Eucharistické tělo - tělo Krista

datum 24. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nacházíme se v přelomovém období. Staré paradigma se definitivně láme a ukotvuje se nové a postupně sílí. Mnho z nás to vnímá velmi intenzivně a někteří si vybrali jinou cestu. Vše je v pořádku. Základem kristovských energií je soucit, pochopení a respekt. Jen skrze lásku je transformace možná a úplná. 

Doba čtení 9 min.

Cesty k sobě


Po fázi Slunovratu jsme se přestěhovali do další časové osy - nové kvality Vzestupu a mnozí z nás cítí, že se tělo přesunulo do pole sjednocení s dalšími úrovněmi vnitřního Krista. Mnoho lidí si vybralo jinou cestu, je to jejich svobodná volba.

Jsme v klíčovém posunu, přelomovém období na konci temného cyklu a začátku nového. Jsme v nejhorších časech a zároveň v nejlepších časech, vyberete-li si Světlo celým svým Srdcem. V těchto bouřlivých časech musí být naší prioritou a disciplínou sloužit našemu vlastnímu Světlu, vnitřnímu Kristu nad egem. To je svrchovaná cesta, Božské právo na potvrzení našeho Světla a tak jsem nyní zaměřena mnohem více na svůj osobní život, který ovlivňuje planetární Vzestup. Nakonec je léto, jedno z nejkrásnějších období a je tak krátké.

Planetární posun umožňuje další zarovnání s Kosmickým kalendářem a to umožňuje, že se buňky a DNA mění na Vědomí Mistra Krista. Tyto starověké pokrevní linie zde musí být opět uznány, aby mohly opět žít na Zemi jako vzkříšený Kristus a Sofie v těle.

Genetická rovnost tohoto posvátného manželství musí být ztělesněna v jednom těle jako skutečné živé a věčné tělo Krista. Vnitřní muž a žena, kteří uvnitř spojí a vyvinou duchovní Jednotu v rámci posvátného hierogamického spojení založeného zcela na bezpodmínečné Lásce. To jsou jediní a praví Boží synové a dcery.

Všichni muži a ženy na Zemi jsou si rovni v tomto Božím spojení a rovni ve svém potenciálu vyvinout se v suverénní Kristosofianskou bytost. To vyžaduje mimo jiné úplné zboření náboženského a sociálního dogma. Zároveň to vyžaduje návrat k alchymistické vědě o elementech (voda, kov, země, vzduch) na Zemi, protože právě z nich je tvořen mužský princip a ženský princip, které je třeba alchymicky spojit. Vzestup je alchymie.

Během této neuvěřitelné doby posunu dimenzí a časových os se otevírá více jasnosti, což nám pomáhá pohnout se vpřed a zažívat energetiku Kristova těla, androgynní eucharistické tělo. Planeta se přizpůsobuje velkému Kosmickému kalendáři, který nás za prvé spojuje s pravým Božským Zdrojem a za druhé obsahuje záznamy o původu Řádu Krista a Sofie a těchto pokrevních linií přítomných opět zde na Zemi, což dříve nebylo možné, protože dvouvlnová frekvence to neumožňovala. Vzhledem k tomu, že lidská rodina je neustále odkláněna od pravdy, ovlivňována negativními silami, návrat Světla Krista není lehký.

Protože Reptiliánská historie napáchala tolik událostí vedoucích k obětování krve, falešný příběh o Kristu Spasiteli, příběh o Ukřižování znemožnil Vzestup a tak jsme tu, abychom odhalovali skrývanou pravdu o významu Vědomí a těla Krista, protože mnoho lidí má velmi mylné pojetí o tom, co je to Vzestup.

Skupina Krista se vrátila na Zemi, aby přinesla a obnovila zákon Jednoho, který je součástí gnostického učení a zakotvila toto učení skrze svůj vlastní život, osobní misi a osobní smlouvu, toto Vědomí ukotvit do fyzické hmoty skrze naše těla, a tak obnovit princip Kosmického Krista. Mnoho lidí se drží mýtu, že dosažení Krista je fantazie o Mesiáši, Bohu, titul pouze pro Vyvolené. Není to pravda.

Vnitřní osobní Kristus je neodmyslitelně k dispozici uvnitř každé lidské bytosti, muže, ženy nebo dítěte, který se rozhodne žít oddanou kultivaci ctností založených na srdci, je oddaný sloužit Bohu s úctou celý život a pracuje v souladu s Duchem Krista. V Duchu našeho vnitřního Boha a pravého křesťanství nesmí existovat žádný úmysl ublížit.

Jak je dosaženo Vzestupu ve fyzickém těle? Pravá lidská bytost zcela vědomě opustí podobu, kterou obývá bez traumatické smrti a vytvoří novou živou podobu, která se projeví v jiném času a prostoru. Toto je zkušenost několika z nás a konečná funkce smyslu Vzestupu. Není potřeba ani fyzické smrti ani zabíjení fyzického těla, aby se projevil Duch v těle.

Existuje pouze smrt ega a smrt temného Vědomí. Protože negativní mimozemská agenda zajistila genetické poškozování, snížila se schopnost absorbovat Světlo do fyzického těla, lidské tělo se rychle opotřebovalo a lidská rodina zažívala a znala jen fyzickou smrt.

Když člověk aktivuje vnitřního Krista, neexistuje žádná smrt, vědomý odchod z této dimenze je odebrán. Tomu se říká Transfigurace a je to původní design Božství uvnitř každého a Světlo vnitřního Krista každé lidské bytosti. Z vlastní zkušenosti je tato transfigurace řízena tělem, Duchem a duší, pokud je to součástí aktuální smlouvy, nicméně to samozřejmě zahrnuje vědomý vývoj, posun a výběr životního stylu a kultivaci ctností, jak jsem se zmínila výše. Život v souladu s přírodními zákony a zdravím. Není to lehké v této zatoxinované době, ale možné to je. Každý z nás má svobodnou vůli, co chce se svým tělem dělat, co do těla vkládat, jestli chce bydlet uprostřed znečištěného města, uvědomovat si a pozorovat ovlivňování Temnou stranou a emocionální propady, které ovlivňují chování.

Konzumace masa čili těla Ježíše Krista a pití jeho krve neaktivuje vnitřního Krista, protože představuje násilnou smrt ukřižování Krista v lidstvu. Když vidíme Ježíše na kříži, měli bychom si uvědomit, že skrze něj je reprezentováno celé lidstvo. To znamená, že celé lidstvo bude postupně převedeno k vegetariánství a k organické stravě bez chemie.

Eucharistické tělo podle Wikipedie: Eucharistie zvaná také svaté přijímání, svátost oltáře, večeře Páně a další názvy, které křesťané slaví v souladu s pokyny podle Nového zákona. Ježíš při Poslední večeři dál svým učedníkům chléb a řekl: "Tohle je moje tělo", a víno a řekl: "Tohle je moje krev".

Toto je rituál, který popisuje vztah lidské bytosti k tělu Krista a jeho spojení s Bohem, který je oživen v krvi Kristově. Eucharistie je skutečným živým duchovním tělem. Je to Inteligence Krista. Skupina z linie Krista (tisíce lidí)  zde podporuje, aby se toto Vědomí opět projevilo na planetě a tělo Krista je schopné se projevit skrze dům (tělo), který vystavěl Bůh prostřednictvím živého Světla v DNA. Toto tělo je zastoupeno na dvou úrovních - funkcí fyzického těla a Světelného těla, krvi a kostech. Krev musí oživit tělo, musí obíhat v těle jako živá síla, energie a uzdravovat kosterní sktrukturu a srdce. Uzdravovat emocionální tělo. Tím je aktivováno Vědomí Krista.

Protože Hvězdné bytosti zde vyvíjejí prototyp tohoto Kristova těla, Vzestupný prototyp těla, musíme měnit a obnovit kostní matrici, kostní dřeň, červené krvinky a uzdravit všechny bloky v těle a auře. Krev musí mít strukturu ŽIVOTA, který nese, proto si vybíráme pro sebe organický život co nejbližší přírodě.

Veškeré odstraňování ukřižování se projeví v těle jako nemoc související s různými symptomy, které osobně uzdravuji v mém těle od roku 2015 dodnes. Krev, krevní oběh, srdce, játra, kosti, kostra, ledviny a slezina vyžadují hodně péče. Také mnoho malých dětí čistí tento archetyp ukřižování a mnohem lépe než dospělí. Meditace, cvičení, bio strava, bylinná léčba, příroda, životní prostředí, pramenitá voda.... atd. Důležitá je detoxikace krve.

Přetížená játra se mohou projevit nemocemi jako je onemocnění krve, leukémie, zažívací potíže, kožní vyrážky, špatný zrak, únava, střevní potíže, můžete mít potřebu hodně spát. Velký důraz je kladen na mikrobiom a čistá střeva. Čistíme také nemoci a smlouvy předků v rodině, aby byl duchovní dům Krista postaven podle posvátné geometrie, Posvátné Trojice, kde je živeno dítě Kristus.

Usilujeme o to, abychom se co nejvíce podobali Kristu, protože to je obraz Boha projevený fyzicky. Volba je vždy na každém z nás bez souzení, nicméně důsledek se projeví jako energetická nerovnováha vytvořená ignorováním přírodních zákonů. Pokud takto usměrňujete své Vědomí, je to vaše zodpovědnost na úrovni těchto zákonů. V každém dalším posunu planety jsou tyto zákony zesíleny.

Máte ochranu Božích přírodních zákonů v případě, že osvobozujete svou mysl od strachu, pak budete zažívat tuto ochranu jako vnitřní mír bez ohledu na jakýkoli vnější zdroj. Proto se vždy soustředíme na čisté srdce, bez ohledu na vnější manipulace kolem nás.

Na Zemi je mnoho lidí ovlivňováno negativními silami, kterým nerozumí, což posiluje život negativních návyků, nízké sebeúcty a parazitického chování. Když se lidé cítí v nebezpečí, ve strachu a nejistí sami o sobě, snadno se uchýlí k ovládání, manipulaci a vysávání energie, což se běžně označuje jako psychický upír nebo emoční upír, proto se vyhýbám místům a nemocným lidem, kteří nemají životní energii. Z tohoto důvodu musíme být schopni jasně identifikovat různé typy osobností, které psychicky vysávají. Když se podíváme na jejich těla, můžeme vidět zanešenou krev, orgány a parazity v těle i střevech. Snaží se získat pozornost jako způsob vysávání životní síly. Abychom si to uvědomili, musíme k tomu dojít skrze vlastní zkušenost.

Musíme se zbavovat veškerých vlivů energetického vysávání. Zde je kladen důraz na odstraňování všech parazitů, lidí, kteří nejsou schopni generovat svoji vlastní životní energii a odstraňovat parazity v těle. Zbavujeme se fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních parazitů, protože ochrana našeho zdraví a životní síly je oceňována duchovním ztělesněním a schopností sebe-zdroje. Tak se stáváme zodpovědnými spolu-tvůrci s Bohem.

Děkuji vám, kteří jdete touto cestou prosazování míru a Lásky, uzdravování svého těla i života, cestou ztělesnění Krista. Nechť je projevována Božská Milost a věčné Světlo Rodiny Krista.

S milujícím srdcem

Lenka Gloriah Magenta

Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě