Etická výchova

datum 23. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Všechny bytosti potřebují naši podporu, i ty zvířecí. Jak můžeme děti vést k větší empatii a životu v přírodních rytmech? V článku najdete pár hezkých námětů.
Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Vážení přátelé,
posíláme pár námětů, jak strávit s dětmi tmavé zimní večery. Lze je využít pro rozvíjení empatie ke zvířatům a pochopení souvislostí. Jedná se o videa a materiály, které používáme při ekologické – etické výchově pro žáky a studenty. Délka každého videa je kolem 15 minut.

ZEPTEJME SE ZVÍŘAT

V tomto videu jsou zvířata, nazývána hospodářská, představena jinak: z jejich „úhlu pohledu". Zamyslíme se nad základními potřebami pro život, které máme v podstatě stejné. Zvířata sama „řeknou", co preferují a jak chtějí žít. Ukáží, jak umí přemýšlet a používat intuici, pokud je jim to umožněno. Bohužel,  kvůli lidem žijí v otřesných podmínkách, z nichž si sama nedokáží pomoci. Uvidíme srovnání nepřirozeně rychlého růstu vyšlechtěného brojlera – kuřete na maso, s přirozeným vývoje slepice určené ke snášení vajec. Kdo by měl být držen v kleci? To je zřejmé na konci videa.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A MY

Trvale aktuální video z roku 2002: dokud budou lidé pojídat jiné živé tvory.
Záběry ukazují inteligenci zvířat. Odkrývají, jak se rozvinulo intenzivní zemědělství a šlechtění; představují volné chovy zvířat; vysvětlují potravní řetězce a naši volbu potravin; informují o kampaních za život zvířat bez utrpení v EU a ČR. Žáci anglické školy si vyzkouší „intenzivní" výuku v omezených životních podmínkách, podobným těm, ve kterých ve světě každoročně nedobrovolně trpí desítky miliard zvířat. Komentář čte Linda Rybová.
Pro doplnění k oběma videím jsme připravili doprovodné kresby:
Kresby s popiskami navrhují, které potřeby jsou nezbytné pro dobrý a kvalitní život. Jsou přidány i „matoucí" obrázky. Schválně, jestli je vaše děti poznají.
Opět formou jednoduchých kreseb (2 strany) je zobrazen dobrý a špatný způsob zacházení se zvířaty. Vhodné pro následnou diskusi.

ROZUMÍME ZVÍŘATŮM

Přímo školám jsme v předchozích letech distribuovali stovky kusů tohoto učebního materiálu. Zohledňuje etický přístup ke zvířatům. K využití i při mimoškolních vzdělávacích činnostech. Aktivity jsou orientačně rozděleny pro český jazyk, matematik a přírodopis, uvádí aktivity i pro další předměty. 76 stran, černobíle, obsahuje barevnou přílohu se hrou. Strany 1 – 20 PDF, 21 – 40 PDF, 41 – 60 PDF, 61 – 76 PDF.

POMOZME ZEMI – JEZME MÉNĚ MASA

Stále aktuální dokument z anglického originálu Eat Less Meat, rok výroby 2004.
Průmyslová živočišná výroba a konzumace masa mají devastující vliv na životní prostředí, zdroje vody a klima; na chudobu ve světě; na zdraví lidí; na životní podmínky samotných využitých zvířat. „Pokud budeme všichni v roce 2050 konzumovat tolik masa, co průměrný Američan, budeme potřebovat rozlohu 4 planet Země na vypěstování krmení jen pro dobytek". Dokument uvádí všechny argumenty, proč patří konzumace živočišných potravin k hlavním příčinám likvidace života na planetě. (Z našeho pohledu je nutné postupně přecházet čistě na rostlinnou stravu, pokud chceme život a lidi na Zemi zachovat.)
Výše uvedené materiály a videa jsou umístěny na našich stránkách, spolu s dalšími odkazy.

 

A v neposlední řadě připojujeme ještě odkaz na zajímavý materiál o cestě k zákazu klecí pro slepice ve Švýcarsku již v 90. letech:  Heinzpeter Studer: Švýcarsko bez bateriových klecí – Jak Švýcarsko zrušilo slepičí klecové chovy, 2001, překlad Pavel Chabr, české vydání Děti Země, 2008.
Přejeme pěkné dny
Dita Laura, Michala, Adéla a Jaromíra
Společnost pro zvířata – zo Čsop (Society for Animals, CZ)
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico