EVROPSKÝ PARLAMENT NAPROSTO SELHAL V OCHRANĚ ZVÍŘAT BĚHEM PŘEPRAVY, OBČANÉ SE NYNÍ OBRACEJÍ NA KOMISI

datum 31. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Evropský parlament zradil evropské občany, když při svém hlasování o doporučeních k přepravě zvířat ignoroval dlouholeté výzvy veřejnosti k zákazu vývozu živých zvířat z EU a k zákazu přepravy zranitelných zvířat v rámci Evropské unie. 

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvedla: „Odhlasovaná doporučení jen velmi málo přispívají k lepší ochraně zvířat před utrpením, které musí každoročně snášet miliony hospodářských zvířat při přepravě v rámci EU nebo při vývozu do třetích zemí. Vzhledem k tomu, že Evropská komise v současné době připravuje revizi všech právních předpisů EU týkajících se životní pohody zvířat, je obrovská škoda, že Evropský parlament propásl výjimečnou příležitost uplatnit svůj vliv ve prospěch lepších podmínek přepravy zvířat, po kterých již dlouho volá veřejnost v celé Evropě. Europoslanci, kteří hlasovali proti pokroku v této oblasti, nesou zodpovědnost za to, že se nechali ovládnout zájmy úzké skupiny, která na tomto krutém obchodu profituje, místo aby naslouchali přáním občanů, jež mají zastupovat a kteří chtějí pro zvířata skutečné zlepšení." 

Hospodářská zvířata trpí během přepravy, neboť jsou během dlouhých a vyčerpávajících cest často těsně namačkaná na sebe, a to i v počasí, které může být extrémně horké. V kamionech panují vysoké teploty, chybí čerstvý vzduch a zvířata musí po celou dobu cesty stát ve své moči a výkalech. Nedostatek krmiva a nevhodná napájecí zařízení nebo ztížený přístup k nim mohou způsobit, že zvířata jsou vyčerpaná hladem a žízní. V takových podmínkách není neobvyklé, že některá zvířata během přepravy uhynou a při nejhorších katastrofách jich umírají tisíce. V roce 2019 se utopilo více než 14 000 ovcí určených na vývoz, když se nákladní loď, která je převážela, převrátila v rumunském černomořském přístavu Midia. 

Dnešní hlasování znamená, že Parlament nedokázal ochránit welfare neodstavených a březích zvířat. Neodstavená mláďata, jako jsou telata, trpí hladem, žízní a tepelným stresem, který má silný dopad na jejich zranitelný imunitní systém. Žádná zvláštní péče nebude věnována ani březím samicím, které někdy musí rodit v hrozných podmínkách přímo v kamionu nebo na palubě lodí. 

„EU má vážné problémy při prosazování svých norem v oblasti welfare zvířat v rámci vlastních hranic a ve třetích zemích nemá vůbec žádnou pravomoc," komentovala hlasování Olga Kikou, ředitelka CIWF EU. „Skutečnost je taková, že většina třetích zemí, do kterých EU vyváží živá zvířata, má jen velmi málo standardů pro welfare hospodářských zvířat, pokud vůbec nějaké, a žádný z nich se ani zdaleka nevyrovná standardům EU. Neprosazení zákazu vývozu jednoduše umožní, aby násilí páchané na zvířatech mimo EU pokračovalo v nezmenšené míře." 

Každý rok se z EU do třetích zemí vyvezou více než tři miliony živých zvířat. Cesty po silnici nebo po moři jsou obzvláště dlouhé a stresující do zemí, jako je Turecko, Libanon, Libye a Alžírsko, které jsou považovány za vysoce rizikové z hlediska ochrany zvířat a kam putují každoročně i zvířata z České republiky. Stále znovu a znovu jsou hlášeny případy nesmírného týrání ve třetích zemích, ale pro EU je nemožné prosazovat své právní předpisy na ochranu zvířat za svými hranicemi. 

CIWF naléhavě žádá Evropskou komisi, aby při předložení návrhu revize právních předpisů EU o přepravě zvířat v příštím roce zahrnula následující ustanovení: 

  • zákaz vývozu živých zvířat do třetích zemí všemi způsoby přepravy a náhrada tohoto vývozu obchodem s masem, jatečními trupy a genetickým materiálem
  • přijetí opatření k omezení přepravy živých zvířat v rámci EU:

- zákaz přepravy neodstavených mláďat- zákaz přepravy březích zvířat, pokud již uplynulo více než 40 % očekávané doby březosti- námořní přepravu provádět pouze za velmi přísných pravidel, vždy za přítomnosti veterinárního lékaře na palubě a s proveditelnými pohotovostními plány pro mimořádné situace- teplotní rozmezí, v němž lze přepravu uskutečnit, stanovit specificky pro jednotlivé druhy a kategorie (např. kojící/nekojící, na konci produkčního cyklu atd.)- zavést absolutní časové limity přepravy v maximální délce 8 hodin pro dospělý skot, ovce a prasata a 4 hodiny pro králíky a drůbež.~konec~

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko:[email protected], mobil: 778 000 288

Poznámky pro redakce: 

 

  1. Evropský parlament zřídil v roce 2019 po sérii dopravních neštěstí zvláštní výbor k přepravě zvířat (ANIT).
  2. Evropská komise přezkoumává právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat, včetně přepravy, s cílem předložit návrhy ve 4. čtvrtletí 2023. Doporučení Parlamentu vezme Komise v úvahu při přípravných pracích. Komise uvedla, že její návrhy zakážou klecové chovy, jak požadovala evropská občanská iniciativa Konec doby klecové.

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Zdroj: Tisková zpráva (21.01.2022)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě