Málokterý přírodní úkaz je tak fascinující a málo prozkoumán jako lidská mysl. Je ještě tolik toho, co o našem podvědomí nevíme.

A právě v našem podvědomí se nacházejí samotné základy naší osobnosti a individuality.

Následující krátký Freudův test osobnosti nám umožňuje na chvíli se do sebe pohroužit, čímž se můžeme o sobě dozvědět něco nového, nebo si jen potvrdit to, co jsme o sobě již věděli.

Jak podvědomí ovlivňuje naše jednání

Je nepopiratelné, že naše podvědomí je naším služebníkem, který pro nás pracuje ve dne v noci. Díky němu jsou schémata a vzorce našeho chování konzistentní.

To znamená, že naše chování a činy jsou ve shodě s našimi emocionálními myšlenkami, nadějí či našimi nejniternějšími touhami.

Pokaždé, když se v životě pokoušíme o něco nového, neznámého či neobvyklého, naše podvědomá mysl zareaguje, a to se u nás projeví jako emocionální a fyzické nepohodlí.

I když cítíme, že podvědomá mysl nás táhne zpět do naší komfortní zóny, pravdou je, že nové zkušenosti umožňují naší mysli růst, což pak přispívá k rozšiřování i naší komfortní zóny.

Naše podvědomí bývá zdrojem našich největších problémů. Tyto problémy se snažíme odstranit či napravit, ale vůbec se nám to nedaří.

Mezi tyto problémy patří všechny traumatizující zážitky a emoce, které si nechceme připustit a dusíme je ve svém nitru už delší dobu.

Traumatizující zážitky a emoce se takto do našeho podvědomí nadále doslova vrývají. Pokud se však nepokusíme upřímně podívat do vlastního nitra a našim potlačovaným problémům se budeme dále vyhýbat, může se stát, že tyto problémy se nám pořádně nabalí.

Pokud tedy chcete získat lepší přístup ke své podvědomé mysli, máme pro vás zajímavý test!

Jedná se o krátký Freudův test, který nám umožňuje ponořit se do těch největších hlubin našeho podvědomí! Vše, co budeme potřebovat, je jen pero a papír.

Zapište si všechny vaše odpovědi na každou otázku v testu. Využívejte i svou představivost a nebojte se prozkoumat neprobádaná zákoutí vaší podvědomé mysli!

Jste připraveni? Tak pojďme na to!

Freudův test osobnosti

Freudův test osobnosti: Co se skrývá v hlubinách naší podvědomé mysli?

1. Představte si, že se díváte na oceán. Jaké jsou vaše pocity?

2. Představte si, že se procházíte po lese a díváte se na zem. Co všechno vidíte? Nyní si zapište všechno, co cítíte.

3. Představte si, že nad sebou vidíte létat racky. Jaký máte z toho pocit?

4. Díváte se na cválající koně. Jakou emoci to u vás vyvolává?

5. Představte si, že kráčíte po poušti. Jak kráčíte, pomalu se blížíte k obrovské, neproniknutelné zdi. Je tak dlouhá, že nevidíte její konec ani na jedné straně. Ale ve zdi je malý otvor, přes který vidět oázu na druhé straně. Co byste udělali?

6. Bloudíte po poušti, když najednou objevíte džbán plný vody. Co uděláte?

7. V lese vás zastihla noc a vy jste se ztratili. Najednou však v lese najdete dům, ve kterém se svítí. Zkuste si představit, co byste udělali.

8. Stojíte uprostřed husté mlhy a nic nevidíte. Co byste udělali nejdříve?

O čem vypovídají vaše odpovědi na uvedené otázky?

1. Toto je váš postoj k životu, vašim emocím a vašim touhám.

2. Toto jsou pocity, které máte k vaší rodině.

3. Váš postoj k ženám.

4. Váš postoj k mužům.

5. Tímto způsobem přistupujete k řešení problémů.

6. Tímto způsobem si vybíráte vašeho sexuálního partnera.

7. Odpověď prozrazuje, jak jste připraveni na manželství a založení rodiny.

8. Váš postoj k smrti.

Zpracovala: Mocvědomí.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě