S T A Ň    S E    S T O U    O P I C Í

Desítky let vědci pozorovali japonskou opici Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952, Imo, osmnáctiměsíční opice ženského pohlaví, která žila na japonském ostrově Koshima, objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí jistý druh brambor,
ale nemají rády hlínu, která je vždy pokrývá). Ima naučila mýt brambory svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily této dovednosti a předaly ji svým matkám. Naučili to také některé jiné dospělé jedince, ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice
se dál trápily se svými špinavými brambory.
A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim roku 1958 jenom malá skupinka opic myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo,
dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal “zázrak”! Do večera každá opice stáda myla brambory
před jídlem! Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu.
Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí. Fenomén sté opice říká: Když pracuje určité množství lidí v
nějakém směru, týká se to po nějaký čas jen jich samotných. Existuje však bod, ve kterém stačí, když se přidá jedna jediná osoba a
změní se hierarchie hodnot všech. Tvá zkušenost, tvé vědomosti, mohou přispět k záchraně Země.  TY  MŮŽEŠ  BÝT  STOU  OPICÍ !!

 

Vegetariánství a veganství jako přechod k novému paradigmatu

Přechod od konzumování kusů těl zavražděných zvířat, ke stravě etičtější – tedy vegetariánské,  či veganské, chápeme jako typickou ukázku právě a průběžně se dějícího přechodu celého lidstva od starého – kořistnického paradigmatu, k novému – duchovnímu paradigmatu. Pojďme si ve velmi stručné a obecné podobě shrnout esenci paradigmatu odcházejícího a esenci paradigmatu přicházejícího:

 

STARÉ PARADIGMA: NOVÉ PARADIGMA:
– Vesmír je nahodilý, hodnoty určuje konkurenční boj. – Vesmír je celistvostí řádu, hodnoty určuje hluboká inteligence.
– Země, příroda, jsou životním prostředím člověka. – Pozemský život je živým organismem, člověk je pouhou jednou součástí, orgánem celistvosti.
– Vše zde existuje proto, aby to člověk mohl ovládnout a využít pro svůj blahobyt. – Člověk může uplatňovat své -zkultivované- potřeby pouze takovým způsobem, který podstatně neohrozí ani neomezí existenci všech ostatních jsoucností.
– Všechny ostatní živé bytosti a přírodní struktury jsou člověku podřízeny, nemají tudíž tutéž životní hodnotu, životní kvalitu, a tudíž ani žádná osobní práva, jakkoli srovnatelná s právy lidskými. – Všechny ostatní jsoucnosti mají své vlastní životní hodnoty, avšak stejné právo na život, na existenci, a na naplnění svých přirozených možností, jako člověk.
– Smyslem lidské existence je uspokojení vlastních, relativních tužeb. – Smyslem lidské existence je uplatňovat duchovní vizi spolupracující celistvosti, vzhledem k úkornosti lidských potřeb minimalizací osobní ziskuchtivosti, s jejími dopady na úplnou provázanost života na Zemi.

 

Vegetariánství a veganství jako jeden z kroků na cestě

Vegetariánství a veganství zde tedy chápeme jako “jeden z kroků” na cestě k hodnotově hlubšímu prožívání existence. Je to krok nezbytný, avšak rozhodně ne jediný. Nabízíme pohled na vegetariánství a veganství  jako na “dveře do nového prostoru” – dveře k objevování ještě daleko jemnějších souvislostí života, k uvědomování si Toho, Co člověka přesahuje. Myslíme si také, že z vegetariánství či z veganství by se nemělo dělat žádné “nové náboženství” – praktikování vegetariánství nebo veganství není ctnostíale mělo by pro nás všechny být spíše běžnou samozřejmostí.

 

A ještě jedna prosba na závěr: Velmi prosíme všechny z vás, kteří si myslíte, že tyto stránky mohou pomoci dobré věci – dejte o webu eticke-vegetarianstvi vědět co největšímu množství lidí, například odkazem na vašem webu, nebo přes facebook a podobně.

DĚKUJEME!

 

Srdečně  zdraví  redakce.   (-ze-)

Kam dál: http://www.eticke-vegetarianstvi.cz/

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě