ERIEN AZARIN: POKUD CHCE ČLOVĚK SDĚLOVAT POSELSTVÍ, MUSÍ SI BÝT JISTÝ, ŽE TO OD NĚJ ŽÁDÁ STVOŘITEL

datum 19. 9. 2014

O čem to bude dnes? Ehm. Chtěl bych začít s velkým tématem. Tedy je dost velké na to, aby s tím byla spousta práce, když vše ale dobře půjde, bude na konci mnohem lépe vidět, co a proč se děje a jak to náš pan Stvořitel od začátku myslel. Tady na tomto místě však musím trochu přibrzdit a napsat víc o významu mimosmyslové komunikace. Nevím proč, ale přijde mi to důležité proto, abych už zde zodpověděl, jak moc nebo jak málo se lze v mnoha ohledech dostat do značných problémů s popisem reality.

Možná si řeknete, že pochopení vnějších zákonitostí, pokud se jedná například o fyzikální jevy, duchovnu nijak neprospívá. Jenže to není pravda. Evoluční cyklus probíhá na všech úrovních nejen ducha, ale i hmoty. Právě díky fyzikálním jevům jsou jednotlivé věky v naší paměti zaznamenány jako zřetelné mezníky spojené s úkazy, jakým byla například potopa. Mechanismus těchto jevů není součástí tohoto povídání, přesto je dobré si uvědomit, že právě vstup do této nejhlubší úrovně reality velmi ovlivnil naši existenci. Staří patriarchové to okomentovali slovy, že člověk ztratil klíče od svých schopností.

Je to tím, že se dosti zásadně změnil způsob využití jak mentální, tak i fyzické energie. A také je dobré vzpomenout, že v různých úrovních reality platí i různé úrovně zákonitostí. Za tím vším by bylo možné vysledovat vůli samotného Stvořitele, který naplňuje svůj záměr vést všechny bytosti k poznání a povznesení ducha. Člověk díky okolnostem, ať už způsobenými jakýmikoliv důvody, sestoupil do existence, kam z podstaty své evoluční úrovně nepatří. Je opravdu jedno, zda tuto cestu vykonává dobrovolně nebo z důvodů vlastní pošetilosti. Tak či tak nezbývá, než-li tento fakt akceptovat a uvědomit si, že za své skutky neseme zodpovědnost za všech okolností a je nutné hluboce zvažovat každou informaci, kterou chceme ostatním předat, jako sdělení od vyšších bytostí. Už proto, že těch, které jakékoliv informace předávají, je velmi málo. A hlavně ani jedna z těch opravdu moudrých, při vědomí síly tvořivosti myšlenky, člověku nikdy nepředá žádnou negativní informaci.

Bylo by to naprosto v rozkolu s jejím chápáním reality. To, že nerozumíme odlišnosti právě oněch různých úrovní a zákonitostí, způsobuje, že těm, kteří přináší všemožné zvěsti, často bez rozmyslu věříme. Tím z nás ovšem nikdo nesnímá zodpovědnost za pravdu, které chceme věřit. Naše vnímání podnětů se rozvíjí od narození. Záleží na mnoha okolnostech a mnohdy dosti velké náhodě, či záměru Stvořitele, když jsme napojeni na jakýsi hlubší záměr, který má skrze naše myšlení a uvědomování naplnit konkrétní cíl.

Naše komunikace se děje na různých úrovních a v různých formách tak, jak Stvořitel předurčuje způsob, kterým nás vede k pochopení. Dá se říct, že za své poznání a možnost se rozvíjet pod dozorem nejvyššího Mistra, musíme zaplatit nejen oddaností a ochotou naslouchat, ale přijetím všech forem zkušeností, kterými se rozhodne nám zprostředkovat poznání pravé podstaty reality. Není pochyb, že je to velmi tvrdá a nesmlouvavá škola, ve které buďto obstojíme nebo sami odejdeme. Proto je nesmírně důležitý okamžik, kdy na tuto cestu vstoupíme, protože jen jako děti jsme ochotni se podřídit nejvyšší vůli bez sebemenších námitek.

Říkám to proto, že naše komunikace se rozvíjí spolu s poznáním Stvořitele samotného. Jeho zákonů, bytostí, kterým vdechl život, různých úrovní reality a samotného záměru, který jako nejvyšší tvůrce sleduje. Člověk, pokud chce sdělovat poselství, si musí být jistý, že to od něj Stvořitel žádá, a vidět naprosto zřetelně cestu, která byla určena jemu samotnému dřív, než začne hodnotit skutky ostatních. Kdo nezačal s tím vším v čase svého dětství, by se o nic takového neměl pokoušet, protože nedokáže odhalit klam a záludnost skrytou v podvědomých procesech, stejně jako hru okolních entit, jež na sebe rády upoutávají pozornost.

Svádět lidi na scestí přinášením nesmyslných zpráv a uvržením do falešného očekávání je trestuhodné, i když se tak děje s dobrým úmyslem. Stvořitel očekává, že lidé budou konat sami za sebe, a nikoliv očekávat zázraky, nebo přílet mimozemšťanů, kteří za ně všechno vyřeší. Nerad lidi připravuji o radostné očekávání, ale vždy je nutné si uvědomit, že bez nás to nepůjde. Můžeme čekat celé věky na velké změny, ale ty bez velkých skutků nenastanou. Osud světa leží v rukou každého člověka a jeho ochotě přispět k utvoření budoucnosti.

Jistě jsou tu další důležité mezníky na cestě evoluce, které opět člověku umožní rozvinout své duchovní schopnosti. Ovšem i tady se bude jednat o vědomou aktivitu, protože do našeho života vstupuje vždy to, co od něj očekáváme, ať už v dobrém nebo špatném. Stvořitel určil způsob vzestupu vědomí a každý člověk má přístup k informacím, které jsou pro něj s ohledem na vlastní život důležité. Realita k nám promlouvá sice „jen“ skrze zákonitosti, ale ty jsou stejným hlasem stvoření jako kterýkoliv boží posel.

Nemusíme věřit ničemu, co nám není ukázáno jako důležité pro náš osobní vývoj. Tedy ničemu z toho, co sami nedokážeme potvrdit nebo vyvrátit. A proto hledejme cestu pro sebe sama a na ní najdeme všechno, co k životu potřebujeme.

Erien Azarin, mystik a věštec
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico