Epický průlom

datum 29. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Konec roku byl pro Hvězdné bytosti Krista nejnáročnější částí roku 2020. Intenzivní tlak na dokončení předchozích cyklů, aby se sjednotily extrémní polarity, jsme cítili někteří z nás opravdu tak neuvěřitelně zatěžujícím způsobem, jak se rozpadá Luciferianská a Satanistická agenda, jejich plány a podniky. Odpojování temného mimozemského vlivu. Rozpad válečných frekvenčních technologií používaných pro podporu podvodů byl v čase Vánoc uskutečněn, a to mělo velký dopad na fyzické tělo.

23/12 v noci jsem se probudila s velkými bolestmi na srdci a zažila další sortiment temných Satanistických bytostí u mého těla a v mém osobním prostoru démonické duchy. Je to neuvěřitelné uvědomit si, jak bylo lidské tělo zkonstruováno pro nás jako Světelnou bytost, aby něco takového vydrželo a přežilo. To se ještě opakovalo 25/12. Hodně jsem odpočívala a nechala si čas jen pro sebe a své zotavení a na krátké procházky přírodou. Hvězdná bytost z rodiny Serafů a Elohim, prvotní Světelný pilíř na Zemi, ztělesňující Krista, která mi pomohla s probuzením, s kterou spolupracujeme již mnoho let, byla odvezena s velkými bolestmi na ARO. Nežije v Čechách. Je to tak neuvěřitelná oběť, kterou se někteří z nás rozhodli podstoupit. Někdy mezi životem a smrtí. Často jsem psala o roce 2016, kdy se v mém životě odehrál příběh, kdy jsem byla na kraji života a také hospitalizovaná. Nicméně na energie, které tělo zpracovává při tak náročných a zdlouhavých zlomových přechodech, integracích a absorpcích temných energii, které způsobují velké oslabení, žádné medikamenty nefungují.

Hvězdná Světlená bytost je průkopník, průzkumník, badatel, osvoboditel a také průvodce, a tak se v rámci mé mise stalo zkoumání a vlastní zkušenost součástí mé práce, abych ji mohla sdílet jako svoji cestu Vzestupu, protože je zcela přirozeně součástí důvodu, proč jsme na Zemi a součástí obrovského výzkumu Experimentu na Zemi. Dnes bych se chtěla z jiného úhlu pohledu zmínit o možnosti Vzestupu, Kosmické Trojici.

Původní Tvůrci Božského člověka byli geneticky vytvořeni jako prototyp, jehož potenciál se přirozeně vyvíjí do ztělesnění Krista. Tento energetický podpis je stále až dodnes součástí všech lidí na Zemi.

Na Zemi se nyní vrátila rodina linie Krista, což umožňuje odhalení a smysluplný přístup k pravdivým událostem. Hostující Strážci podporují osvobození planety, pomáhají a učí, jak důležité je jít hluboko dovnitř a spojit se se svým vnitřním vedením se záměrem vyjádřit svůj nejvyšší záměr srdce a moc sloužit svému vlastnímu svrchovanému Bohu. Přístup ke Světlu Krista, ke Vzestupu, je umožněn pouze zevnitř sebe, kde je sjednocována Universální mužsko-ženská šablona, která vyjadřuje dokonalost zákona o pohlaví v těle. Protože v srdci sjednocená posvátná ženská a mužská Jednota odráží skutečný obraz Boha. To alchymisticky posouvá naše Světelné tělo do energetické rovnováhy tzv. Posvátné Unie – Posvátného manželství v jednom těle.

Tato posvátná Unie v těle byla zkreslena myšlenkovými mentálními formami velmi dávno a zvrácena v sexuální bídu a učení ztělesnění Krista v těle převedeno na Trojici Josefa, Marii a jejich syna Ježíše. New Age prezentuje posvátnou Unii jako dvojplamen, osobu, kterou potřebujete, abyste se stali sjednocenými. Tím, jak byla tato základní šablona Stvoření unesena, existují vztahy dvou neintegrovaných lidí a to stále více a více způsobuje oddělenost muže a ženy a rozpad manželství.

Často slyšíme, že jsme odrazem Boha nebo Zdroje. V kontextu Vzestupu fyzického těla tento organický přírodní nebo přirozený zákon známe jako Zákon o pohlaví neboli zákon o genderu. Jinými slovy, když se sjednotí dvě polarity, je vytvořena třetí kvalita elektromagnetického záření. Tři kvality Světla tvoří Jednotu, jsou Jedním a přesto jsou odlišné. Matka není Dítě ani Otec a Otec není Matka. Jsou to tři různé jednotky jedné matice stvoření.

Prostřednictvím tohoto energetického vyjádření, této šablony, je na Zemi vyjádřena Kosmická Trojice v jednom fyzickém těle – Svatá Matka, Otec a Dítě Kristus. Prostřednictvím tohoto manželství do celistvosti je promítán Duch Svatý jako náš důvěrný vztah s Bohem. Touto cestou poznáváme vlastní duchovní schopnosti a Lásku v srdci.

Stvoření lidského života je založeno na stejném principu, sjednocení dvou opačných polarit, pohlaví, když se spojí čistý muž a čistá žena, je v rámci organického bytí oplodněno semeno, počato dítě, syn nebo dcera.

Během Luciferianských válek v období Atlantského kataklyzmatu někteří upadli do zkušenosti polarity, negativní formy, zkreslené dokonalosti. Začali se propojovat s démonickými úrovněmi, a tak tyto lidské bytosti až dodnes vidíme na Zemi jako člověka s negativní formou lidského myšlení a říkáme jim Padlí Andělé. Jejich Vědomí je zkreslená forma původního Božského Člověka.

Kdysi dávno došlo k infiltraci Satanské síly s predátorskou ideologií, za účelem podmaňování, válčení, zabíjení. Tato skupina zavedla také na Zemi negativní ego, diskriminaci, finanční a dluhové zotročení, kontrolní mysl a také mimo jiné genetickou nadřazenost, kterou známe z nacistických ideologií o Árijské rase. Tento rasový podvod genocidy má kořeny údajně na Plejádách, kde jsou všichni jen světlé kůže a světlých vlasů. Ne všichni Plajáďané jsou bytosti Světla.

Mimozemšťané, kteří jsou Reptiliánským hybridem, pracují systémem nadřazování, a tak si podřizují také lidskou rodinu. Považují se za nadřazené nad lidmi a Zemí. Raptiliánská původní podoba je plaz nebo drak. Tito ještěři mají moc ovládat slabší nebo menší, nebo ty, kteří se snad vzepřou jejich poslušnosti. Využívají emocionální tělo nebo duši. Mnoho lidí na Zemi uzavřelo dohodu a spolupráci s těmito bytostmi prostřednictvím válčení, sexuální bídy, chudoby, programování mysli, zotročení, náboženství, genetického inženýrství atd.

Všechno vyjde postupně najevo a bude lidské rodině odhaleno toto velké skrývané tajemství a podvody jako docela obsáhlé dílo, které známe jako velké odhalení. Lidská rodina se dozví vše o svém původním Božském původu i o těchto temných experimentech. Proto jsou zde nyní inkarnované bytosti Rodiny Světla. Což je ve své nejpravdivější pravdě záchranná mise, protože v rámci naprogramovaného hologramu a vymazané paměti, se nikdo nebyl schopen probudit k tomu, co je to vlastně Vzestup, ke skutečnému a pravdivému Vzestupu, Vzestupu ve fyzickém těle, který začíná integrací mužských a ženských energií a všech příchozích polarit, které jsou určeny k integraci a dále zlepšováním sebe k obrazu Boha. Postupně.

Takže pracujeme velmi pilně na přepsání Luciferianské a Satanské duchovní síly a vystoupení z programů. Nakonec i Vánoce v dnešní podobě jsou jen snahou o nastolení konzumního modelu, kde systém víry vytvořil Ježíška a narození Krista slouží materialistickému podvodu, aby se mnoho lidí cítilo bídně, osamoceni, vyčerpáni. Temné síly snadno polapí do emocionálního propadu všechny, kteří nejsou schopni rozpoznat mnoho manipulačních metod, takže vidíme kolem sebe na konci každého kalendářního roku důsledky těchto temných sil, kde se člověk stane loutkou poháněn touhami a rozmary.

Pokud je člověk psychicky slabý, nedokáže si uhájit své hranice, cítí se vinen a slabý, a to je záměr temné strany, aby se lidé neodvážili projevit se autenticky. Tak je vytvářen archetyp oběti. Mnozí to známe velmi dobře už od dětství, když jsme byli nejlepší v kreslení a tělocviku, čistota srdce a morální charakter vyšel z módy už velmi dávno.

Kdo se chce osvobodit z vlivů démonů, musí udělat všechno proto, aby očistil tělo, mysl, emoce. Nelze dosáhnout Krista, odmítá-li člověk etické způsoby života a pokud si nevybere Boží zákony jako autoritu ve svém životě, nemůže vyhnat démony ze svého domu.

Jeden z přírodních zákonů říká, že pokud něco vytvoříte, jste zodpovědní za celkový plán, a tak budeme také v roce 2021 sklízet své záměry. Jeden jediný člověk dokáže generovat tak velké množství podvodných energií a šířit je jako negativní polaritu, kde se lidé touží osvobodit od programů uvnitř hologramu.

Padlí Andělé jsou součástí nefyzického i fyzického světa, a tedy lidského kolektivního Vědomí projevují své Vědomí jako zpolarizované Vědomí a jsou součástí vyrovnávání a sjednocování hlavních Universálních polarit i zde na Zemi. Avšak mnoho z těchto sil bylo a je zneužíváno destruktivním způsobem.

Všichni víme, že existuje Zdroj a jeho pole vyzařuje tři plameny – Universální Trojici neboli Kosmickou Trojici a toto trojvlnové Světlo je základ potřebný k veškerému tvoření života a věčnému životu. Aby bylo zplozeno dítě, jako třetí energie, musí existovat sjednocení opačných polarit. Dvojvlnové Světlo, které je zde nastaveno tisíce let proto musí nyní dokázat integraci do třetí sjednocené energie v těle, tzv. nulový neboli neutrální bod za pomoci Kosmické Svaté Trojice, za pomoci Zdroje.

Centrálním bodem sjednocené polarity je Božství neboli Boží Dítě - Kosmický Kristus. Z této původní Zdrojové Trojice vzešlo mnoho Tvůrců světů například Elohimové, Serafové jako stavitelé dávných světů a zakladatelé humanoidního těla na úrovni řádu Krista. Takže člověk, jak jsem se zmínila výše, je geneticky vytvořen, aby ve fyzickém těle ztělesnil Krista, jeho energetické pole, kterému říkáme aura neboli Světelné tělo vyzařuje postupnou prací na sobě sjednocenou polaritu.

Milovaní přátelé, ze srdce vám děkuji, že jste součástí mého života. Nechť se vám vaše Láska milionkrát vrátí. Konec roku je epickým bodem zlomu, návratem ke svobodě a právoplatné svrchovanosti lidské rodiny.

Přeji vám magický rok a velmi šťastný rok 2021.

S milujícím srdcem

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico