EVROPSKÉ LEGISLATIVĚ O PŘÍRODĚ HROZÍ OSLABENÍ. ZABRÁNIT MU CHCE NOVÁ INICIATIVA

datum 23. 6. 2015
Tento týden odstartovala celoevropská iniciativa nevládních organizací s názvem Klenoty přírody v ohrožení. Ochránci přírody tak reagují na plánované změny v evropské legislativě na ochranu přírody. Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích totiž spadají do programu revize evropské legislativy Evropskou komisí (REFIT).

Nevládní organizace se obávají, že směrnice chránící nejcennější evropskou přírodu a řadu ohrožených druhů pod tlakem firem a jejich komerčních zájmů oslabí. V současné době je díky evropským směrnicím o ptácích a přírodních stanovištích chráněna přibližně pětina krajiny Evropské unie a 4 % přilehlých moří.

Proces revize směrnic o ptácích a o stanovištích začal podle nevládních organizací v lednu 2015 a potrvá déle než rok. Právě v těchto měsících Evropská komise spustila veřejné konzultace, aby zjistila, jak jsou ochrana přírody a příslušné směrnice pro občany Evropské unie významné.

Nevládní organizace připravily nový webwww.naturealert.eu, prostřednictvím kterého může každý vyjádřit podporu fungující legislativě. Lidem má podle jeho tvůrců pomoci při odpovídání na veřejně položené otázky Evropskou komisí, nakolik si obyvatelé Evropské unie cení ochrany přírody a ohrožených druhů.

Firmy, které chtějí podnikat na úkor přírody, tlačí podle nevládních organizací na vedení Evropské komise, aby ochranu životního prostředí oslabila. Evropské předpisy považují ochránci přírody přitom za jedny z nejlepších zákonů na ochranu přírody na světě. Současná evropská legislativa na ochranu přírody podle nich zajistila přežití celé řady druhů flóry i fauny a umožnila například návrat lososů do českých toků. Pomocí evropské legislativy se daří chránit i horská útočiště tetřeva, tetřívka, rysa nebo vlka.

„Evropská ochranářská legislativa funguje jako celek. Opakovaně se prokazuje, že například v ptačích oblastech soustavy Natura 2000 se daří lépe všem ptákům. V případě českých ptáků můžeme vidět příznivé dopady ochrany například na návratu nejvzácnějších dravců, orla mořského nebo sokola, jejichž počty se dlouhodobě zvyšují. Ohroženými se pomalu stávají dříve běžné druhy jako chocholouš, které speciální evropské ochraně nepodléhají,“ dodává ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Do iniciativy se zapojilo přes sto organizací ze všech zemích EU a Bosny a Hercegoviny. V Česku na iniciativě spolupracují Zelený kruh, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Český svaz ochránců přírody, Beleco a Arnika. V Evropě se na iniciativě podílejí například sdružení organizací Friends of the Earth Europe (jehož českým zástupcem je právě Hnutí DUHA), BirdLife International (jehož českým zástupcem je právě Česká společnost ornitologická), Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Zdroj a více: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropske-legislative-o-prirode-hrozi-oslabeni-zabranit-mu-chce-nova-iniciativa

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico