Hnutí za Přímou Demokracii se připojilo k celoevropské petici Evropané proti válce a vyzývá všechny mírumilovné občany, aby podpořili její požadavky. Dají tím najevo vrcholným politikům Evropské unie, že se nehodlají podílet na rozdmýchávání válečné hysterie.

„Svět se ještě nezměnil. Světové mocnosti stále usilují o posilování vlivu v různých částech světa a neštítí se k tomu používat rozdmýchávání válečných konfliktů. Na Ukrajině tomu není jinak. USA a Rusko tam soupeří o svůj vliv a je velice alarmující, že se do toho Evropská unie nechala zatáhnout. Evropští občané se tomu musí rázně postavit, jinak hrozí nebezpečí velkého konfliktu.

Je třeba odmítnout dosavadní postupy všech sil, jak z jedné tak z druhé strany, které znemožňují urovnání konfliktu na Ukrajině mírovou cestou. Jsme Evropané a musíme dát jasný vzkaz politikům EU a v NATO, že nesouhlasíme s jejich tzv.“ obranou demokracie“ na Ukrajině pomocí vojenské podpory ukrajinské polofašistické vládě nebo zaváděním sankcí proti Rusku.“, uvádí mluvčí Hnutí za Přímou Demokracii Ladislav Štítkovec

HzPD podporuje požadavky petice Evropané proti válce http://www.againstwar.eu/, která má za cíl aktivizovat Evropany k silnému protestu proti dosavadnímu přístupu politických špiček EU k řešení krize na Ukrajině. Petice je adresována předsedovi Evropského parlamentu.

Člen petičního výboru Milan Daniel upozornil na zprávu Amnesty International, z níž vyplývá, že se obě strany ukrajinského konfliktu dopouštějí válečných zločinů. Podle něj jedny válečné zločince podporuje Rusko, druhé Evropská unie a roli Ruska v probíhající občanské válce můžeme ovlivnit jen nepřímo, nejlépe prostřednictvím diplomatických jednání. Jsme však občany Evropské unie, Evropané a můžeme na Evropskou komisi vytvořit tlak, který odmítne jakoukoli vojenskou podporu nelegitimní vládě země, jež zabíjí vlastní občany. Petice požaduje vyšetření a potrestání všech válečných zločinů a jakékoli sankce považuje za kontraproduktivní.

„Je alarmující, že se vůbec nezabýváme situací lidí postižených humanitární katastrofou. Je nám jedno, kdo z Ukrajiny prchá – neprchá totiž správným západním směrem – a vůbec u toho nevykřikuje, jaký je Putin neřád a zločinec. Je nám jedno, kolik lidí je bez vody – kolik jich potřebuje materiální pomoc – o pomoci psychologické ani nemluvě“, dodává k tomu jeden z tvůrců textu petice, člen HzPD, Marek Řezanka.

Hnutí za Přímou Demokracii odmítá sankce EU a USA proti Rusku a jejich současné rozšiřování na základě neprůkazných důvodů, které samozřejmě vyvolávají protisankce z ruské strany. Tento způsob řešení konfliktu nesměřuje k jeho urovnání, ale naopak k eskalaci.

Hnutí zároveň vyzývá vládu ČR, aby se zasadila o mírová jednání na všech úrovních k vyřešení krize na Ukrajině a aby nepodléhala válečné hysterii navyšováním výdajů na zbrojení a podporou rozšiřování vojenských základen na východě.

„Za každou válkou jsou nějaké zájmy. Nejsou to ale zájmy prostých lidí. Ti si válku nepřejí a doplácejí na rozhodnutí politiků. Občané na Ukrajině mají právo se rozhodnout ve svobodných volbách a v referendech, jakým směrem se bude ubírat jejich budoucnost. Zinscenovaný Majdan jim v tom zabránil a rozpoutal občanskou válku. Je proto třeba, abychom jim pomohli tuto cestu dokončit. Jednou z mála možností je podpora petice Evropané proti válce“, dodává závěrem mluvčí HzPD Ladislav Štítkovec

Za Hnutí za Přímou Demokracii

Ladislav Štítkovec, mluvčí

 

PETICE

Evropané proti válce

European Parliament            
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

Na východ od nás probíhá již půl roku válka mezi ukrajinskými nacionalisty a na druhé straně ruskojazyčnými Ukrajinci a Rusy. Jejím dosavadním výsledkem jsou tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, téměř milion uprchlíků, zničená města a vesnice, těžce poškozená infrastruktura, školy a zdravotnická zařízení. Válka rozsévá nenávist, země se dostává do katastrofálních sociálních a ekonomických problémů.

Evropskou unii tvoříme my, Evropané. Stejně jako občané jiných států jsme vstupovali do EU s nadějí, že budeme společně usilovat o naplnění ideálů humanismu a mírové spolupráce. Že budeme budovat sociální stát. Blahobyt. Místo toho jsme dnes zrazováni našimi politickými představiteli, kteří podporují válečné běsnění a asociální politiku na straně ukrajinské vlády s pochybnou legalitou. Zatímco na východě Ukrajiny vrcholí humanitární krize, uprchlické tábory v Rusku praskají ve švech, Evropa nechce nést za důsledky své politiky odpovědnost.

Žalujeme proto Evropskou radu, která je vrcholným politickým orgánem EU, z toho, že se pokouší nás, Evropany, degradovat na manipulovatelnou, lhostejnou a sobeckou masu. My však nechceme válku! Nedáme se otrávit jedem válečné propagandy! Rusové nejsou naši nepřátelé, ale Evropané toužící stejně jako my po životě v míru. Budoucnost naší Evropy musí být postavena na vzájemném respektu, míru a spolupráci.

Žádáme okamžité zastavení jakékoli podpory vládě Ukrajiny ve věci probíhající občanské války, zastavení bojových akcí a jednání o sporných otázkách pod záštitou EU.

Žádáme ustavení evropské komise pro vyšetření válečných zločinů na Ukrajině a s výjimkou kontrolované humanitární pomoci zastavení jakékoli materiální podpory EU všem válčícím stranám.

Žádáme o zrušení všech sankčních opatření vůči Rusku, protože jsou neopodstatněná a vedou jen k vyvolávání nepřátelství mezi národy Evropy.

Na důkaz své vůle připojujeme své podpisy.

Členové petičního výboru:
Milan Daniel (Česko), Naděžda Bonaventurová (Česko), Lenka Procházková (Česko), Milan Neubert (Česko), Marek Řezanka (Česko), Eva Novotná (Česko)

 Komentáře: Pro komentáře k předmětu petice můžete využít facebookové stránky Evropané proti válce, kterou otevřete kliknutím na ikonu “f” vpravo dole na této stránce.

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných podpisů vyjadřujících podporu této petici.  Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechny údaje o podpoře budou zničeny do dvanácti měsíců po dni ukončené sběru podpisů vyjadřujících podporu.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png