly, protože nebylo v původním plánu jejich duše. Podvědomě to cítily a nevěděly, jak se s tím vyrovnat. Proto raději zapomněly a nabyly dojmu, že se jim nikdy nic takového nestalo. Ženy, které zarputile odmítají mít děti, odmítají své ženské pohlaví, sexualitu,.. To jsou ženy, které si v dávné minulosti zažily násilné ztráty a předčasná úmrtí jakožto matky.

Mezi zkušenosti této obrovské bolesti, která je příčinou totálního vytěsnění vzpomínky, patří např. úmrtí při porodu, předčasná smrt dětí či matky, násilné vyvraždění kmene,.. Netvrdím, že každá zkušenost tohoto typu není v plánu duše a neměla se stát. Upozorňuji na to, že i tato varianta převráceného plánu duše existuje a proto z ní vzniká jiný druh bolesti, než je ta, která vzniká po událostech.

ZATÍMCO BOLEST PŘIROZENÁ V ČLOVĚKU VYVOLÁVÁ SÍLU K PŘEKONÁNÍ VÝZEV A POSILUJE JEHO POKORU, VDĚČNOST A SCHOPNOST UDRŽET SE STABILNĚJI VE SVÉ VNITŘNÍ LEHKOSTI A RADOSTI, BOLEST UMĚLE VYTVOŘENÁ TUTO VITÁLNÍ SÍLU UZAVÍRÁ, JE NESNESITELNÁ A NUTÍ DUŠI UTÉCI A VYTĚSNIT VŠE, CO S TĚMITO PROŽITKY SOUVISÍ, TAKŽE VNITŘNÍ RŮST NENÍ MOŽNÝ.

CHCE TO VELKOU DÁVKU ODVAHY A UPŘÍMNOSTI, PŘIZNAT SI, ŽE NE VŠE, CO SE DĚJE, JE V PŮVODNÍM PLÁNU DUŠE. O TO VĚTŠÍ ODVAHU A SÍLU LÁSKY JE TŘEBA K TOMU JÍT JEŠTĚ DÁL, ZA TENTO PRVOTNÍ ŠOKUJÍCÍ PROŽITEK, A NEULPÍVAT NA DUÁLNÍM ROZDĚLOVÁNÍ, KTERÉ TVRDÍ, ŽE SVĚTLO-BŮH JE JEDINĚ DOBRÝ A TEMNOTA-NARUŠITELÉ VODNÍHO PLÁNU JSOU ZLÍ. JE ROZDÍL ZŘÍT VĚC TAKOVÉ, JAKÉ JSOU A STÁT PEVNĚ VE VĚDOMÍ, KTERÝM JSTE, A JE ROZDÍL ZAVRHOVAT A ROZDĚLOVAT SE NA DVĚ STRANY, KTERÉ BY SPOLU MĚLY BOJOVAT.

Ostatně, ve Vesmíru je to zařízeno tak, aby se vše navrátilo zpět do rovnováhy. I když dojde i k násilnému narušení zvenčí, nic a nikdo nemůže zastavit přirozené zákony Vesmíru a spojení duše se Zdrojem. Ta cesta možná bude jiná, může být o něco delší, nebo bolestivější. Avšak nic a nikdo vás nemůže zastavit od cesty, která směřuje k prožívání vašeho vnitřního Ráje na Zemi, jenž se projeví i hmotně ve vašem životě. Je to o rozpomenutí se na vaší bezmeznou sílu Lásky, kterou jste. Ta je tak silná, že jí nezastaví ani tzv. příkoří a utrpení, které nebylo původně v plánu. Naopak vás o to víc posílí, uvědomíte-li si, kým skutečně ve své podstatě jste.

Takže ano, je důležité si uvědomit, že vědomí Gaii i vaše utrpělo narušením rovnováhy umělými zásahy zvenčí. Je to důležité, neboť to je jedno z nejsilnějších zranění, které si kolektivně nesete, aniž byste o tom věděli. Uvolněním tohoto záznamu zcela přirozeně směřujete do stavu bezpodmínečné lásky, jakmile odpustíte a projdete potřebným procesem zaléčení.

Stejně tak důležité však je uvědomit si, že původní plán nemůže být NIČÍM narušen. Neupadnete-li do hry na srovnávání, do hry na boje mezi Světlem a Temnotou, nic vás nezastaví, vše vás jen podpoří a zahrne Láskou a podporou.

AŽ LŮNO KAŽDÉ ŽENY NA TÉTO PLANETĚ BUDE TAKTO BEZPODMÍNEČNĚ PŘIJÍMAT VŠE, CO SE V HISTORII LIDSTVA UDÁLO, VÁLKY VE SVĚTĚ PŘESTANOU EXISTOVAT. Z LÁSKY, KTERÁ UMÍ OBEJMOUT I TU NEJVĚTŠÍ TÍHU SVĚTA A NECHÁ JI V SOBĚ PŘERODIT, SE ZRODÍ ZÁZRAKY, JEŽ NELZE POPSAT SLOVY.

PROTO DĚKUJI VŠEM ŽENÁM I MUŽŮM, KTEŘÍ SI DOVOLÍ ODŽÍT SVÁ DÁVNÁ ZRANĚNÍ V POKOŘE A SLZÁCH MILOSTI. VŠE, CO SE DĚJE, JE JEDNODUŠE TAKOVÉ, JAKÉ JE MÁ TO ZDE SVÉ PRÁVOPLATNÉ STO. AŤ UŽ TO BYLO V PŮVODNÍM PLÁNU, ČI NE.

Iluze se rozpouští tím, že jste ochotní uzřít to, co se bojíte uzřít, co si nechcete připustit. Toto je jedna z vrstev, která osvobodí vaše srdce. Ze srdce děkuji všem, kteří si dovolují žít svou Lásku bez omezení a zarovnávají tak do souladu život jak svůj, tak celé planety. Děkuji.

S láskou a vděčností

Gaia & Margot Anthea Gabrielle

Ve Světle Vědomí s Antheou
www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico