Fukušima: Nepředstavitelná ekologická apokalypsa. Co před námi tají?

datum 8. 7. 2019

Od 11. března 2011 probíhá nejzávažnější ekologická krize, jakou jsme kdy zažili, ale bylo by marné hledat o ní zmínku v médiích hlavního proudu a žádný politický orgán světa se nezasazuje o její řešení.

Co všechno před námi tají?

Popírání a záměrná ignorance

Zdá se, že na extrémním popírání toho, co se událo ve Fukušimě, se podílí média, politici i celý svět.

Pohled na to, co o následcích této události psala mainstreamová média, ukazuje trend psaní o tomto příběhu jako o předmětu lidského zájmu, ne jako o bezprostřední hrozbě, kterou Fukušima ve skutečnosti je.

Dopady na přírodu jsou již viditelné, ale i přesto se v environmentálních frakcích médií vyskytuje silné popírání již vzniklých škod a také toho, co přijde, když krize vyvrcholí.

Každý den se do Tichého oceánu vylévá 300 tun radioaktivní vody. Pozorování dokazují, že tato katastrofa závažným způsobem postihuje mořský život a přírodu v Tichém oceánu a jeho okolí.

Úřady trvají na tom, že nejsou žádné důkazy o kontaminaci potravin (ryb, mořských živočichů) radionuklidy vzniklými ve Fukušimě. Tento názor však zpochybňují někteří nezávislí výzkumníci.

Zpráva organizace Fairewinds Energy Education tvrdí, že v oblastech kolem poškozené elektrárny je na vzestupu rakovina a že v nastávajících letech zemřou v důsledku toho miliony lidí.

„Druhá zpráva z Japonska dokazuje, že výskyt rakoviny štítné žlázy v prefektuře Fukušima je přibližně 230krát vyšší než obvykle… co z toho tedy plyne?

Rakovina, která se nyní objevuje v Japonsku, je pouze špičkou ledovce. Říkám to nerad, ale to nejhorší teprve přijde.“ [zdroj]

Je překvapující pozorovat, že žádné mezinárodní organizace nemluví o této krizi. V politice to není závažné téma. Pokud však pozorně posloucháte, to ticho je přímo ohlušující.

40letý plán

Všechny plány na zastavení radioaktivního zamořování Tichého oceánu a Japonských ostrovů zatím selhaly.

Nejpůsobivějším z nich je výstavba podzemní zdi ze zmrazené zeminy za 320 milionů dolarů k zastavení průsaku spodní vody do okolních oblastí.

30 metrů hluboká a více než jeden a půl kilometru dlouhá „nepropustná těsnící zeď“ selhává už nyní, když srážky z nedávných tajfunů způsobily částečné roztátí úseků „ledové zdi“.

Fukušima: Nepředstavitelná ekologická apokalypsa. Co před námi tají?

Obr. 1: Pracovníci kontrolují potrubí pro zeď ze zmrazené půdy v ohrazené jaderné elektrárně Fukušima 1.

Předchozí a probíhající snahy o úklid vyžadují skladovat radioaktivní vodu na místě v blízkosti elektrárny Fukušima Daiči. Jsou ale slabou náplastí, neboť radioaktivní voda se každý den akumuluje a neexistuje žádný dlouhodobý plán na její bezpečné odstranění.

…filtrovaná voda je stále plná tritia, radioaktivního izotopu vodíku (když se k prvku přidají dva neutrony, stává se nestabilní a má sklon emitovat elektrony).

Tritium se váže s kyslíkem stejně jako normální vodík a vytváří radioaktivní „tritiovou vodu“. Oddělovat tritiovou vodu od normální je nepraktické – nebo alespoň nesmírně obtížné a drahé.“ [zdroj]

Fukušima: Nepředstavitelná ekologická apokalypsa. Co před námi tají?

Obr. 2: Skladovací nádrže v jaderné elektrárně Fukušima Daiči.

Skutečnost je taková, že tato krize je neuchopitelná svým rozsahem a nesrovnatelná svojí úmrtností. Již nyní je jasné, že 40letý plán společnosti TEPCO na vyřazení elektrárny z provozu bude neúspěšný.

Závěrečné úvahy

O této krizi nikdo důležitý nemluví ani se jí nesnaží přisoudit celonárodní a mezinárodní prioritu.

Je to proto, že se s tím nedá nic dělat? Nebo proto, že diskuse má pod kontrolou energetický průmysl, který zakrývá pravdu?

Nebo je to tím, že politická agenda je v současnosti orientována na destabilizaci a tlak na šíření orwellovské Trvalé války a ekologické katastrofy podporují probíhající globální plán snižování počtu lidské populace?

Ať tak či onak, tavení paliva v reaktorech Fukušimy je blížící se apokalypsou, která zoufale vyžaduje naši pozornost.

Podrobnější informace naleznete shrnuté ve videu výše (v angličtině).

Zdroj: Waking Times, Zpracovala: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico