Energie Lví Brány a diamantové kódy boha Dia

datum 22. 8. 2020
Zdroj: Psychologiechaosu.cz

Vrchol Lví brány minul 8.8.2020, ale energie ještě doznívají. Vraťme se k tomuto tématu a rozviňme jej. Jak souvisí s antickým světem a se Sluncem i planetou Jupiter? Využijme diamantové energie, která průchod branou provází, a navštivme energetická místa, abychom se očistili a ukotvili nové energie.

Doba čtení 15 min.

Cesty k sobě


O energii Lví Brány toho bylo napsáno již hodně, abych se neopakovala, pojala jsem tuto tématiku trochu netradičně, a to vzhledem k tomu, že právě v období otevírání Lví Brány se měly konat Letní olympijské hry 2020. Jen ve stručnosti připomenu, že energie Lví Brány, ač bývá často spojována s určitým místem na Zemi, nejčastěji s Egyptem, tak tento fenomén souvisí především se zvířetníkem, slunečním zvěrokruhem. Lví Brána je označením nikoliv pro konkrétní místo, ale pro den 8.8., pro tuto číselnou symboliku a pro zdvojenou symboliku ležaté osmičky – symbolu nekonečna. Energie této kosmické brány souvisí s časem, s časovými portály, časovými smyčkami a podobně. Tato „časová brána“ se otevírá pozvolna, přicházející energie můžeme vnímat již v poslední dekádě července, brána se uzavírá v druhé dekádě srpna. V podstatě Lví Brána má své místo ve zvířetníku uprostřed znamení Lva, v době, kdy vrcholí sluneční aktivita a na Zemi proudí přívaly vesmírného záření a slunečního větru. Je to také období letní sklizně, takže můžeme bilancovat a dívat se kolem sebe, abychom zjistili, zda se k nám na energetické úrovni nezrcadlí to, co jsme zaseli, a to jak v pozitivním, tak záporném smyslu. V podstatě jde o to, že Lví Bránou na té nejhlubší úrovni „procházíme“ všichni bez výjimky, jako jednotlivci i kolektiv. Souvisí s časoprostorem, se vzpomínkami, s podvědomím a nezpracovanými tématy, s minulostí, s minulými životy atd. Souvisí se Siriem, s planetami sluneční soustavy a se Sluncem, a to především dle egyptské mytologie, ale neměli bychom zapomínat ani na mytologie a příběhy například starověkého Řecka.

Starověké Řecko se nabízí z toho důvodu, že právě touto dobou, od 24. července do 9. srpna se měly odehrávat Letní olympijské hry 2020. Olympijské hry jsou velmi významnou událostí, a možná jen antičtí bohové řecké mytologie a Olympského panteonu vědí skutečný důvod, proč se hry v letošním roce neměly uskutečnit, (nehledě na důvod zvaný pandemie).

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

Inspirující energie Lví Brány disponuje diamantovým vyzařováním sluneční korony a diamantovými kódy

Tyto diamantové kódy, související se zlatou sluneční aurou a s energií planety Jupiter, můžeme mimo jiné načíst také jako energie boha Dia. (Už Platón popisuje osu světa jako diamantovou.) Toto záření je již nyní intenzivní a vyvrcholí 8. srpna, poté bude ještě nějaký čas působit, než odezní. Na úrovni kolektivního vědomí si budeme tento proces i nadále uvědomovat, neboť některá dogmata se rozpadají a pročišťují se záznamy z relativně nedávné i velmi dávné minulosti (například energie podvědomého strachu souvisejícího s takzvaným „antlantským syndromem strachu ze sebezničení“). Diamantové kódy boha Dia, vzhledem k tomu, že diamant je krystalickou formu uhlíku C, se dotýkají také informačních kódů lidské DNA, také zde dochází k pročištění a k posílení nebo obnovení některých frekvencí samotného DNA. Zlatá a diamantová záře se dotýká také hmotného těla planety Země.

Obyčejně vnímáme pouze fyzické tělo Země, nové energie nám umožňují vnímat také jemnohmotné sféry Země. Pokud uvážíme, že hmota je ve své podstatě forma nebo nízkofrekvenční, konkrétními informacemi (harmonicky) vybalancovaný stav určité části Prostoru. A že hmota, ovlivněná energiemi či frekvencemi elektromagnetické podstaty, se projevuje různými způsoby, můžeme silně procítit, že Země, nejen že je sama o sobě zázrakem, ale že má svá pradávná, doposud neodhalená tajemství. Kromě smysly nepostižitelné existence různých frekvencí jemnohmotných sfér, jde o neviditelné energetické úrovně všeho, co se kdy na planetě odehrálo, které při zvýšené citlivosti vnímat můžeme. Životadárný princip Země, kromě principu skrývajícím se v jejím energetickém vyzařování, v dokonalé vzdálenosti od Slunce a ve světle, které přijímá v podobě slunečního záření, je to oceán a úrodná půda, která umožňuje Zemi poskytnout domov mnoha živým formám.

Proudy křižujících se energií pod i nad zemí představují citlivou a vnímající strukturu hmotného a éterického těla planety Země. A právě v čase otevírání Lví Brány můžeme vnímat vyzařování energie Země. Nejlépe v nočním čase, ideálně mezi půlnocí a třetí hodinou ranní nebo za svítání. Energetické zemské vyzařování a jeho různá intenzita, související s geomantií, je téma, o kterém se moc nemluví. Energie křižující se pod povrchem země si můžeme představit jako „akupunkturní mapu“ energetický bodů a linií o různých frekvencích. A také jako mapu související s tajemstvími Země a její historie, včetně nepoznané nebo utajované historie lidského rodu.

PORTA BOHEMICA – BRÁNA ČECH – je jedním z energetických míst, které můžeme kolem 8.8. navštívit: Porta Bohemica, kaňonové údolí Labe

Geomantie uvádí, že nejsilnější siločáry existují ve směru sever jih (energie jin) a ve směru východ západ (energie jang). Energie těchto siločar působí jako komunikační linky mezi zemí a člověkem, mezí vesmírnými energiemi a člověkem. Vyzařování těchto zemských linií je proměnlivé, například vlivem měsíčních fází, nejvíce je ovlivňuje nov a úplněk, tehdy je energetické vyzařování zesílené. Místa s pozitivní energií působí blahodárně na zdraví a lidskou psychiku, na takových místech se rádi zastavíme, odpočíváme, relaxujeme – dobíjíme si baterky – regenerujeme.

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

de dbáme na kontakt se zemí, chodíme bosí, sedíme pod stromem, ležíme v trávě, brouzdáme se potokem, pozorujeme oblohu, vnímáme barvy a vůně. Na těchto místech, i když se tam původní stavby již nenacházejí, můžeme vnímat energie minulosti a cítit vazby k rodovým kořenům. Pro citlivé jedince jsou tato místa zdrojem informací, vztahujících se například k moudrosti našich předků. Pobyt na místech se silnou energií může ovlivňovat vnímání, působit na vědomí, zde můžeme zakoušet změněné stavy vědomí. Na původních energetických místech, kde stávaly pohanské svatyně dnes najdeme kapličky, kostely a církevní chrámy, tato místa byla vybírána k církevním účelům strategicky a účelově.

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

Diamantová energie boha Dia (Jupiter), boha hor, vládce počasí a jasné oblohy, ochránce práva, rodinného krbu a měst…

…nás nabádá zaobírat se veškerou symbolikou i skutečností, v které nalézáme laskavost, dobrotivost a mnoho dalších atributů boha Dia, na jehož památku uctíváme jedno z energeticky nejzajímavějších míst Země – nejvyšší horu Řecka Olymp. A v souvislosti s historií Země a planetární soustavy není bez zajímavosti, a dost možná to není náhoda, že nejvyšší hora sluneční soustavy, která leží na planetě Mars dostala název Olympus Mons (Hora Olymp).

Přesto že se jedná o symboliku mýtů a bájí, z které ale můžeme čerpat ponaučení, neboť řečtí bohové disponovali lidskými vlastnostmi, mějme v této době, kdy energie kulminují, na paměti, že právě laskavost a dobrotivost, přestože tyto vlastnosti řadíme mezi ctnosti, bývají důvodem, proč se někdy necháme nepozorovaně zmást, ovlivnit nebo oklamat. Dejme si také pozor na prchlivost, neboť i toto je povahový rys boha Dia, přestože v bájích je prezentován jako bůh, ač s lidskými vlastnostmi, jako lidi morálně převyšující. Symbolem boha Dia je orel, dub, žezlo a svazek bouřkových blesků. Další nápovědou k vnímání současných energií je otec boha Dia, jímž není nikdo jiný než „otec času“ Kronos (Saturn).

Energie Lví Brány můžeme vnímat na jakémkoliv energetickém místě, a pokud bychom měli možnost v těchto dnech navštívit chrám Dia Olympského v Aténách, jenž dohlížel na Řád Světa, možná by to mohl být velmi silný prožitek. Právě na jeho počest, v době, kdy se ujalo jméno téhož boha Zeus, se konaly první Olympijské hry v roce 776 před naším letopočtem.

Jelikož jsou v letošním roce velmi aktivní právě planety Jupiter a Saturn, tak si k objasnění energií, které nás výrazně ovlivňují, můžeme připomenout symboliku těchto planet. (Na konci článku najdete ještě odkaz na tu nejpodstatnější symboliku Lví Brány a tou je energie znamení Lva, a odkaz na starší článek věnovaný Lví Bráně: Osmička je síla a síla je řev lva.)

Sfinga představuje symboliku inteligentní, mocné vnitřní bytosti, existující ve vnitřním světě člověka. Sfinga, vnitřní bytost, má přímé propojení s elementální energií Přírody, s vědomím, moudrostí a magií Přírody.

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

PLANETA JUPITER

Jupiter je největší planetou naší sluneční soustavy. V dávných dobách představoval krále všech božstev. Nazýván je také planetou štěstí – ,,Velká Fortuna“. Zvěrokruhem projde jednou za dvanáct let.

Změny na Jupiteru jsou nesmírně překvapivé nejen pro vědce, vzhledem k tomu, že jsou v poslední době zaznamenány v polárních oblastech této planety fascinujícím způsobem zjevující se geometrické ,,magické“ obrazce, viditelné na snímcích jeho atmosféry. Jejich výskyt nedokáží vědci žádným způsobem zdůvodnit. Vědci jsou také zaskočeni změnou velké červené skvrny na Jupiteru, nápadně změnila svou konzistenci a barvu z rudé na lososovou.

Jupiter může vyvolávat silné kosmické energie. Dohlíží na expanzi ve vývoji, na všeobecný růst a transformaci lidského vědomí. Je pozemským i nadpozemským (duchovním) vládcem přírodních zákonů a kosmické harmonie. Sluneční vítr je nositelem jeho silné energie, přináší energii Jupitera na Zemi. Na rozdíl od Marsu je laskavost a velkorysost sama. Do života nám přináší tolik štěstí, kolik si jen zasloužíme, veselou mysl, optimismus, dlouhodobou prosperitu. Nabádá nás nebýt sebestřední, přistupovat k životu filozoficky, nesobecky, upřednostňovat duševní úroveň nad hmotou. Může nám však do života přinést přehnané moralizování, sklon ke konzervatismu, přílišný idealismus nebo domýšlivost, nadmíru tolerance nebo benevolence.

Korespondence: Jupiterův rituál provádíme ve čtvrtek. Při rituálech vzýváme anděla Sachiela, živel ohně. Barva: modrá, lila, fialová, vínová, purpurová, šedá. Jupiterův kov je cín. Kameny: ametyst, safír, tyrkys, lazurit. Rostliny, vůně, vykuřovadla: vavřín, eukalypt, olivovník, jedle, javor, lípa, dub, kaštan, topol, arnika, bazalka, meduňka, čekanka, kostival, pampeliška, vinná réva, levandule, tavolník, jmelí, divizna, šalvěj, řepík, červený jetel, echinacea, muškátový oříšek, hřebíček. Jupiteru náleží příjemně vonící rostliny.

Zaměříme se na: štěstí, úspěch, bohatství, milosrdenství, sociální cítění, spravedlnost, rozkvět, expanzi, velkorysost, dobrodružství, upřímnost, poctivost, důstojnost, vzdělání, ideály, filozofii. Pozor na rozhazovačnost, hamižnost, finanční tíseň, požitkářství, lenost, náladovost, materialismus, soudy, zákony, nezdary.

Překročit limity sluneční soustavy, znamená objevit dvanáct bran k prahu nekonečna. Dostat se za hranice zvěrokruhu znamená dostat se „ven ze své hlavy“. Obrazně řečeno pás zvěrokruhu máme kolem své hlavy. Neboť hlava člověka se v určitém smyslu rovná energetickému tělu Slunce.

Pomyslná třináctá hodina dne je hodinou znovuzrození. Pomyslné třinácté dveře představují „nejvyšší zasvěcení“, náhled do třinácté komnaty a spojení s tajemnou třináctou čakrou, neboť tajemný Kámen Mudrců je olovo osobnosti proměněné na ryzí Zlato Ducha.

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

PLANETA SATURN

Saturn projde zvěrokruhem za necelých 30 let, jeho úkolem je strážit onu tenkou, nepostřehnutelnou hranici mezi světem pozemským a nadpozemským. Je vládcem časoprostoru.

Ani Saturn se nevyhnul nebývalým změnám, vzhledem k tomu, že se vždy vyznačoval největší rychlostí větrů v jeho atmosféře ze všech ostatních planet. Ovšem rychlost větru se na Saturnu, podle vědců, za posledních deset let snížila téměř o padesát procent, z 1700 na zhruba 990 kilometrů za hodinu. A aby toho nebylo málo, také na této planetě, v severní polární oblasti se v poslední době zjevuje geometrický obrazec, nápadně připomínající téměř dokonalý šestiúhelník! Vzhledem k tomu, že Saturn je velmi duchovní planeta, je tento jev velmi fascinující.

Z hmoty, prostoru a času nás Saturn vede k bráně za hranice pozemského světa. Tato planeta nás moudře učí odpovědnosti, disciplíně, bezpečnosti, morálce, smyslu pro pořádek, šetrnosti a spolehlivosti tím, že nám připravuje všelijaké nástrahy a životní lekce. Saturn je planetou karmy. Dohlíží na spravedlnost související se zákonem o zpětné vazbě. Vládne časoprostoru, kde žádné naše slovo ani akce nezanikne, tudíž je dirigentem veškerého dění ve smyslu: ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“

Saturn je planetou času a osudu. Ovládá proces stárnutí, konečnost, smrt, spravedlnost. Symbolem Saturnu jsou přesýpací hodiny, stařeček čas, ale také smrtka. Představuje mystickou smrt duše. Může být nevyzpytatelný, přísný i zádumčivý. Disponuje vizionářskou a prorockou schopností. Nabádá k moudrosti získané z osobních zkušeností, z čehož pramení trpělivost, rozvážnost, sebevědomí, houževnatost a sebeovládání. Přináší úspěšné finanční transakce. Usměrňuje vztahy k autoritám a ke stáří. Pokud všudypřítomná energie Saturna, a s tím související mystický vývoj člověka, není zvládnuta, může být nevyzpytatelný. Potom přináší životní komplikace, nezvládání emocí a ztrátu smyslu pro humor. Dokonce může dojít k sebe destrukci – pokud nepochopíme zákon o příčině a následku. Tento vývoj provází různé zvraty osudu, které musí člověk na své cestě zvládnout, tím je veden k očištění, k pozvednutí vědomí na mystickou úroveň.

Korespondence: Saturnův rituál provádíme v sobotu. Vzýváme archanděla Cassiela, živel země. Místa vhodná pro rituály: jeskyně, okolí studny, hřbitovy, osamělá místa, poušť (vizualizace). Barvy: použijeme černou, hnědou, nachovou, temně červenou, všechny tmavé barvy. Kovem zasvěceným této planetě je olovo. Kameny: onyx, chalcedon, obsidián, černý mramor, černý korál, lávové kameny. Rostliny, vůně, vykuřovadla: borovice, buk, cypřiš, modřín, jilm, hloh, jeřáb, cesmína, topol, břečťan, rulík zlomocný, aloe, lopuch, svízel, náprstník, bolehlav, konopí, blín černý, divizna, kapradí, čemeřice, maceška, durman, mák. Saturn ovládá především ,,jedovaté“ rostliny.

Zaměříme se na: zkušenosti, změny myšlení, koncentraci, obezřetnost, poznání, odříkání, vnitřní sílu, sebepoznání, sebezapření, rezignaci, trpělivost, vnější omezení, vnitřní zábrany, disciplínu, upřímnost, usmiřování. Odstraňujeme: melancholii, malomyslnost, strach, tvrdost, nedůvěřivost, osamělost, zádumčivost, nenávist, pokušení, nepořádnost, ledabylost, podivínství, lakotu, závist, bezcílnost.

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico