Čím tohle téma začít? Pojďme se podívat na esoteriku z poněkud odlišného úhlu, s onou všetečnou otázkou, odkud kam ona pro mnohé nepochopitelná věda sahá. Řekněme, že nosným tématem všech duchovních věd je cesta k vnější i vnitřní mravní čistotě. Z toho pak můžeme následně odvodit i touhu se o své poznání, zkušenost, stejně jako i osobní talenty podělit a napomáhat tak povznesení celé společnosti, nebo „jen“ pomoci bližnímu v obtížné životní situaci.

Právě tento význam duchovna budeme v těchto úvahách následovat. V Bibli čteme výrok, že hříchy se přenáší z otce na syna až do sedmého pokolení. Pokud přijmeme tento fakt, jistě nás napadne otázka, proč se tak vlastně děje? Co je podstatou hříchu? Jistě je to chybný vzorec chování, kterého se z jakéhosi skrytého důvodu dopouštíme, aniž přímo tušíme, odkud se podnět k našemu jednání bere. Víme, že tento podnět vyvěrá z našeho podvědomí, kde zůstává ukryt našemu kritickému hodnocení a je složité jej odhalit.

V mnohém se tento problém snaží zodpovědět regresní terapie, jež vstupuje do podvědomých procesů, které ovlivňují naše jednání, emoce a vlastně celkový duchovní stav. Pokud se nám podaří odhalit skrytý vliv našeho podvědomí, dokážeme zpravidla i napravit chybný vzorec ve svém chování. Odkud se však tyto nevědomé vlivy berou? Jak už bylo výše uvedeno, po několik tisíc let si lidstvo vystačilo s dědičným hříchem a karmickým zatížením jako hlavní příčinou přenosu nesprávných vzorců chování. Před 175 lety byla poprvé jako nositel života odhalena buňka a v roce 1869 molekula DNA. Na více než století se zaklínadlem všeho špatného stala dědičná vlastnost.

Lidé jsou špatní nebo dobří, protože jsou geneticky zatížení. Mají dědičné vlastnosti, dědičné choroby atd. Společnost začala tento fakt akceptovat jako nesporný a dokonce se hodil všeobecně rozšířenému dogmatu, že lidský osud je předurčený a nelze s ním nic dělat. Nikdo se nemusel zabývat otázkou proč a dokonce i lékařská věda se obrnila tímto zaklínadlem i přesto, že poruch lidského genomu je známo jen několik a pouze pár z nich je i přenosných.

Jak se však při dalších výzkumech prokázalo, je naše představa o genetice naprosto nesprávná. To proto, že lidský genom se nepřenáší jako určité vybrané sekvence hodící se k danému jedinci, ale jako kompletní soubor informací o lidské bytosti. Každý tedy obsahuje všechny informace potřebné k stavbě lidského organismu. Všechny vlastnosti jsou v něm uloženy v neutrální poloze jako využitelný potenciál pro úspěšný život. K tomu, aby došlo k aktivaci určitých vlastností, využívá každý jedinec informace získané během prvních okamžiků života v těle matky a krátkou dobu po narození. To znamená, že to, jak a čím dítě v několika prvních měsících prochází, jej informuje o světě, do kterého vstupuje a na tomto základě se aktivují konkrétní soubory vlastností, potřebných pro úspěšný život. Přirozeně s tím, že valnou část zkušeností si převezme přímo od rodičů a bez velkých okolků uloží rovnou do podvědomí jako základ svého budoucího života.

Tyto informace však pro společnost už tak lákavé nejsou a proto je jen tiše a s velkým přehlížením obchází. Ten důvod je prostý, protože by musela tento fakt akceptovat a přijmout zodpovědnost za stav, v jakém se nachází jako uměle vytvořený. Tedy, že pokud je matka v těhotenství vystavena strachu, nestále sleduje násilí ve zprávách, pojídá chemikálie z obchodních řetězců, dá svému potomkovi jasnou zprávu, že nepřichází do prostředí, v němž bude s ostatními spolupracovat a tvořit, ale kde bude se všemi a vším muset o svůj život bojovat.

V jeho genetickém potenciálu se aktivují právě ty vlastnosti, které tomuto požadavku budou odpovídat. Velmi nízká empatie, agresivita, snaha dominovat, či utlačovat. Takřka dokonalý obraz současnosti. Ovšem s tím, že všechny tyto okolnosti budou ukryty v nitru jeho podvědomí. Své jednání a pocity bude vnímat jako samozřejmé a oprávněné, protože to je přece lidské, už se takový narodil. Jenže tak to vůbec není. Pokud máme kriticky omezenu citovou oblast, nejsme schopni si vytvořit smysluplný a dlouhodobý vztah. Máme jen minimální sociální vazby, ignorujeme utrpení, devastaci a tak není divu, že se dříve či později dostaneme do stavu, kdy začneme hledat odpovědi, pokud ne přímo pomoc u terapeuta na to, kdo vlastně jsme.

Odkud se náš neúspěch bere a jak je možné být něčím, co člověku ve své podstatě škodí? Ano, toto poznání se na školách nevyučuje, a patrně ještě dlouho bude velkým tabu naší ekonomicky vyspělé společnosti. Odpovědi se pak hledají těžko, ale jak se ukazuje, tak ezoterní vědy s těmi oficiálními k sobě pozvolna nachází cestu, na které si podávají ruce, a díky tomu se můžeme na celou tuto záležitost podívat z mnohem širšího pohledu. Vždy se tu najdou černé ovce a hnidopichové, pro které dogmatické uctívání není nic proti touze vnést světlo do temných komnat naší existence. Je zajímavé si tyto informace předávat, protože jen málokterá matka dnes například ví, že pokud bude v čase těhotenství držet tak módní dietu pro udržení štíhlé linie, narodí se její potomek s informací o nedostatku potravin v tomto světě, tedy se sklony k obezitě ve snaze si tvořit ze všech látek dostatečné zásoby. Jednoduše bude tloustnout po pozření minimálního množství jídla a s tímto problémem bude bojovat celý život.

Pokud bude den co den sledovat zprávy, její dítě bude vědět, že svět je plný násilí, nenávisti a právě tyto vlastnosti bude upřednostňovat ve svém vztahu k realitě. Tyto skutečnosti jsou dnes již prokázané, ale velmi usilovně potlačované. Naše děti jsou skutečným obrazem nás samotných a nikoliv jakousi hříčkou genetického křížení. Jenže, budeme chtít tuto zodpovědnost za sebe sama přijmout?

Objev buňky, coby základního stavebního prvku života, se odehrál před 175 roky, což je vlastně sedm generací ovlivněných tímto poznáním až po současnost. Je to také oněch sedm generací, které podle Bible nesou dědičný hřích svých předků. Zajímavé počítání, protože například teprve po roce 2125 se podle něj narodí první generace oproštěná od zločinů druhé světové války…

Stojí za to se nad tím zamyslet a položit si otázku, jestli to tak musí být. Zda musíme ve všech oblastech života, ať už společenské nebo ekonomické sféry, zažívat různé formy fašismu, abychom došli k pochopení pravdy. Jestli musíme žít ve společnosti, kde je nám upíráno právo na informace a svobodnou volbu. Mám za to, že ne, pokud pravdu pochopíme už dnes.

Erien Azarin, mystik a věštec
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png