Výše uvedené skutečnosti naznačují, že lidská bytost pod vlivem výrazných energetických a vibračních změn zřejmě spouští extrémně rychlou revoluci v neurogenní oblasti lidské bytosti. Zjistilo se také, že dochází k výrazným elektrickým změnám v oblasti kmenových buněk v lokalitě choroid plexus, v oblasti subventrikulární zóny postranních mozkových komor, kde především progenitorové buňky prochází fascinující genomovou přestavbou, poté přes plexus chorioideus opouští mozek a migrují do tkání a orgánů v těle, kde fungují jako tzv. rezidentní progenitorové buňky, které v různých částech těla systematicky začínají pracovat na specializované genetické rekombinaci a následné remodelaci tkání v případě, že by takové tkáně utrpěly jakoukoliv újmu. V takovém případě by byla schopna dorůst do původní podoby jakákoliv část těla. Specializované vědecké týmy prokázaly, že lidský genom je látka, která je schopná podstoupit permutaci.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8033-esotericka-skola-uceni-plejad-studentske-poznamky-specializovany-system-generovani-nove-geneticke-vybavy-v-zavislosti-na-dynamickych-zmenach-frekvencniho-vibracniho-prostredi-planety-zeme-a-blizkeho-kosmickeho-prostoru/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png